Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Fortsat faldende salgspriser i jordbruget

Jordbrugets prisforhold (kvt.) 2. kvt. 2018

Jordbrugets bytteforhold, som er forholdet mellem priser på salgsprodukterne og priser på forbrug og investeringer i produktionen, fortsætter med at falde. Det er tredje kvartal i træk, at bytteforholdet falder. Bytteforholdet blev forringet med 13,3 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Nedgangen skyldtes især faldende priser på de animalske salgsprodukter, som udgør 69 pct. af det samlede salg.

Indeks for forholdet mellem jordbrugets priser for salg- og købspriser (bytteforhold)

Priserne på jordbrugets salgsprodukter falder

I forhold til samme kvartal sidste år faldt jordbrugets salgsprodukter 11,4 pct., hvilket skyldtes et fald i de animalske salgsprodukter på 14,2 pct., mens de vegetabilske salgsprodukter steg 1,0 pct. Det skyldtes primært faldende priser på svin på 21,5 pct., mælk 7,8 pct. og pelsskind 15,1 pct., mens prisen på korn steg 3,5 pct. I forhold til første kvartal var faldet i jordbrugets salgsprodukter 2,8 pct., hvilket skyldtes et fald i de animalske salgsprodukter 4,7 pct. mens de vegetabilske salgsprodukter steg 6,3 pct.

Jordbrugets forbrug og investeringer er steget minimalt

Det samlede prisindeks på jordbrugets forbrug og investeringer steg med 0,5 pct. i forhold til samme kvartal sidste år, mens det steg med 0,9 pct. fra første kvartal til andet kvartal 2018. Stigningen skyldtes højere priser på energi og foderstoffer. Prisen på foderstoffer hænger sammen med prisen på korn, da meget korn går til foder.

Bytteforholdet på det laveste niveau siden bunden i 2016

I 2017 var bytteforholdet over niveau 100, hvilket også kunne ses i landmændenes regnskaber, se Nyt fra Danmarks Statistik 2018:282. Men det seneste kraftige fald i bytteforholdet, som nu er på det laveste niveau siden bunden i 2016, vil sammen med sommerens tørke lægge pres på landmændenes økonomi.  

Prisindeks for salgsprodukter samt forbrug i produktionen og investeringer

 

Prisindeks

Ændringer

 

2015-vægt
fordeling

1. kvt.
2018

2. kvt.
2018

2. kvt. 2017
- 2. kvt. 2018

1. kvt. 2018
- 2. kvt. 2018

 

promille

indeks, 2015 = 100

pct.

Bytteforholdet

96

91

-13,3

Jordbrugets salgsprodukter

1000

96

93

-11,4

-2,8

Vegetabilske salgsprodukter

308

97

103

1,0

6,3

Heraf

 

 

 

 

 

Korn

131

96

101

3,5

4,9

Raps

33

102

97

-12,8

-4,1

Grøntsager og prydplanter

78

100

106

1,5

5,7

Animalske salgsprodukter

692

96

91

-14,2

-4,7

Heraf

 

 

 

 

 

Kvæg

46

103

101

6,4

-2,0

Svin

308

97

97

-21,5

0,1

Fjerkræ

26

97

97

0,6

-0,3

Mælk

195

112

105

-7,8

-6,3

Pelsskind

104

63

58

-15,1

-8,3

Forbrug og investeringer

1000

100

101

0,5

0,9

Forbrug i produktionen

876

100

101

1,0

1,1

Heraf

 

 

 

 

 

Energi

49

109

117

11,7

6,9

Gødningsstoffer

37

94

94

2,0

-0,4

Plantebeskyttelsesmidler

35

100

100

0,0

0,0

Foderstoffer

297

96

97

1,1

1,2

Vedligeholdelse og reparation

81

102

102

-1,3

0,1

Investeringsgoder

124

100

100

-2,8

0,1

Anm.: Afhængigt af salgstidspunktet indgår produkterne med forskellig betydning (vægt) i kvartalerne, hvilket kan være årsag til ændringer fra et kvartal til det næste. Dette gør sig særligt gældende for de sæsonbetonede vegetabilske produkter.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. september 2018 - Nr. 342

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. november 2018

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om priser, der enten formidles direkte eller i form af indeks, er som hovedregel indsamlet hos aftagere af jordbrugsprodukter eller hos leverandører af produktionsmidler til landbruget. Priser på ikke-jordbrugsspecifikke produktionsfaktorer er baseret på Danmarks Statistiks generelle prisstatistik. Metoderne følger de retningslinjer, som er fastlagt i EU, og resultaterne indgår i Eurostats databaser. Metoderne indebærer skift af basisår hvert femte år, og er med 2010 som basisår (2010 = 100). Årsvægtene er baseret på jordbrugets salg af landbrugsprodukter og køb af produktionsfaktorer i kalenderåret 2010. For salgsprodukter med betydende sæsonvariation i salget er vægtene fordelt på måneder ud fra salgets fordeling. For produktionsfaktorerne er vægtene ligeligt fordelt på måneder.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Priser og prisindeks for jordbrug

Anden information

Seneste nyt om Erhvervslivets priser