Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Værditilvæksten er stort set uændret

Regnskabsstatistik for private byerhverv 2016

Firmaernes værditilvækst steg samlet med 3 pct. til 1.020 mia. kr. fra 2015 til 2016. Den største stigning var inden for erhvervsservice med 12 pct. til 169 mia. kr. og inden for ejendomshandel og udlejning med 10 pct. til 52 mia.kr. De eneste hovederhverv, hvor værditilvæksten faldt, var inden for råstofindvinding med 57 pct. til 14 mia. kr. og inden for transport med 11 pct. til 91 mia.kr. Værditilvækst er driftsindtægter fratrukket omkostninger til forbrug af varer og tjenester. Tilvæksten udtrykker med andre ord den værdiskabelse, der finder sted i erhvervet.

Værditilvæksten

Værditilvækst pr. ansat faldt med 52 pct. i råstofindvinding

Værditilvæksten pr. ansat steg med 1 pct. i forhold til året før. De største stigninger var i ejendomshandel og udlejning og erhvervsservice med 7 pct., mens de største fald var inden for råstofindvinding med 52 pct. og transport med 12 pct.

Resultat før skat steg med 4 pct.

Erhvervslivets resultat før selskabsskat steg med 12 mia. kr. i forhold til året før, hvilket udgør en stigning på 4 pct. Dermed er resultatet før selskabsskat på 325 mia. kr. Flere forhold ligger bag denne udvikling: Det ordinære resultat steg med 25 mia. kr. til 270 mia. kr., de finansielle nettoindtægter faldt fra 70 mia. kr. til 56 mia. kr., mens de ekstraordinære nettoindtægter steg fra minus 3 mia. kr. til minus 1 mia. kr. Den største absolutte stigning i resultatet før skat var inden for industri og forsyningsvirksomhed med 15 mia. kr., mens det største absolutte fald var inden for transport med 22 mia. kr.

Nettoinvesteringerne faldt med 1 pct.

Nettoinvesteringerne (tilgang minus afgang) faldt med 1 pct., svarende til 2 mia. kr. i forhold til året før. Det bringer nettoinvesteringerne ned på 162 mia. kr. De fleste investeringer fandt sted i industri og forsyning, hvor 41 pct. af de samlede investeringer blev foretaget, mens 18 pct. af de samlede investeringer kan henføres til transport.

Regnskabsstatistik

 

Råstof-
indvin
ding

 

Industri
og for-
syning

 

Bygge
og
anlæg

 

Handel 

Trans-
port


 

Hotel
og
restau-
rant
 

Informa
tion og
kommu-
nikation
 

Ejen
doms-
handel
og udlej-
ning

Erhvervs-
service
mv.

 

I alt
2016


 

I alt
2015


 

 

mia. kr.

Driftsindtægter i alt

34

1033

250

1312

382

60

178

85

344

3678

3623

 

pct.

Driftsindtægter i alt

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vareforbrug mv.

16,1

57,6

56,7

75,6

28,1

31,4

28,9

15,2

30,4

55,2

55,5

Løn, pension mv.

6,9

15,0

24,9

10,3

15,3

30,9

30,0

11,0

33,7

16,6

16,1

Andre ordinære omkostninger

88,1

17,6

11,7

10,1

55,0

29,9

32,6

28,4

24,8

20,9

21,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinært resultat

-11,1

9,8

6,8

4,0

1,6

7,8

8,5

45,4

11,1

7,3

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansielle indtægter, netto

-30,6

3,8

0,2

0,9

-0,5

-2,1

0,0

-0,6

5,3

1,5

1,9

Ekstraordinære indtægter, netto

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,4

0,5

0,0

0,6

0,0

0,0

-0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat før selskabsskat

-41,7

13,6

7,0

4,9

0,7

6,2

8,5

45,4

16,4

8,8

8,6

 

mia. kr.

Aktiver i alt

488

1625

139

766

449

52

243

755

738

5255

5150

Investeringer, netto

5

67

5

17

30

2

13

9

15

162

164

 

pct.

Værditilvækst

41,7

29,2

33,3

15,4

23,8

41,7

46,2

60,8

49,1

27,7

27,4

Bruttoavance

82,9

41,5

42,9

23,7

71,2

68,0

70,4

82,6

68,9

43,8

43,3

Soliditetsgrad

47,3

52,6

34,1

40,4

28,3

37,9

47,4

42,4

56,1

46,4

46,5

Overskudsgrad1

-11,2

9,5

5,4

3,9

1,5

5,9

7,8

44,2

8,9

6,6

6,1

Egenkapitalens forrentning1

-5,1

14,6

25,5

17,3

2,0

8,4

9,4

10,9

10,2

10,9

10,7

Anm.: Eksklusive landbrug, fiskeri, havne mv., pengeinstitutter, forsikring, almene boligselskaber og offentlig administration mv.

1 Disse nøgletal er beregnet for selskaber, dvs. A/S, ApS, a.m.b.a. mv.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. juni 2018 - Nr. 264

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. juli 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Ud over skemaindberetning anvendes oplysninger fra Erhvervsregisteret, SKAT og selskabernes årsrapporter. Fra år 2014 er branchedækning udvidet til også at omfatte forsyningsvirksomhed, regional- og fjerntog samt radio- og tv-stationer. Bemærk statistikken omfatter kun markedsaktivitet, dvs. statistikken omfatter ikke firmaer inden for offentlig forvaltning og service mv. Beløbene opgøres i løbende priser. Værditilvækst (pct.) er værditilvækst i pct. af summen af omsætning og andre driftsindtægter. Bruttoavance er bruttofortjeneste i pct. af omsætning. Bruttofortjenesten beregnes som omsætning minus vareforbrug minus køb af lønarbejde og underentrepriser. Soliditetsgraden er et udtryk for forholdet mellem egenkapitalen og aktivernes sum. Overskudsgraden er målt som ordinært resultat i pct. af driftsindtægter og omfatter kun ikke-personligt ejede firmaer. Egenkapitalens forrentning er målt som resultat efter selskabsskat i pct. af den gennemsnitlige egenkapital i løbet af året og omfatter kun ikke-personligt ejede firmaer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information


Seneste nyt om Regnskaber