Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Landbrugets økonomi markant forbedret i 2017

Landbrugets bruttofaktorindkomst 2017

Landbrugets bruttofaktorindkomst for 2017 er foreløbigt opgjort til 31,5 mia. kr., hvilket er det næsthøjeste resultat siden 1990, kun overgået i 2012. Bruttofaktorindkomsten steg med 10,1 mia. kr., hvilket svarer til en forbedring på 47,2 pct. i forhold til året før. Udviklingen skyldes især en stigning i værdien af de animalske produkter, samt at forbruget i produktionen faldt. I 2017 var værdien af både svin og mælk rekordhøj, mens indkomsten i 2012 bl.a. var påvirket af meget høje priser på pelsdyr.

Landbrugets bruttofaktorindkomst

Forbedret bytteforhold

Værdien af salgsprodukterne steg med 11,6 pct. i 2017, mens forbruget i produktionen faldt med 2,8 pct. Dette medførte et væsentligt forbedret bytteforhold, da priserne for salgsprodukterne steg mere end forbruget i produktionen.

Animalske salgsprodukter steg 6 mia. kr. i værdi

Den samlede værdi af de animalske salgsprodukter steg med 13,3 pct. til 51,0 mia. kr. Det var især mælk og svin, der øgede værdien af de animalske produkter. Værdien af mælk steg med 3,5 mia. kr. til 16,1 mia. kr., hvilket skyldes både højere priser og en lille fremgang i mængden. Værdien af svin steg med 9,1 pct. til 24,2 mia. kr. Denne udvikling skyldtes højere priser, da mængden af svin var svagt faldende fra 2016 til 2017. Den animalske produktion udgjorde 61 pct. af den samlede bruttoproduktion i landbruget i 2017.

Vegetabilske salgsprodukter steg med 9 pct. i værdi

Værdien af de vegetabilske salgsprodukter steg med 2,1 mia. kr. til 26,3 mia. kr. i 2017. Det er 8,5 pct. højere end året før. Korn, som er den største enkeltpost, steg med knap 0,9 mia. kr. til 10,7 mia. kr., hvilket skyldes både generelt bedre priser (se www.statistikbanken.dk/LPRIS30) og højere høstudbytter i 2017 end i 2016 (se www.statistikbanken.dk/HST77).

Forbruget i produktionen faldt med 3 pct.

Forbruget i produktionen faldt med 1,6 mia. kr. til 57,1 mia. kr. fra 2016 til 2017. Det skyldtes et generelt fald i de største forbrugsposter, specielt foder og gødning. Foderstoffer faldt med 4,2 pct. til 23,3 mia. kr., og udgjorde dermed 41 pct. af det samlede forbrug i produktionen. Gødningsstoffer faldt med 3,8 pct., mens forbruget af energi steg med 1,7 pct. pga. stigende priser.

Fortsat fald i tilskud

De direkte tilskud til landbruget er faldet med 18 pct. over de seneste ti år. I 2017 faldt de med knap 0,5 mia. kr. i forhold til året før, og er foreløbigt opgjort til 6,6 mia. kr. (se mere i Bag tallene - Landbrugsstøtte svarer til overskuddet i dansk landbrug). Skatter og afgifter faldt med 0,9 pct. i forhold til 2016 og endte på 1,0 mia. kr.

Landbrugets bruttofaktorindkomst

 

 

2015

2016*

2017*

Ændring
2016-2017

 

 

mia. kr.

pct.

 

Bruttofaktorindkomst (A-E+F-G)

20,7

21,4

31,5

47,2

A

Bruttoproduktion (B+C+D)

74,8

74,1

83,0

12,0

B

Salgsprodukter

69,1

69,3

77,3

11,6

 

Vegetabilske produkter i alt

26,3

24,2

26,3

8,5

 

Korn

11,0

9,8

10,7

8,9

 

Animalske produkter i alt

42,8

45,1

51,0

13,3

 

Kvæg

3,0

3,0

3,1

3,4

 

Svin

20,2

22,2

24,2

9,1

 

Mælk

12,7

12,6

16,1

27,8

 

Pelsskind

4,0

4,3

4,5

4,8

C

Værdi af landbrugsmæssige tjenester

 

 

 

 

 

og sekundære aktiviteter

5,7

5,6

5,7

2,1

D

Lager- og besætningsforskydninger

-

-0,8

-

-97,7

E

Forbrug i produktionen i alt

60,2

58,7

57,1

-2,8

 

Energi

3,0

2,9

3,0

1,7

 

Gødningsstoffer

2,4

2,1

2,0

-3,8

 

Bekæmpelsesmidler

2,2

2,2

2 2

0,0

 

Foderstoffer

24,8

24,4

23,3

-4,2

F

Direkte tilskud

7,2

7,0

6,6

-6,6

G

Skatter og afgifter

1,1

1,0

1,0

-0,9

* Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. juni 2018 - Nr. 234

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. maj 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Priser og prisindeks for jordbrug

Kilder og metode

Opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst følger kalenderåret. Opgørelsen udarbejdes efter EU's fælles retningslinjer og omfatter landbrug, gartneri, pelsdyravl, jagt og biavl. Bruttofaktorindkomsten angiver det beløb, der er til rådighed til aflønning af den samlede arbejds- og kapitalindsats i landbrugssektoren, herunder afskrivninger, forrentning af egen- og fremmedkapital, lønninger og vederlag for landbrugernes egen arbejdsindsats mv. Alle beløb er opgjort i løbende priser.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information