Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Eksporten steg i november, mens importen faldt

Udenrigshandel med varer (md) november 2018

Eksporten af varer steg 0,8 pct. i november som følge af stigning på især lægemidler. Importen faldt i samme periode 1,7 pct. Over de seneste tre måneder er eksporten steget 0,6 pct. og importen er steget 0,8 pct. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeret

Fald i eksporten af minkskind til Kina

Eksporten til Kina eksklusive skibe, fly, brændsler mv. er i faktiske tal faldet 5,8 pct. de første 11 måneder af 2018 set i forhold til samme periode året før. Den varegruppe, der har det største fald i eksporten, er råstoffer ekskl. brændsler. Faldet skyldes især et fald i salg af minkskind bl.a. som følge af, at prisen på skind er faldet. Importen fra Kina er i samme periode faldet 0,3 pct.

Import og eksport overfor Kina ekskl. skibe, fly, brændsler mv., faktiske tal

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Danmarks Statistik har for januar-oktober 2018 nedjusteret eksporten med 0,5 mia. kr. mens importen samlet er næsten uændret.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. November 2018

 

November

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

Oktober

November

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

pct., sæsonkorrigerede tal

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

6,7

7,0

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

51,0

48,1

 

3,0

-1,7

0,8

2,7

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,5

7,1

 

-1,1

1,0

-0,5

3,4

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,8

1,7

 

-1,6

-9,1

-2,5

8,7

Kemikalier og kemiske produkter

6,9

6,7

 

5,2

-1,4

1,9

3,1

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,6

7,3

 

1,1

-1,0

0,5

3,6

Maskiner undt. transportmidler

12,9

11,7

 

3,7

0,1

-0,1

2,1

Transportmidler ekskl. skibe mv.

5,0

4,5

 

7,0

-5,0

3,5

2,3

Færdigvarer og andre varer

9,3

9,2

 

4,2

-3,8

1,9

1,0

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

57,7

55,1

 

3,3

0,8

0,6

0,6

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

11,2

10,2

 

0,4

-0,2

0,1

-3,1

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,3

2,3

 

4,2

8,2

4,8

-2,4

Kemikalier og kemiske produkter

14,3

13,8

 

-0,5

11,9

5,5

6,1

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,3

5,0

 

18,6

-14,9

4,4

0,9

Maskiner undt. transportmidler

12,8

12,5

 

3,7

-1,4

-6,5

-2,3

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,9

1,8

 

7,2

-2,5

-1,7

2,7

Færdigvarer og andre varer

9,9

9,4

 

1,9

-0,8

2,2

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

6,2

6,5

 

 

 

 

 

Import i alt

55,4

52,5

 

3,4

-1,6

-1,1

6,0

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,5

3,5

 

18,4

-15,5

-5,6

22,2

Skibe, fly mv.

0,9

0,9

 

 

 

 

 

Eksport i alt

61,6

58,9

 

1,8

0,2

2,3

1,7

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,7

3,7

 

13,6

19,7

24,3

11,1

Skibe, fly mv.

0,1

0,1

 

 

 

 

 

1 September-november 2018 i forhold til juni-august 2018.

2 Januar-november 2018 i forhold til januar-november 2017.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.).
November 2018

 

Import

 

Eksport

 

Sæsonkorr.

 

Oktober

November

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Oktober

November

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

I alt

48,1

 

3,0

-1,7

0,8

2,7

 

55,1

 

3,3

0,8

0,6

0,6

EU

35,5

 

2,6

-3,1

0,4

2,9

 

31,9

 

4,1

0,1

-2,5

-0,5

Tyskland

10,9

 

4,1

-4,2

0,4

2,5

 

7,9

 

-5,1

4,8

-20,2

2,3

Sverige

6,2

 

0,5

1,7

3,1

5,4

 

5,3

 

1,0

0,6

1,0

-0,2

Storbritannien

1,8

 

-8,1

5,1

-8,6

-2,4

 

3,0

 

34,0

-26,0

-6,6

-20,2

Nederlandene

3,8

 

2,7

-7,7

-1,4

5,9

 

2,2

 

-12,4

1,8

2,6

10,1

Frankrig

1,6

 

10,7

-0,6

-1,0

3,4

 

2,0

 

1,7

-3,7

-3,4

7,4

Verden uden for EU

12,7

 

4,1

2,2

2,0

2,1

 

23,3

 

2,2

1,8

5,2

2,3

Norge

1,3

 

1,5

0,8

1,2

5,7

 

3,4

 

3,8

-1,0

-3,6

2,8

USA

1,4

 

3,6

5,5

7,3

8,1

 

4,9

 

3,7

-3,3

7,3

8,0

Kina

4,0

 

11,1

-1,2

4,3

-1,2

 

2,8

 

4,3

7,4

21,0

-6,1

Rusland

0,5

 

143,3

-8,3

-1,5

29,1

 

0,5

 

-7,1

-0,7

0,8

0,6

BRIIKS3

5,3

 

12,5

-0,2

3,7

0,8

 

4,1

 

-4,3

1,1

18,5

-4,0

1, 2 Se noter til første tabel.

3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. januar 2019 - Nr. 5

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. februar 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Statistik­dokumentation

Anden information