Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Uddannelsesniveauet er steget mest i Nordjylland

Befolkningens uddannelse 2018

Uddannelsesniveauet stiger i hele landet. Siden 2008 er andelen af de 15-69 årige, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse som deres højest fuldførte uddannelse, steget med 4 pct. for hele landet. Region Nordjylland er den region, hvor andelen er steget mest. Her er andelen, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse, steget med mere end 5 procentpoint i perioden til 61 pct. i 2018. Region Nordjylland er dog stadig den region, hvor andelen med en erhvervskompetencegivende uddannelse er lavest. Region Hovedstaden har den højeste andel på 64 pct., og her har stigningen været på næsten 5 procentpoint mellem 2008 og 2018. Region Sjælland har haft den mindste stigning på 3 procentpoint, således at der nu er 61 pct. med en erhvervskompetencegivende uddannelse blandt de 15-69 årige.

Andelen af 15-69 årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse fordelt på regioner

Region Hovedstaden har den højeste andel med videregående uddannelse

Region Hovedstaden gør sig bemærket ved at have den højeste andel med en videregående uddannelse på 40 pct. af de 15-69 årige i 2018. Den næsthøjeste andel havde Region Midtjylland med en andel på 30 pct., mens den laveste andel på 25 pct. tilhørte Region Sjælland. Regionerne Nordjylland og Syddanmark havde en andel på hhv. 26 og 27 pct. I alle regionerne lå andelen, der har en kort videregående uddannelse på omtrent 5 pct., mens 14-15 pct. har gennemført en mellemlang videregående uddannelse som højest fuldførte uddannelse. Forskellen skal derfor overvejende findes blandt andelen med lange videregående uddannelser. Hele 20 pct. af de 15-69 årige havde en bachelor eller en lang videregående uddannelse som den højest fuldførte uddannelse i Region Hovedstaden, og det er tre gange mere end i Regionerne Sjælland og Syddanmark. 

Region Sjælland har den højeste andel med erhvervsfaglig uddannelse

Region Sjælland er den region, der havde den højeste andel af 15-69 årige med en erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldførte uddannelse - i 2018 lå den på 36 pct. Region Syddanmark og Nordjylland fulgte efter med en andel på 34 pct. Region Hovedstaden har den mindste andel på 22 pct. I modsætning til de videregående uddannelser, så falder andelen af de 15-69 årige, som har en erhvervsfaglig uddannelse i hele landet. I 2008 var andelen 33 pct. for hele Danmark, mens den var faldet til 30 pct. i 2018.

15-69 åriges højest fuldførte uddannelse fordelt på regioner. 2018

Flest i gang med uddannelse i Region Nordjylland

Lidt over halvdelen af de 15-29 årige i befolkningen var i gang med en uddannelse 1. oktober 2017. Den højeste andel var i Region Nordjylland, hvor 53 pct. var i gang med at uddanne sig, mens den laveste var i Region Sjælland med 50 pct. De fleste under uddannelse var i gang med en videregående uddannelse, og andelen var særlig høj i Region Hovedstaden, hvor 25 pct. af de 15-29 årige havde påbegyndt en videregående uddannelse. Særligt var der her en stor andel på bachelor og de lange videregående uddannelser. Til sammenligning var kun 10 pct. i gang med at tage en videregående uddannelse i Region Sjælland og 15 pct. i Region Syddanmark, mens der var 20 pct. i gang med en videregående uddannelse i Regionerne Midtjylland og Nordjylland. En del af forklaringen på de relativt mange på videregående uddannelser i Region Hovedstaden skal ses i sammenhæng med placeringen af uddannelsesinstitutionerne og dermed også aldersfordelingen i regionerne.

15-29 åriges igangværende uddannelser i regionerne. 2018

Nyt fra Danmarks Statistik

19. juni 2018 - Nr. 243

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. juni 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Uddannelsesstatus for de 15-69-årige i befolkningen er opgjort 1. januar aktuelt år. Oplysningerne om den højeste fuldførte uddannelse er opgjort 1. oktober året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information