Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Vi slagter flere svin og eksporterer flere smågrise

Animalsk produktion (kvt.) 2. kvt. 2018

Der blev slagtet 4,40 mio. svin og eksporteret 3,65 mio. levende svin i andet kvartal 2018, hvilket er en stigning i produktionen af svin på 4,5 pct. i forhold til samme periode sidste år. Stigningen i produktionen skyldtes overvejende flere slagtninger, mens eksporten af levende svin steg minimalt. Smågrise udgør 98 pct. af de eksporterede svin. Generelt ses det, at dansk svineproduktion er under forandring: svineproduktionen samles på færre, men større og mere specialiserede bedrifter, og flere levende svin eksporteres, mens antallet af slagtninger i Danmark, trods den aktuelle stigning - er faldet de seneste seks år. Læs mere om dette i analysen Svineproduktion under forandring, der også belyser dansk svineproduktion i et internationalt perspektiv.

Produktionen af svin fordelt på antal slagtninger og eksport af svin

Stigende animalsk produktion

Mængdeindekset for den animalske produktion steg med 4,5 pct. i andet kvartal 2018 i forhold til samme kvartal i 2017. Det skyldes, at produktionen af alle animalske salgsprodukter steg, undtagen æg.

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2015

2017

2018

Ændring
2. kvt. 2017

 

 

2. kvt.

April

Maj

Juni

2. kvt.

- 2. kvt. 2018

 

promille

indeks 2010 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

100,1

100,8

113,9

98,6

104,5

4,5

Kvæg

46

103,6

102,7

116,6

115,4

111,6

7,7

Svin

308

95,3

97,6

115,8

90,2

101,2

6,2

Fjerkræ

26

97,5

103,6

6,2

Mælk2

195

106,7

105,9

110,2

108,9

108,3

1,5

Æg

10

109,9

106,4

-3,2

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.

Produktionen af buræg faldt med over en tredjedel

Ser man nærmere på den animalske produktion fra andet kvartal 2017 til andet kvartal 2018, viser det sig blandt andet, at økologisk produktion af mælk steg 25,5 pct. og økologisk produktion af æg steg 16,4 pct. Produktionen af buræg faldt derimod med 34,3 pct.

Animalsk produktion

 

2017

2018

 

Ændring
2. kvt. 2017

 

2. kvt.

April

Maj

Juni

2. kvt.

 

- 2. kvt. 2018

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

126,1

46,6

46,6

46,0

135,4

 

7,3

Slagtninger1

118,4

39,6

42,5

43,2

125,3

 

5,8

Eksport af levende kvæg til slagtning

7,8

3,2

4,1

2,9

10,1

 

30,4

Heraf kalve

7,4

2,8

3,6

2,7

9,0

 

22,4

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

33,1

11,4

12,3

12,2

35,9

 

8,7

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

7724,4

2575,3

3076,7

2418,5

8070,5

 

4,5

Slagtninger1

4085,9

1379,2

1716,9

1308,8

4404,8

 

7,8

Eksport af levende svin

3638,4

1196,1

1359,9

1109,8

3665,8

 

0,8

Heraf smågrise

3538,7

1172,3

1329,6

1082,9

3584,8

 

1,3

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

458,4

156,3

188,4

144,2

488,8

 

6,6

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

24027,4

25800,1

 

7,4

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1427,8

472,4

491,4

485,5

1449,3

 

1,5

Heraf økologisk

136,3

57,6

55,9

57,4

171,0

 

25,5

Æg 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion3

19,3

18,7

 

-3,2

Buræg

5,4

3,6

 

-34,3

Æg fra fritgående høns

1,2

1,4

 

21,5

Skrabeæg

6,0

6,2

 

3,5

Økologiske æg

4,7

5,5

 

16,4

1 Inkl. slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75,00 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.
3 Forbrug hos producenter og direkte salg til forbrugere er sat til 8,0 mio. kg. årligt.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. september 2018 - Nr. 340

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. november 2018

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Oplysningerne om priser, der enten formidles direkte eller i form af indeks, er som hovedregel indsamlet hos aftagere af jordbrugsprodukter eller hos leverandører af produktionsmidler til landbruget. Priser på ikke-jordbrugsspecifikke produktionsfaktorer er baseret på Danmarks Statistiks generelle prisstatistik.
Metoderne følger de retningslinjer, som er fastlagt i EU, og resultaterne indgår i Eurostats databaser. Metoderne indebærer skift af basisår hvert femte år, og 2015 er basisår (2015 = 100) pt. Årsvægtene er baseret på jordbrugets salg af landbrugsprodukter og køb af produktionsfaktorer i kalenderåret 2015. For salgsprodukter med betydende sæsonvariation i salget er vægtene fordelt på måneder ud fra salgets fordeling. For produktionsfaktorerne er vægtene ligeligt fordelt på måneder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information