Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Færre end 700.000 offentligt forsørgede

Offentligt forsørgede, 16-64-årige (kvt.) 3. kvt. 2018

Ændret 21. december 2018 kl. 09:00

Der var desværre fejl i første afsnit, hvor antallet af SU-modtagere var angivet til 221.700, hvor der skulle have stået 321.700. Tallet er rettet og markeret med rødt.

Fra andet til tredje kvartal 2018 faldt antallet af offentligt forsørgede 16-64-årige med 8.000 personer til i alt 698.500. Det svarer til et fald på 1,1 pct., når SU-modtagere ikke tælles med. Antallet af offentligt forsørgede eksklusive SU-modtagere toppede i første kvartal 2010 og er siden da faldet støt med i alt 145.800. Det seneste kvartal er antallet af SU-modtagere faldet med 2.900 til 321.700 i tredje kvartal. Faldet kommer efter, at antallet af SU-modtagere har ligget meget konstant omkring de 325.000 personer siden 2015. Samtlige personopgørelser i artiklen er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for sæsonudsving.

Offentligt forsørgede 16-64-årige, sæsonkorrigeret

Færre nettoledige

Fra andet til tredje kvartal er antallet af nettoledige faldet med 1.700 personer til i alt 86.000, hvilket svarer til et fald på 1,9 pct.

Færre i vejledning og opkvalificering i alt

Fra andet til tredje kvartal er antallet af personer i vejledning og opkvalificering i alt faldet med 1.700 personer, svarende til et fald på 5,6 pct.

Færre i virksomhedspraktik, nytteindsats, løntilskud og jobrotation

Antallet af personer i virksomhedspraktik, nytteindsats, løntilskud og jobrotation er hver især faldet med 200 personer fra andet til tredje kvartal. Modsat er antallet af personer i fleksjob i samme periode steget med 1.400. Det skal dog bemærkes, at fuldtidstallet for personer i fleksjob beregnes ud fra hele den periode, de har arbejdet uden reduktion i forhold til det præcise timetal, de har arbejdet.

Stadigt færre trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet

Fra andet til tredje kvartal er antallet af personer på tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet faldet med 4.700 personer til 248.800. Faldet skyldes, at der i tredje kvartal var 600 færre på førtidspension, 3.900 færre på efterløn og 300 færre på fleksydelse i forhold til andet kvartal.

Færre passive modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse

Fra andet til tredje kvartal er antallet af personer på kontanthjælp, som hverken er i aktivering eller ledige, faldet med 1.400 personer, mens det tilsvarende antal på integrationsydelse er faldet med 200 personer. Samtidig er antallet af personer i ressource- og jobafklaringsforløb hver især steget med 300 personer.

Offentligt forsørgede, 16-64-årige, sæsonkorrigeret

 

2017

2018

Ændring
2. kvt. 2018

Ændring
3. kvt 2017

 

3. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

- 3. kvt. 2018

- 3. kvt. 2018

 

fuldtidsmodtagere

pct.

I alt uden SU-modtagere

725812

706541

698521

-1,1

-3,8

Nettoledige i alt

92537

87656

86001

-1,9

-7,1

Ledige dagpengemodtagere

71560

69767

68961

-1,2

-3,6

Ledige kontanthjælpsmodtagere

20977

17889

17040

-4,7

-18,8

Feriedagpenge

5830

5848

5562

-4,9

-4,6

Vejledning og opkvalificering i alt

34229

30382

28678

-5,6

-16,2

Vejledning og opkvalificering (d)

3612

3591

3568

-0,6

-1,2

Vejledning og opkvalificering (k)

29531

25857

24132

-6,7

-18,3

Jobrettet uddannelse (d) 

1086

935

978

4,6

-9,9

Støttet beskæftigelse i alt

94260

96437

96957

0,5

2,9

Virksomhedspraktik(d)

3314

3284

3263

-0,6

-1,5

Virksomhedspraktik(k)

15731

14946

14736

-1,4

-6,3

Nytteindsats (k)

1232

1177

965

-18,0

-21,7

Ansættelse med løntilskud (d)

2381

2105

2037

-3,2

-14,4

Ansættelse med løntilskud (k)

3617

3195

3109

-2,7

-14,0

Jobrotation (d)

291

364

219

-39,8

-24,7

Jobrotation (k)

66

86

47

-45,3

-28,8

Fleksjob1

63342

67184

68565

2,1

8,2

Skånejob1

4286

4097

4016

-2,0

-6,3

Barselsdagpenge i alt2

48207

49407

50153

1,5

4,0

Tilbagetrækning i alt

265332

253551

248824

-1,9

-6,2

Førtidspension

202010

199387

198798

-0,3

-1,6

Efterløn

59454

50896

47035

-7,6

-20,9

Fleksydelse

3867

3268

2991

-8,5

-22,7

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

185417

183260

182345

-0,5

-1,7

Kontanthjælpsmodtagere3

77501

73759

72345

-1,9

-6,7

Integrationsydelse4

6155

5486

5248

-4,3

-14,7

Revalideringsydelse

1208

1075

1073

-0,2

-11,2

Ledighedsydelse

13524

13742

13745

0,0

1,6

Sygedagpenge mv.2, 5

52871

52782

52903

0,2

0,1

Ressourceforløb

18139

19605

19944

1,7

10,0

Jobafklaringsforløb

16018

16811

17087

1,6

6,7

SU-modtagere

325715

324615

321677

-0,9

-1,2

Anm.: Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælps-berettigede personer, der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate. Under (k) indgår ligeledes personer, der modtager uddannelseshjælp, kontantydelse, sygedagpenge, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og revalideringsydelse.

1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage i kvartalet, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
2 Fra og med 2. kvt. 2016 er de faktisk indberettede tal for seneste kvartal for syge- og barselsdagpengemodtagere blevet justeret inden sæsonkorrektion.

Dette gøres i henhold til det forventede opdateringsefterslæb. For 3. kvt. 2018 er såvel modtagere af barselsdagpenge som modtagere af sygedagpenge blevet opjusteret med 3 pct. inden sæsonkorrektion.
3 Dækker de kontanthjælpsmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige.
4 Dækker de integrationsydelsesmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige.
5 Fra og med 2015 kan ledige dagpengemodtagere fortsætte på alm. dagpenge de første to uger af et sygdomsforløb. Disse perioder inkluderes i denne offentliggørelse under 'Sygedagpenge mv.'

Nyt fra Danmarks Statistik

21. december 2018 - Nr. 501

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. marts 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over de 16-64-årige offentligt forsørgede fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydelser for de 16-64-årige. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen. Fx giver to personer, der begge har været offentligt forsørget i et halvt år, én fuldtidsledig. I denne offentliggørelse er personerne opdelt efter herkomst, hvor der for indvandrere også er set på oprindelsesland. Efterkommerne og personer med dansk oprindelse er opgjort for sig i ovenstående tabel. Bl.a. faktorer som indvandringsår, opholdsgrundlag, køn og alder har indflydelse på, hvor mange offentligt forsørgede der er inden for grupperne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation