Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Firmaernes salg er atter i fremgang

Firmaernes køb og salg januar 2019

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 3,0 pct. fra december til januar, mens det indenlandske salg ekskl. energi steg 5,2 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. I denne offentliggørelse er der fokus mod "bygge og anlæg" samt "landbrug skovbrug og fiskeri".

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeret

Bygge og anlæg går frem

Det sæsonkorrigerede salg i bygge og anlæg steg 8,7 pct. fra december 2018 til januar 2019. Stigningen hænger sammen med måden det sæsonkorrigerede salg beregnes på, idet det ikke-sæsonkorrigerede salg er faldet mindre fra december til januar end det plejer. Det ikke-sæsonkorrigerede salg faldt i alle gruppens underbrancher - se www.statistikbanken.dk/fiks33. Mens det ikke-sæsonkorrigerede salg i januar 2019 var lavere end i december 2018, var det dog 8,9 pct. højere end i januar 2018.

Industri fortsat på et højt niveau

Mens det sæsonkorrigerede salg i industri faldt 1,2 pct. fra december 2018 til januar 2019, steg det 0,9 pct. i tremånedersperioden august-oktober til november-januar. Sammenholdt med at det ikke-sæsonkorrigerede salg samtidig lå 7,3 pct. højere end i januar 2018, bliver det samlede billede, at industri stadig ligger på et højt niveau.

Lavere salg fra landbrug, skovbrug og fiskeri

På trods af at det sæsonkorrigerede salg i landbrug skovbrug og fiskeri steg 20,0 pct. fra første til andet halvår af 2018, faldt det samlede salg i landbrug, skovbrug og fiskeri 5 mia. henover hele 2018 og endte på 109 mia. kr. Høsten var mindre i 2018, og selvom kornprisen steg, trak faldende priser på svin, mælk og mink salget ned - se www.statistikbanken.dk/ani302. Set over en tiårig periode er salget i 2018 stadig relativt højt. Figuren nedenfor viser det samlede salg inden for landbrug, skovbrug og fiskeri i perioden 2009-2018. I denne periode overgås salget i 2018 kun af salget i 2013, 2014 og 2017. Se www.statistikbanken.dk/fiks55.

Samlet salg for <span class='kursiv'>landbrug, skovbrug og fiskeri</span>

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for december 2018 er revideret fra 324,7 mia. kr., se den seneste opgørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2019:51, til 326,4 mia. kr. Det er en opjustering på 1,7 mia. kr., hvilket svarer til 0,5 pct. Ved denne offentliggørelse har Danmarks Statistik modtaget momsangivelser fra kvartals- og halvårsindberettende firmaer for fjerde kvartal 2018, hvorved estimater erstattes af indberetninger. Dette er specielt relevant for branchegrupper med mange små og mellemstore firmaer som fx "landbrug, skovbrug og fiskeri".

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2017

2018

2019

 

2017

2018

2019

 

mia. kr.

Januar

301,0

317,9

336,2

 

287,8

303,7

321,7

Februar

314,0

312,3

.

 

277,7

276,7

.

Marts

311,5

310,5

.

 

326,0

308,6

.

April

303,0

320,2

.

 

287,8

313,2

.

Maj

309,5

321,6

.

 

310,0

324,2

.

Juni

310,7

320,0

.

 

330,3

334,3

.

Juli

311,9

322,0

.

 

285,3

299,3

.

August

310,2

326,6

.

 

306,8

323,6

.

September

312,9

322,2

.

 

318,9

321,0

.

Oktober

315,0

327,1

.

 

325,7

343,1

.

November

315,4

326,4

.

 

327,8

340,9

.

December

319,1

326,4

.

 

349,1

356,6

.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Dec.
2018

Jan.
2019

Æn-
dring

 

Aug. 2018
- okt. 2018

Nov. 2018
- jan. 2019

Æn-
dring

 

Jan.
2018

Jan.
2019

Æn-
dring

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

326,4

336,2

3,0

 

975,8

989,0

1,3

 

303,7

321,7

5,9

I alt inkl. energi mv.

375,5

385,1

2,6

 

1120,3

1135,7

1,4

 

342,3

374,4

9,4

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

8,2

12,2

48,2

 

27,8

29,6

6,7

 

7,2

9,6

33,3

Industri

67,8

66,9

-1,2

 

194,0

199,5

2,9

 

60,2

64,6

7,3

Bygge og anlæg

23,3

25,3

8,7

 

71,7

72,4

0,9

 

18,3

20,0

8,9

Handel

119,8

122,6

2,3

 

359,6

363,9

1,2

 

112,2

116,1

3,5

Handel med biler og motorcykler

13,0

13,5

3,5

 

39,0

39,5

1,2

 

12,4

13,0

4,5

Engroshandel

77,9

79,6

2,3

 

233,3

236,3

1,3

 

73,4

75,6

2,9

Detailhandel

28,9

29,5

2,0

 

87,3

88,0

0,9

 

26,3

27,5

4,7

Transport

36,7

36,0

-2,1

 

108,8

108,8

0,0

 

34,7

36,3

4,7

Hoteller og restauranter

5,4

5,4

0,9

 

15,8

16,2

2,3

 

4,3

4,6

7,8

Information og kommunikation

14,6

16,2

10,8

 

46,8

46,6

-0,4

 

16,1

17,2

6,7

Finansiering og forsikring

6,4

6,2

-2,7

 

20,3

19,3

-4,6

 

7,7

7,1

-8,1

Ejendomshandel og udlejning

6,8

6,0

-12,4

 

18,0

18,6

3,3

 

9,6

9,2

-3,4

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. marts 2019 - Nr. 100

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. april 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende imputeret, dvs. estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt, og revisioner i disse branchegrupper er normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation