Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Uændret trend for firmaernes salg trods lille fald

Firmaernes køb og salg februar 2019

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 0,5 pct. fra januar til februar, mens det indenlandske salg ekskl. energi faldt 1,9 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Fra september-november 2018 til december 2018 - februar 2019 steg firmaernes samlede salg ekskl. energi 2,5 pct. Mens "handel" og "industri" faldt, så havde "bygge og anlæg" fremgang.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeret

Handel gik tilbage

Det sæsonkorrigerede salg i handel faldt 1,1 pct. fra januar til februar. Her trak "engroshandel" ned, idet det sæsonkorrigerede salg faldt 1,7 pct. Også "detailhandel" faldt, men dog kun 0,5 pct. Salget inden for "handel med biler og motorcykler", forblev med en stigning på 1,0 pct. stort set uændret. Denne udvikling flugter med bilsalget beskrevet i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:87.

Industriens salg faldt men er fortsat på højt niveau

Industri er stadig på et højt niveau. Det på trods af et fald i det sæsonkorrigerede salg på 1,2 pct. fra januar til februar. Ser man på tremånedersperioden fra september-november 2018 til december 2018 - februar 2019 steg det sæsonkorrigerede salg 4,2 pct., idet industriens salg lå højt i december og januar.

Bygge og anlæg i opgang

Med en stigning på 2,1 pct. i det sæsonkorrigerede salg fra januar til februar trak bygge og anlæg det samlede billede i positiv retning. Samtidig steg det ikke-sæsonkorrigerede salg i branchegruppen 12,4 pct. i februar 2019 sammenlignet med samme måned sidste år. Navnlig "byggeentreprenører" bidrog til stigningen fra februar 2018 til februar 2019, idet denne branchegruppe steg 876 mio. kr.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for januar 2019 er revideret fra 336,2 mia. kr., se den seneste opgørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:100, til 337,4 mia. kr. Det er en opjustering på 1,2 mia. kr., hvilket svarer til 0,4 pct.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2017

2018

2019

 

2017

2018

2019

 

mia. kr.

Januar

301,3

318,2

337,4

 

287,8

303,7

322,6

Februar

314,7

313,1

335,6

 

277,7

276,9

297,1

Marts

311,3

310,3

.

 

326,0

308,6

.

April

302,8

320,2

.

 

287,8

313,5

.

Maj

309,4

321,4

.

 

310,0

324,4

.

Juni

310,5

319,9

.

 

330,3

334,4

.

Juli

311,2

321,7

.

 

285,3

299,5

.

August

310,4

327,0

.

 

306,8

323,7

.

September

312,9

322,2

.

 

319,0

321,1

.

Oktober

314,9

327,3

.

 

325,7

343,3

.

November

315,3

326,5

.

 

327,9

341,4

.

December

319,9

327,5

.

 

349,2

356,8

.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigere

 

Jan.
2019

 

Feb.
2019

 

Æn-
dring

 

Sept.
2018
- nov.
2018

Dec.
2018
- feb.
2019

Æn-
dring

 

Feb.
2018

 

Feb.
2019

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

337,4

335,6

-0,5

976,0

1000,5

2,5

276,9

297,1

7,3

I alt inkl. energi mv.

386,7

383,3

-0,9

1122,9

1146,4

2,1

319,2

349,7

9,5

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

12,4

12,6

2,2

27,7

33,3

20,0

7,8

11,0

41,0

Industri

67,1

66,3

-1,2

193,6

201,8

4,2

57,5

60,1

4,6

Bygge og anlæg

25,3

25,8

2,1

71,6

74,4

3,9

19,4

21,8

12,4

Handel

122,8

121,4

-1,1

361,6

364,4

0,8

103,2

108,1

4,7

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

13,5

13,7

1,0

38,9

40,4

3,6

11,4

12,3

7,5

Engroshandel

79,5

78,2

-1,7

234,7

235,6

0,4

67,7

70,6

4,4

Detailhandel

29,7

29,5

-0,5

87,9

88,4

0,5

24,1

25,2

4,5

Transport

36,1

37,9

5,1

109,1

110,5

1,3

32,5

36,0

10,7

Hoteller og restauranter

5,5

5,6

1,5

15,9

16,5

4,2

4,1

4,4

9,1

Information og kommunikation

16,5

16,1

-2,3

47,1

47,2

0,3

13,1

14,0

7,4

Finansiering og forsikring

6,2

6,7

6,7

20,5

19,3

-6,1

6,0

5,8

-4,2

Ejendomshandel og udlejning

5,9

5,5

-7,7

17,6

18,2

3,2

3,3

2,8

-15,2

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. april 2019 - Nr. 145

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende imputeret, dvs. estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt, og revisioner i disse branchegrupper er normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation