Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Efter et dyk stiger boligpriserne nu igen

Ejendomssalg (md.) april 2019

Priserne på ejerlejligheder steg med 0,5 pct. på landsplan fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019. Det sker efter en periode med faldende boligpriser på landsplan i andet halvår 2018. Noget tyder på, at ejerlejlighedspriserne også vil stige i andet kvartal 2019, idet priserne i kvartalets første måned, april, er steget med 1,1 pct. På landsplan er priserne på enfamiliehuse steget med 1,4 pct. fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019 og med 1,2 pct. fra marts til april 2019.

Månedlig og kvartalsvis prisindeks for enfamiliehuse og ejerlejligheder, landsplanKilde: www.statistikbanken.dk/ej14 og www.statistikbanken.dk/ej5.

Priserne på ejerlejligheder er faldet i Hovedstaden de seneste to måneder

På landsplan er priserne på ejerlejligheder faldet i to ud af årets første fire måneder, udviklingen er identisk i Region Hovedstaden, når man sammenligner med samme måned året før. Siden 2006 er priserne på ejerlejligheder steget ca. 26 pct. både på landsplan og i Region Hovedstaden.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for ejerlejligheder, fordelt på landsplan og Hovedstaden

 

Landsplan

 

Region Hovedstaden

 

Prisindeks
 

Prisændring
over 12 måneder

 

Prisindeks
 

Prisændring
over 12 måneder

 

indeks 2006 = 100

pct.

 

indeks 2006 = 100

pct.

Januar*

123,3

0,5

 

125,0

1,1

Februar*

123,3

-0,5

 

125,7

0,6

Marts*

124,1

-1,4

 

125,7

-0,9

April*

125,5

0,0

 

126,4

-0,6

*De seneste 11 måneder er foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Priserne på enfamiliehuse er steget i hele 2019 med enkelte undtagelser

Generelt er priserne på enfamiliehuse landet over steget i de fire første måneder af 2019 i forhold til samme måneder året før. Dog har februar og marts 2019 budt på faldende priser på ca. 1,5 pct. i Region Nordjylland, men det opvejes af prisstigninger på ca. 2,5 pct. i januar og april i forhold til samme måned året før.

Procentvis prisudvikling over 12 måneder for enfamiliehuse, fordelt på regionerKilde: www.statistikbanken.dk/ej14.

Antallet af ejendomshandler faldet i 2019, men ligger stadig i den høje ende

For 2019 er det kvartalsvise gennemsnitlige antal handler med enfamiliehuse indtil videre på 11.687, mens det tilsvarende tal er 4.401 for ejerlejligheder. Set i forhold til 2018 er det kvartalsvise gennemsnitlige antal handler 5,7 pct. lavere for ejerlejligheder og 6,4 pct. for enfamiliehuse. Det laveste antal handler, siden statistikkens start i sin nuværende form i 1992, var i 2011, hvor der i gennemsnit blev handlet 8.050 enfamiliehuse og 2.966 ejerlejligheder i kvartalet. Antallet af handler toppede i 2005, hvor det kvartalvise gennemsnit var 14.972 for enfamiliehuse og 6.327 for ejerlejligheder.

Antal handler i almindelig fri handel

Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen77.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. juni 2019 - Nr. 254

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. juli 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem SKAT's ejendomsvurdering og den faktiske købesum.

Statistikken dækker kun ejendomme solgt i almindelig fri handel. Beregningsprincipperne er identiske i den månedlige, kvartalsvise og årlige ejendomssalgsstatistik. Almindelig fri handel er salg mellem parter, der ikke er i familie med hinanden, og hvor der ikke er tale om en delvis gave.
Familieoverdragelse er salg mellem ægtefæller eller mellem personer, der er beslægtede eller besvogrede, også selv om salget ikke indeholder en gave.

Der udføres ikke sæsonkorrektion af priserne, da det ikke har været muligt at påvise et stabilt sæsonmønster i prisudviklingen på enfamiliehuse og ejerlejligheder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information


Seneste nyt om Ejendomme