Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Trend for industriproduktionen peger svagt opad

Industriens produktion og omsætning november 2018

Industriens produktion faldt med 0,5 pct. i november måned. Faldet kommer dog efter en kraftig stigning i oktober på 2,1 pct. Produktionen varier typisk en del fra måned til måned, og set over perioden september-november er den steget med 1,1 pct. sammenlignet med de foregående tre måneder. Dermed er trenden uændret. Industriens produktion og omsætning er den statistik, der tidligst offentliggør tal indberettet af industriens virksomheder. Den giver dermed det første 'hårde' pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. I denne artikel ses der nærmere på den historiske udvikling mellem produktionen og beskæftigelsen i industrien, der har udviklet sig forskelligt siden finanskrisen.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeret

Industriproduktionen faldt i ni ud af tolv branchegrupper i november

Faldet i det samlede produktionsindeks skyldtes fald på tværs af brancher. For de fleste brancher kom faldet dog efter en oktober måned, hvor udviklingen i produktionen var ret gunstig. Således var det kun branchen maskindustri, der for anden måned i træk oplevede et fald i produktionen. Maskinindustri indeholder bl.a. fremstilling af vindmøller, hvor produktionen typisk er svingende, og set over en tremånedersperiode steg produktionen i denne branche med 3,9 pct. Produktionen steg i tre af de 12 brancher, hvor stigningen i transportmiddelindustri var på 17,6 pct., men med en vægt på blot 1,5 pct. var dette ikke nok til at trække det samlede indeks op.

Produktionen løber fra beskæftigelsen

I perioden 2000-2007 frem til finanskrisen var der bortset fra enkelte år en stigning i produktionen i industrien. Finanskrisen havde en kraftig effekt på produktionen, der fra 2007-2009 faldt markant med næsten 20 pct. Siden da har produktionen været konstant stigende og har passeret topniveauet før finanskrisen. Denne udvikling afviger fra udviklingen i beskæftigelsen i industrien, som bortset fra enkelte år faldt konstant i perioden frem til og med 2013. Finanskrisen havde også her en markant effekt, som dog varede et år længere. I perioden 2007-2010 faldt beskæftigelsen således med over 20 pct. Siden 2013 er beskæftigelsen steget, men det ses, at stigningsraten er lavere end for produktionen. Samtidigt ses det, at beskæftigelsen ligger næsten 27 pct. under niveauet i 2000.

Produktion og beskæftigelse i industrien

Faldende omsætning i november

Industriens samlede omsætning faldt 1,1 pct. fra oktober til november og lå i september-november 0,2 pct. over de foregående tre måneder. Omsætningen faldt 0,3 pct. på eksportmarkedet og 2,5 pct. på hjemmemarkedet i november. Investeringsgodeindustri var den branchegruppering, der havde det største fald på 3,1 pct. Investeringsgodeindsutri indeholder bl.a. maskinindustri. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 0,7 pct. i september og steg 2,1 pct. i oktober. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen nedjusteret med 0,3 procentpoint i september, mens udviklingen i oktober er blevet opjusteret med 1,1 procentpoint. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. November 2018

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellemprodukt-
industri
 

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Sept
- nov.

Nov.
 

Sept
- nov.

Nov.
 

Sept
- nov.

Nov.
 

Sept
- nov.

Nov.
 

Sept
- nov.

Nov.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-0,5

0,1

0,9

-3,0

4,2

4,1

1,9

-0,4

1,1

-0,5

Omsætning2

I alt

-5,7

-3,1

3,0

-2,6

5,1

3,9

1,3

0,0

0,2

-1,1

 

Eksport

-6,7

-2,5

0,8

-3,6

1,6

5,4

2,1

0,3

-1,3

-0,3

 

Hjemme

-2,6

-4,6

4,9

-1,7

8,6

2,5

-0,7

-0,7

3,1

-2,5

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.

3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. November 2018

 

 

2018

Juni-aug./
sept.-nov.

Okt./
nov.

 

Vægte1

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

111,2

112,4

112,8

112,0

114,3

113,7

1,1

-0,5

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

110,7

110,2

110,0

107,7

110,9

110,2

-0,6

-0,6

Tekstil- og læderindustri

1,1

114,8

111,4

105,9

116,2

118,7

116,2

5,7

-2,1

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

97,2

101,4

98,7

99,2

97,7

97,8

-0,9

0,1

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

117,2

119,3

117,7

119,1

123,1

118,9

1,9

-3,4

Medicinalindustri

20,1

115,5

117,5

115,1

116,9

122,8

122,0

3,9

-0,7

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

109,5

108,1

107,7

107,4

112,7

111,6

2,0

-1,0

Metalindustri

8,7

101,6

102,8

103,8

98,6

102,5

101,8

-1,7

-0,7

Elektronikindustri

6,0

125,0

125,8

136,1

126,9

127,1

136,3

0,9

7,2

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

105,0

110,0

107,6

106,7

111,0

109,1

1,3

-1,7

Maskinindustri

14,0

106,3

107,9

96,4

112,8

105,2

104,8

3,9

-0,4

Transportmiddelindustri

1,5

119,1

116,7

127,4

108,1

106,4

125,1

-6,5

17,6

Møbler og anden industri mv.

13,0

112,8

114,2

130,1

114,5

118,8

114,4

-2,6

-3,7

Investeringsgodeindustri

27,2

114,8

115,6

119,4

116,0

115,9

116,0

-0,5

0,1

Mellemproduktindustri

26,7

108,3

111,9

109,3

108,7

113,6

110,2

0,9

-3,0

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

101,1

106,8

106,5

112,2

105,5

109,8

4,2

4,1

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

110,5

111,7

110,5

110,7

114,4

113,9

1,9

-0,4

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

110,1

111,1

112,2

110,8

112,1

111,6

0,3

-0,4

Industri ekskl. fremst. af motorer, vindmøller og pumper

93,7

112,1

113,3

115,2

112,1

115,3

114,8

0,5

-0,4

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. januar 2019 - Nr. 13

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. februar 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret 9 måneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information


Seneste nyt om Industri