Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Lidt bedre udnyttelse af energien i 2017

Energiregnskab for Danmark 2017

Energiintensiteten for dansk økonomi som helhed er faldet med 0,7 pct. fra 2016 til 2017. Den forbedrede energiintensitet svarer til, at hver BVT-enhed (bruttoværditilvækst) krævede 0,7 pct. mindre energi i 2017 end i 2016. Energiintensiteten faldt, fordi energiforbruget steg mindre end BVT steg. Energiforbruget steg for fjerde år i træk. Faldet i energiintensiteten var primært drevet af en faldende energiintensitet i brancherne landbrug, skovbrug og fiskeri samt industri.

Energiintensitet for dansk økonomi som helhed og udvalgte brancher

Årlig forbedring af intensiteten med 2,2 pct. siden 2007

I perioden 2007-2017 blev energiintensiteten samlet set forbedret med 20,0 pct. Det svarer til en årlig forbedring på 2,2 pct. i gennemsnit siden 2007.

Energiintensiteten i landbrug, skovbrug og fiskeri er faldet med 4,8 pct. i 2017, og med næsten 15 pct. over de seneste ti år. Landbrug, skovbrug og fiskeri er den næstmest energiintensive branchegruppe. For hver 1 mio. kr. i skabt bruttoværditilvækst, bruges der 1.688 GJ energi. I industri er intensiteten faldet med 3,8 pct. i 2017, og 33,2 pct. siden 2007. Det skal dog ses i lyset af en øget globalisering, der betyder, at en stigende andel af BVT skabes i de danske virksomheders udenlandske fabrikker. I bygge og anlæg faldt intensiteten med 4,2 pct. i 2017, mens den over en tiårig periode er faldet med 17,7 pct. I den mest energiintensive branche - handel og transport (inklusive international transport) - er intensiteten steget med 1,3 pct. i 2017 og faldet med 13,5 pct. siden 2007.

Energiforbruget steg i 2017

Det samlede energiforbrug steg 1,0 pct. i 2017 sammenlignet med 2016. Husholdningernes forbrug af energi faldt med 0,5 pct., mens erhvervslivets forbrug af energi steg med 1,6 pct. Stigningen i erhvervslivets energiforbrug kom primært fra en stor stigning i køb af brændstof til danske køretøjer og danske skibe (bunkring) i udlandet. Opgøres det samlede energiforbrug derimod eksklusive international transport, faldt det med 0,6 pct.

Vi producerer og forbruger mere vedvarende energi

Danmark producerede 180 Petajoule (PJ) vedvarende energi i 2017, svarende til 27,5 pct. af Danmarks samlede energiproduktion. Siden 2007 er produktionen af vedvarende energi steget med 45,1 pct. I 2007 udgjorde vedvarende energi 11,1 pct. af den samlede energiproduktion. I samme periode er produktionen af olie og gas fra Nordsøen faldet markant.

Forbruget af vedvarende energi steg med 11 pct. i 2017 og var med 241 PJ på det højeste niveau nogensinde. Husholdningernes forbrug af vedvarende energi steg med 10 pct. i 2017 og udgjorde 21 pct. af deres samlede energiforbrug. Erhvervenes forbrug af vedvarende energi steg 11 pct. og udgjorde 11 pct. af deres samlede energiforbrug. Det er især omstillingen til vedvarende energi i produktionen af el og varme, der har bidraget til stigningen. Vedvarende energi er vindkraft, halm, bionedbrydeligt affald, biogas, træpiller, brænde mv.

Energiforbruget fordelt på brancher og husholdninger

 

2007
 

2016*
 

2017*
 

 

Fordeling
i 2007

Fordeling
i 2017

 

Ændring
2007 til 2017

Ændring
2016 til 2017

 

PJ

 

pct.

 

pct.

I alt

1423

1237

1250

 

100,0

100,0

 

-12,1

1,0

Husholdninger

343

324

323

 

24,1

25,8

 

-5,9

-0,5

Alle brancher

1080

913

928

 

75,9

74,2

 

-14,1

1,6

Landbrug, skovbrug og fiskeri

45

39

40

 

3,2

3,2

 

-11,0

3,5

Råstofindvinding

38

29

29

 

2,7

2,3

 

-22,4

2,6

Industri

157

121

119

 

11,0

9,5

 

-24,3

-2,0

Forsyningsvirksomhed

11

11

11

 

0,8

0,9

 

-0,4

-3,2

Bygge og anlæg

26

21

21

 

1,8

1,7

 

-17,2

-0,3

Handel og transport mv.

717

617

634

 

50,4

50,7

 

-11,6

2,7

Information og kommunikation

8

6

6

 

0,6

0,5

 

-29,0

-3,4

Finansiering og forsikring

4

3

3

 

0,3

0,2

 

-27,2

-3,2

Ejend. hand., udl.af erhv. ejend.

3

3

2

 

0,2

0,2

 

-22,8

-3,0

Boliger

1

1

1

 

0,1

0,1

 

-6,6

-3,3

Erhvervsservice

17

13

14

 

1,2

1,1

 

-20,6

-3,2

Off. adm, undervisn., sundhed

43

40

39

 

3,0

3,1

 

-9,5

-1,6

Kultur, fritid og anden service

9

8

8

 

0,6

0,6

 

-13,4

-3,1

Heraf bunkring i udlandet

587

498

515

 

41,2

41,2

 

-12,2

3,6

Energiforbrug i alt ekskl. Bunkring

836

740

735

 

58,8

58,8

 

-12,1

-0,6

Anm.: De dansk opererede skibe, fly og køretøjers bunkring af fuelolie, JP1 og diesel indgår i handel og transport mv.

* Foreløbige tal.

Energiintensitet, udvalgte brancher

 

2007

2009

2011

2013

2015

2017*

Ændring
2007 til 2017

Ændring
2016 til 2017

 

GJ pr. mio. kr. BVT

pct.

Alle brancher

673

626

603

532

523

539

-20,0

-0,7

Landbrug, skovbrug og fiskeri

1976

2696

2236

1952

1751

1688

-14,5

-4,8

Industri

720

702

617

535

511

481

-33,2

-3,8

Bygge og anlæg

306

277

342

237

260

252

-17,7

-4,2

Handel og transport (inkl. bunkring)

2135

2163

2009

1733

1718

1846

-13,5

1,3

Anm.: Energiintensiteten er beregnet som bruttoenergiforbruget i forhold til bruttoværditilvækst (BVT) i 2010-priser, kædede værdier.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. juni 2018 - Nr. 237

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. juni 2019

Kontakt

Kilder og metode

Det foreløbige energiregnskab er baseret på Energistyrelsens foreløbige energistatistik samt tal fra varestatistikken, udenrigshandel med varer og betalingsbalancen. Fordelingen på brancher er baseret på Energiregnskab for Danmark året før, hvor energiforbruget relevante steder er fremskrevet med indikatorer. Fx er energiforbruget relateret til opvarmning graddagekorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Grønt nationalregnskab