Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flere undervisere og forskere i staten end i 2008

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 4. kvt. 2018

Omregnet til fuld tid var der i 2018 7.700 flere statsansatte end for ti år siden, men i denne tiårsperiode er sammensætningen af den statslige beskæftigelse ændret betydeligt. I 2018 var der i alt 80.500 statsansatte inden for områderne undervisning og grundforskning, hvilket er 11.500 flere end for ti år siden. Heraf steg den statslige beskæftigelse inden for undervisning med 6.700 og med 4.800 inden for grundforskning. Stigningen på disse områder skete frem til 2015. Fra 2015 til 2018 er antallet af statsansatte omregnet til fuld tid inden for undervisning og grundforskning faldet med 3.100. Omvendt var der i 2018 i alt 94.400 statsansatte på de øvrige statslige områder. Dette er 3.900 færre end i 2008, men også på disse områder er udviklingen vendt fra 2015.

Beskæftigede lønmodtagere i staten omregnet til fuld tid og opdelt efter formål, ikke-sæsonkorrigeret

Beskæftigede lønmodtagere i staten omregnet til fuldtid, ikke-sæsonkorrigeret. 2008 og 2018

 

2008

2018

 

Udvikling fra 2008 til 2018

 

antal

 

antal

pct.

Stat i alt

167249

174946

 

7697

4,6

Undervisning og grundforskning

68982

80531

 

11549

16,7

Øvrige områder

98267

94415

 

-3852

-3,9

Flere statsansatte det seneste halvandet år

I fjerde kvartal 2018 var der i alt 175.900 statsansatte, når man omregner til fuld tid og korrigerer for sæsonudsving. Dette er det højeste antal i den periode, som statistikken dækker, dvs. siden første kvartal 2008. Den statslige beskæftigelse har overordnet set været stigende siden tredje kvartal 2017 efter et års tid med faldende beskæftigelse på det statslige område.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret. 2018

 

3. kvt.

4. kvt.

 

3. kvt.

4. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

717432

719093

 

0,1

0,2

Stat

175157

175893

 

0,2

0,4

Regioner

121467

121857

 

-0,1

0,3

Kommuner

418700

419244

 

0,1

0,1

Sociale kasser og fonde

2107

2099

 

-0,7

-0,4

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Undervisning og grundforskning i staten

I denne offentliggørelse er der særskilt fokus på både undervisning og grundforskning i staten. Den statslige beskæftigelse omfatter bl.a. dele af undervisningsområdet, herunder universiteter, professionshøjskoler og offentlige gymnasier. Ifølge klassifikationen efter formål er disse områder som udgangspunkt en del af hovedgruppen undervisning. Men universiteterne har også forskningsaktiviteter, hvoraf området grundforskning er en del af hovedgruppen generelle offentlige tjenester.

Offentligt beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret. 2018

 

3. kvt.

4. kvt.

 

3. kvt.

4. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

717432

719093

 

0,1

0,2

Generelle offentlige tjenester

60030

60522

 

0,3

0,8

Forsvar

23268

23104

 

-0,6

-0,7

Offentlig orden og sikkerhed

25213

25560

 

0,8

1,4

Økonomiske anliggender

23357

23574

 

-0,2

0,9

Miljøbeskyttelse

3878

3966

 

-1,3

2,3

Boliger og offentlige faciliteter

2481

2544

 

7,6

2,5

Sundhedsvæsen

183940

184231

 

-0,1

0,2

Fritid, kultur og religion

25664

25659

 

0,2

0,0

Undervisning

137583

137311

 

-0,2

-0,2

Social beskyttelse

232014

232609

 

0,3

0,3

Uoplyst

4

12

 

..

..

Nyt fra Danmarks Statistik

13. marts 2019 - Nr. 95

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. juni 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer. Tallene er fordelt på formål (COFOG) og sektor.
Statistikken beskæftigelse for lønmodtagere, som også offentliggøres i dag, er ligeledes baseret på eIndkomst. Derfor er de to statistikker ens med hensyn til opgørelser af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere både for hele sektoren offentlig forvaltning og service og dens delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information