Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Firmaernes salg faldt i marts

Firmaernes køb og salg marts 2019

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 2,8 pct. fra februar til marts, mens det indenlandske salg ekskl. energi faldt 1,7 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Næsten halvdelen af det samlede fald på 9,4 mia. kr. udgøres af branchegrupperne industri, som faldt 2,7 mia. kr., og transport, som faldt 2,1 mia. kr. Faldet skal dog ses i lyset af, at der i starten af år 2017 forekom et enestående stort salg, hvilket kan påvirke sæsonkorrektionen.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11 .

Industri gik tilbage

Det sæsonkorrigerede salg i industri faldt 4,2 pct. fra februar til marts. Mens salget er faldet, er produktionen steget. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:175. Denne offentliggørelse viser dog også et fald i industriens omsætning fra februar til marts. Samtidig er beskæftigelsen efter en langvarig stigning uændret fra januar til februar - se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:153.

Transport sænkede farten

Transport oplevede et fald i det sæsonkorrigerede salg på 5,4 pct. fra februar til marts. Fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019 steg salget dog 1,1 pct., og hvis man sammenligner det ikke-sæsonkorrigerede salg, er der sket en stigning på 16,3 pct. fra marts 2018 til 2019.

Ejendomshandel og udlejning i opgang

Ejendomshandel og udlejning præsterede en opgang i det sæsonkorrigerede salg på 3,5 pct. fra februar til marts. Fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019 faldt salget 1,8 pct. Navnlig undergruppen ejendomsmæglere mv. trak salget ned i denne periode. Det ikke-sæsonkorrigerede salg steg 1,6 pct. fra marts 2018 til marts 2019.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for februar 2019 er revideret fra 335,6 mia. kr. (se den seneste opgørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:145) til 330,6 mia. kr. Det er en nedjustering på 5,0 mia. kr., hvilket svarer til 1,5 pct.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2017

2018

2019

 

2017

2018

2019

 

mia. kr.

Januar

300,9

318,1

331,4

 

287,8

303,7

317,9

Februar

313,7

312,0

330,6

 

277,7

276,9

294,1

Marts

312,8

311,3

321,2

 

326,0

308,7

322,6

April

302,7

320,8

.

 

287,8

313,5

.

Maj

309,2

321,8

.

 

310,0

324,5

.

Juni

311,0

320,5

.

 

330,3

334,5

.

Juli

311,5

321,9

.

 

285,3

299,4

.

August

310,2

326,6

.

 

306,8

323,6

.

September

313,0

321,9

.

 

319,0

321,0

.

Oktober

314,9

326,8

.

 

325,6

342,9

.

November

314,9

326,0

.

 

327,7

341,0

.

December

319,2

324,9

.

 

349,1

355,4

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigere

 

Feb.
2019

 

Mar.
2019

 

Æn-
dring

 

Okt.
2018
- dec.
2018

Jan.
2019
- mar.
2019

Æn-
dring

 

Mar.
2018

 

Mar.
2019

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

330,6

321,2

-2,8

977,8

983,2

0,6

308,7

322,6

4,5

I alt inkl. energi mv.

377,9

367,7

-2,7

1124,7

1126,0

0,1

353,9

374,0

5,7

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9,5

8,0

-16,4

27,0

27,0

-0,1

9,1

8,1

-11,0

Industri

65,6

62,9

-4,2

196,8

194,3

-1,3

64,4

64,8

0,6

Bygge og anlæg

25,0

24,8

-0,5

70,3

74,2

5,6

20,2

22,7

12,5

Handel

120,7

119,4

-1,1

362,2

362,9

0,2

118,9

123,5

3,8

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

13,7

13,8

1,2

39,5

41,0

3,7

12,9

14,8

14,8

Engroshandel

77,3

75,8

-1,9

234,6

232,6

-0,8

78,0

80,0

2,4

Detailhandel

29,7

29,7

0,1

88,0

89,3

1,4

28,0

28,7

2,6

Transport

38,3

36,2

-5,4

109,3

110,6

1,1

31,0

36,0

16,3

Hoteller og restauranter

5,3

5,2

-1,2

15,7

15,8

0,4

4,6

4,7

2,3

Information og kommunikation

16,0

15,9

-0,6

46,6

48,4

3,9

15,4

16,4

6,0

Finansiering og forsikring

6,7

6,5

-2,3

19,9

19,4

-2,3

5,7

6,0

6,2

Ejendomshandel og udlejning

5,9

6,1

3,5

18,6

18,3

-1,8

4,4

4,5

1,6

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. maj 2019 - Nr. 187

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. juni 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx Landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende imputeret, dvs. estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt, og revisioner i disse branchegrupper er normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information