Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Rekordhøj eksport i januar

Udenrigshandel med varer (md) januar 2019

Eksporten af varer steg i januar med 7,8 pct. til rekordhøje 57,8 mia. kr. Importen steg med 4,8 pct. Stigningerne skal dog sammenholdes med december måneds tal, hvor både eksporten og importen faldt. Det viser tallene i løbende priser for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeret

Eksportstigning trækkes bl.a. af maskiner og næringsmidler

Den samlede eksport eksklusive skibe, fly, brændsler mv. steg med 4,2 mia. kr. fra december 2018 til januar 2019. Stigningen fordeler sig på en række varegrupper, men er størst for maskiner undt. transportmidler, som steg med 1,5 mia. kr. 

Eksporten til lande uden for EU steg med 3,0 mia. kr. fra december til januar, mens eksporten til EU-lande steg med 1,2 mia. kr. Heraf udgjorde stigningen i eksporten til Norge 0,6 mia. kr. og til Kina 0,2 mia. kr.

Eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeret

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Danmarks Statistik har for januar-december 2018 nedjusteret importen med 1,1 mia. kr. mens eksporten er opjusteret med 0,5 mia. kr.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. December 2018

 

Januar

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

December

Januar

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

8,3

9,1

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

49,5

48,7

 

-3,6

4,8

-0,8

3,0

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

6,3

6,7

 

-3,2

-3,1

-3,6

-5,0

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,0

1,6

 

-2,5

-0,5

-13,9

-11,9

Kemikalier og kemiske produkter

6,7

6,5

 

-2,1

-1,0

0,1

-3,1

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,4

7,3

 

-5,5

5,0

-0,4

-0,2

Maskiner undt. transportmidler

12,4

12,4

 

-4,3

10,6

1,3

11,7

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,5

4,9

 

2,7

3,2

4,0

5,3

Færdigvarer og andre varer

10,1

9,4

 

-6,1

9,9

-1,8

8,2

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

57,7

57,8

 

-3,4

7,8

3,5

11,0

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,6

11,0

 

-3,1

11,4

1,8

8,8

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,7

2,3

 

-7,5

3,1

6,7

4,3

Kemikalier og kemiske produkter

15,7

13,5

 

-7,0

4,9

9,3

15,3

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,3

5,3

 

1,8

2,1

-2,1

-2,6

Maskiner undt. transportmidler

12,9

14,1

 

-0,9

12,4

4,9

20,5

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,9

1,9

 

-5,5

10,4

-0,5

4,7

Færdigvarer og andre varer

9,7

9,6

 

-3,2

5,5

-0,7

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

6,0

6,9

 

 

 

 

 

Import i alt

54,6

53,8

 

-4,5

7,2

-1,0

-1,1

Brændsels- og smørestoffer o.l.

4,1

4,1

 

-9,5

30,1

-8,0

11,3

Skibe, fly mv.

1,0

1,0

 

 

 

 

 

Eksport i alt

60,6

60,6

 

-4,5

6,7

2,4

9,1

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,9

2,9

 

-28,7

5,4

16,8

-14,9

Skibe, fly mv.

0,0

0,0

 

 

 

 

 

1 November 2018-januar 2019 i forhold til august-oktober 2018.

2 Januar 2019 i forhold til januar 2018, ændring i faktiske tal.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.).
Januar 2019

 

Import

 

Eksport

 

Sæsonkorr.

 

December

Januar

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

December

Januar

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

I alt

48,7

 

-3,6

4,8

-0,8

3,0

 

57,8

 

-3,4

7,8

3,5

11,0

EU

35,9

 

-4,5

6,0

-2,4

1,3

 

32,9

 

-1,6

3,7

3,0

6,6

Tyskland

10,9

 

-2,5

2,6

-1,5

-0,3

 

8,0

 

-1,7

1,6

-2,8

2,6

Sverige

5,9

 

-13,0

13,9

-4,6

1,9

 

5,2

 

-3,8

2,8

-1,0

-0,4

Storbritannien

1,8

 

-4,6

6,4

-1,6

-7,8

 

3,5

 

21,7

-7,1

4,5

-0,1

Nederlandene

4,0

 

-3,3

5,8

-4,4

-0,1

 

2,9

 

33,7

-5,0

17,9

36,2

Frankrig

1,5

 

6,5

-12,9

6,6

0,1

 

2,1

 

-3,7

4,1

-6,6

2,9

Verden uden for EU

12,8

 

-1,3

1,8

4,0

7,8

 

24,8

 

-6,0

13,7

4,2

17,6

Norge

1,4

 

-5,0

10,4

2,3

8,4

 

3,7

 

-7,7

17,8

-0,6

13,8

USA

1,4

 

-5,5

7,6

5,8

17,8

 

5,6

 

10,9

1,5

8,3

27,4

Kina

3,8

 

0,1

-3,0

2,4

7,4

 

2,8

 

-10,7

9,9

14,9

16,9

Rusland

0,5

 

-10,1

9,5

16,4

6,9

 

0,7

 

0,4

33,7

10,6

42,1

BRIIKS3

5,0

 

-2,2

-3,2

2,8

3,7

 

4,3

 

-8,7

15,3

4,4

14,9

1, 2 Se noter til første tabel.

3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. marts 2019 - Nr. 90

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. april 2019

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Anden information

Seneste nyt om Udenrigshandel