Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

En tredjedel af nye firmaer har ansatte

Erhvervsdemografi 2016

Der blev skabt 34.100 reelt nye firmaer i 2016. Heraf havde 10.085 af de nye firmaer ansatte i deres første år, såkaldte arbejdsgivervirksomheder - det svarer til 30 pct. I 2016 beskæftigede de nye arbejdsgivervirksomheder 8.426 fuldtidsansatte (antal ansatte omregnet til årsværk, dvs. ejerne af de personligt ejede firmaer er ikke inkluderet i antal årsværk), hvilket svarer til 0,8 fuldtidsansatte pr. firma. Af de nye arbejdsgivervirksomheder beskæftigede 1.399 (14 pct.) 1-2 fuldtidsansatte, mens hhv. 704 (7 pct.) og 171 (2 pct.) beskæftigede 2-5 og mere end fem fuldtidsansatte. Det er især inden for brancherne erhvervsservice, handel og bygge og anlæg, der blev etableret nye firmaer med ansatte.

Nye arbejdsgivervirksomheder fordelt på størrelse og brancher. 2016

Flest arbejdsgivervirksomheder med mindre end én fuldtidsansat

I de fem brancher med flest nye arbejdsgivervirksomheder beskæftigede størstedelen af firmaerne mindre end én fuldtidsansat. Inden for erhvervsservice, handel og information og kommunikation var det ca. 80 pct. af firmaerne, svarende til 1.726, 1.271 og 718 firmaer. For bygge og anlæg samt hoteller og restauranter var det hhv. 73 pct. (776 firmaer) og 66 pct. (610 firmaer). Hoteller og restauranter var den branche, der havde den største andel af firmaer med mere end én fuldtidsansat. 16 pct. (145) af firmaerne inden for hoteller og restauranter beskæftigede 1-2 fuldtidsansatte, 14 pct. (128) 2-5 fuldtidsansatte og 4 pct. (37) havde mere end fem fuldtidsansatte i deres første år.

De nye firmaer inden for erhvervsservice skabte mest beskæftigelse

De nye arbejdsgivervirksomheder genererede i 2016 en beskæftigelse svarende til 8.426 fuldtidsansatte. Heraf var 1.857 inden for erhvervsservice. Inden for handel og hoteller og restauranter skabte de nye firmaer beskæftigelse svarende til 1.156 og 1.091 fuldtidsansatte. Hoteller og restauranter var den branche med flest fuldtidsansatte pr. ny arbejdsgivervirksomhed, nemlig 1,2 fuldtidsansatte, efterfulgt af offentlig administration, undervisning og sundhed med 1,1 fuldtidsansatte pr. firma.

Stigning i antal nye firmaer

Der blev skabt 4.205 (14 pct.) flere reelt nye firmaer i 2016 i forhold til 2015. En stor del af stigningen skyldes en teknisk revision i form af en nedsættelse af beløbsgrænsen for medtagelse af selvstændige erhvervsdrivende uden ansatte, som gav ca. 3.200 reelt nye firmaer. Næsten alle brancher oplevede en stigning i antallet af nye firmaer i forhold til året før. Den største absolutte stigning i antal nye firmaer var inden for erhvervsservice med 1.234 (17 pct.) nye firmaer fra 2015 til 2016, mens den største relative stigning i antal nye firmaer var inden for ejendomshandel og udlejning med 562 firmaer (27 pct.).

Alle nye firmaer fordelt på brancher

 

Nye firmaer
 

Fuldtidsansatte
(årsværk)

 

2015

2016

2015

2016

 

antal

I alt

29911

34116

9523

8426

Landbrug, skovbrug og fiskeri

1299

1605

177

126

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

1349

1556

510

432

Råstofindvinding

16

18

8

9

Industri

1102

1343

481

410

Energiforsyning, vandforsyning og renovation

231

195

21

13

Bygge og anlæg

3074

3253

1241

1061

Handel og transport mv.

5928

6443

3013

2599

Handel

3515

3893

1495

1156

Handel med biler og motorcykler

528

632

198

149

Engroshandel

1187

1207

545

341

Detailhandel

1800

2054

752

666

Transport

942

1004

437

353

Hoteller og restauranter

1471

1546

1081

1091

Information og kommunikation

2656

2934

773

660

Finansiering og forsikring

1367

1686

313

325

Ejendomshandel og udlejning

2075

2637

277

231

Erhvervsservice

7198

8432

1721

1857

Offentlig administration, undervisning og sundhed

2491

2688

1009

645

Kultur, fritid og anden service

2437

2865

468

484

Uoplyst aktivitet

37

17

22

5

Nyt fra Danmarks Statistik

6. juli 2018 - Nr. 271

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. juli 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Erhvervsdemografi er en registerbaseret opgørelse, der er baseret på regnskabs- og firmastatistikkerne samt den årlige erhvervsbeskæftigelse.
Reelt nye firmaer afgrænses som firmaer, der første gang får en aktivitet, der mindst svarer til aktivitetsgrænsen for aktive firmaer i Generel firmastatistik. Et firma, der har haft ringe aktivitet i en periode, men kommer over bagatelgrænsen i et givet år, betragtes som nyt i det pågældende år. Et firma, der opstår som følge af hel eller delvis overtagelse eller udskillelse af allerede igangværende aktiviteter, anses ikke for nyt.
Årsværk omfatter antal ansatte personer i de nye firmaer omregnet til fuldtidsansatte og er således eksklusive ejerne af personligt ejede firmaer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information