Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Priserne på korn og mælk steg i tredje kvartal

Jordbrugets prisforhold (kvt.) 3. kvt. 2018

Landmændene oplevede stigende priser på især mælk og vegetabilske salgsprodukter i tredje kvartal 2018, mens priserne på svin og pelsdyr fortsat faldt. Priserne på korn og mælk steg med hhv. 13,7 pct. og 7,4 pct. fra andet til tredje kvartal, mens svin og pelsdyr faldt med hhv. 4,8 pct. og 13,8 pct. Dermed er jordbrugets bytteforhold, som er forholdet mellem priser på salgsprodukterne og priser på forbrug og investeringer i produktionen, forbedret i forhold til andet kvartal 2018. Sammenlignes der derimod med tredje kvartal i 2017 er bytteforholdet 8,6 pct. lavere.

Indeks for forholdet mellem jordbrugets priser for salg- og købspriser (bytteforhold)

Priserne på jordbrugets salgsprodukter faldt i forhold til sidste år

I forhold til samme kvartal sidste år faldt jordbrugets salgsprodukter 5,9 pct., hvilket skyldtes et fald i de animalske salgsprodukter på 14,9 pct. Årsagen var primært ringere priser på svin, som faldt med 22,6 pct., mens mælk faldt 6,7 pct. og pelsskind 18,6 pct. De vegetabilske salgsprodukter steg derimod i pris med 10,3 pct., hvilket blandt andet skyldes, at prisen på korn steg 20,6 pct. I forhold til andet kvartal 2018 steg jordbrugets salgsprodukter med 7,2 pct., hvilket skyldtes en stigning i de vegetabilske salgsprodukter på 7,0 pct. og 2,7 pct. i de animalske salgsprodukter.

Jordbrugets forbrug og investeringer er steget

Det samlede prisindeks for jordbrugets forbrug og investeringer steg med 2,3 pct. i forhold til samme kvartal sidste år, mens det steg med 0,7 pct. fra anden til tredje kvartal 2018. Stigningen skyldtes primært højere priser på foderstoffer. Prisen på foderstoffer hænger sammen med prisen på korn, da meget korn går til foder.

Bytteforholdet ligger under niveauet i 2017

I 2017 var jordbrugets bytteforhold over niveau 100, hvilket også kunne ses i resultaterne i landmændenes regnskaber, se Regnskabsstatistik for jordbrug 2017. De lavere priser på de animalske salgsprodukter i 2018 vil bidrage til et forringet bytteforhold og dermed forventet ringere resultater i landmændenes regnskaber sammenlignet med 2017.

Prisindeks for salgsprodukter samt forbrug i produktionen og investeringer

 

Prisindeks

Ændringer

 

2015-vægt
fordeling

2. kvt.
2018

3. kvt.
2018

3. kvt. 2017
- 3. kvt. 2018

2. kvt. 2018
- 3. kvt. 2018

 

promille

indeks, 2015 = 100

pct.

Bytteforholdet

90

97

-8,6

Jordbrugets salgsprodukter

1000

94

100

-5,9

7,2

Vegetabilske salgsprodukter

308

104

111

10,3

7,0

Heraf

 

 

 

 

 

Korn

131

101

115

20,6

13,7

Raps

33

97

103

-1,5

5,4

Grøntsager og prydplanter

78

107

114

6,2

7,4

Animalske salgsprodukter

692

91

94

-14,9

2,7

Heraf

 

 

 

 

 

Kvæg

46

101

96

-3,9

-5,1

Svin

308

97

92

-22,6

-4,8

Fjerkræ

26

97

98

-0,1

0,4

Mælk

195

105

113

-6,7

7,4

Pelsskind

104

58

50

-18,6

-13,8

Forbrug og investeringer

1000

102

103

2,3

0,7

Forbrug i produktionen

876

102

103

3,0

0,8

Heraf

 

 

 

 

 

Energi

49

117

113

9,2

-2,7

Gødningsstoffer

37

94

90

11,1

-4,1

Plantebeskyttelsesmidler

35

100

100

-0,9

-0,9

Foderstoffer

297

97

100

4,6

2,9

Vedligeholdelse og reparation

81

103

103

-0,7

0,0

Investeringsgoder

124

101

101

-2,2

0,0

Anm.: Afhængigt af salgstidspunktet indgår produkterne med forskellig betydning (vægt) i kvartalerne, hvilket kan være årsag til ændringer fra et kvartal til det næste. Dette gør sig særligt gældende for de sæsonbetonede vegetabilske produkter.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. november 2018 - Nr. 436

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. februar 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Priser og prisindeks for jordbrug

Kilder og metode

Oplysningerne om priser, der enten formidles direkte eller i form af indeks, er som hovedregel indsamlet hos aftagere af jordbrugsprodukter eller hos leverandører af produktionsmidler til landbruget. Priser på ikke-jordbrugsspecifikke produktionsfaktorer er baseret på Danmarks Statistiks generelle prisstatistik. Metoderne følger de retningslinjer, som er fastlagt i EU, og resultaterne indgår i Eurostats databaser. Metoderne indebærer skift af basisår hvert femte år, og er med 2010 som basisår (2010 = 100). Årsvægtene er baseret på jordbrugets salg af landbrugsprodukter og køb af produktionsfaktorer i kalenderåret 2010. For salgsprodukter med betydende sæsonvariation i salget er vægtene fordelt på måneder ud fra salgets fordeling. For produktionsfaktorerne er vægtene ligeligt fordelt på måneder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information