Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Byerhvervenes produktivitet stiger moderat

Arbejdsproduktiviteten 2017 november-version

Stigningen i byerhvervenes produktivitet er opgjort til 1,6 pct. i 2015, 0,0 pct. i 2016 og 1,0 pct. i 2017. Dermed er væksten i byerhvervenes produktivitet væsentligt større end hidtil beregnet. Sammenlignet med seneste offentliggørelse er produktivitetsvæksten i byerhvervene opjusteret med 1,0 procentpoint i 2015, med 0,6 procentpoint i 2016 og med 0,1 procentpoint i 2017. Opjusteringen er en konsekvens af revisionen af nationalregnskabet tidligere på måneden, se Nyt fra Danmarks Statistik 2018:411 fra 7. november 2018. I perioden 2015-2017 steg byerhvervenes timeproduktivitet med gennemsnitligt 0,9 pct. pr. år, viser foreløbige beregninger. Det er resultatet af en gennemsnitlig økonomisk vækst i byerhvervene på 3,1 pct. og en gennemsnitlig stigning i antallet af arbejdstimer på 2,2 pct. Stigningen i produktiviteten i 2015-2017 er således omtrent halvt så stor som under det seneste opsving i midten af 00'erne.

Økonomisk vækst, arbejdstimer og produktivitet i byerhvervene

Byerhvervenes produktivitet steg i perioden 2004-2017

I perioden 2004-2017 er byerhvervenes timeproduktivitet opgjort til en gennemsnitlig stigning på 1,4 pct. pr. år. Tallet dækker over pæne stigninger i de første tre år af perioden (2004-2006) og moderat produktivitetsudvikling i de seneste fire år af perioden (2014-2017). I perioden 2007-2013 var produktivitetsudviklingen påvirket af den økonomiske og finansielle krise og den efterfølgende genindhentning. For perioden 2004-2017 har branchen industri bidraget mest til stigningen i byerhvervenes produktivitet. Ved analyser af produktivitet anbefales det at se på udviklingen over en længere periode, da et enkelt år kan afvige fra trenden.

Industriens produktivitetsvækst ligger pænt i forhold til nabolande

For industrien, som udgør næsten en fjerdedel af byerhvervene, er arbejdsproduktiviteten steget i perioden 2004-2017 med gennemsnitligt 3,2 pct. pr. år. Dermed har industrien i Danmark siden 2003 haft en højere produktivitetsudvikling end vores nabolande. Sverige har haft en lidt lavere stigning på 2,9 pct., mens de resterende lande har haft en gennemsnitlig stigning på omkring 2,0 pct. pr. år. Det høje tal for Danmark dækker over store stigninger i perioden 2008-2011 (gennemsnitligt 3,9 pct. pr. år), hvorefter produktivitetsvæksten blev opgjort til et lidt lavere niveau i perioden 2012-2017 (gennemsnitlig stigning på 2,6 pct. pr. år).

Gennemsnitlig årlig vækst i industriens produktivitet i Danmark og nabolande. 2004-2017

Arbejdsproduktivitet og bruttoværditilvækst (løbende priser) fordelt på erhverv

 

Brutto-
værdi-
tilvækst

Arbejdsproduktiviteten
 

 

2017*
 

2014
 

2015
 

2016*
 

2017*
 

 

2004
-2007

2008
-2011

2012
-2017*

2004
-2017*

 

mia. kr.

årlig vækst i pct.

 

gennemsnitlig årlig vækst i pct.

Byerhverv1

1234

0,7

1,6

0,0

1,0

 

1,8

0,9

1,4

1,4

Industri

273

1,2

-1,7

4,3

0,2

 

3,5

3,9

2,6

3,2

Forsyningsvirksomhed

44

-6,5

12,4

0,5

4,3

 

-2,0

0,9

1,6

0,3

Bygge og anlæg

97

0,8

7,9

-0,6

3,3

 

-1,2

1,2

3,2

1,4

Tjenesteydende erhverv2

821

0,9

1,7

-1,2

1,0

 

2,2

-0,1

1,0

1,0

Markedsmæssig del af økonomien i alt

1475

0,9

0,9

0,2

1,2

 

1,5

0,8

1,0

1,1

* Foreløbige tal.
1 Omfatter den markedsmæssige (private) del af økonomien fraregnet landbrug, skovbrug og fiskeri, råstofindvinding, boliger og udlejning af erhvervsejendomme.

2 Byerhverv eksklusive industri, forsyningsvirksomhed og bygge og anlæg.

Revisioner

I forhold til seneste offentliggørelse af Arbejdsproduktiviteten 2017 marts-version (Nyt fra Danmarks Statistik 2018:178 fra 7. maj 2018) er der revideret i årene 2015-2017. Beregningerne i denne opgørelse er foretaget med udgangspunkt i Nationalregnskabet 2017 november-version (Nyt fra Danmarks Statistik 2018:411 fra 7. november 2018).

Nyt fra Danmarks Statistik

27. november 2018 - Nr. 446

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. marts 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Produktivitet

Kilder og metode

Arbejdsproduktivitet beregnes som udviklingen i markedsmæssig bruttoværditilvækst (i kædede 2010-priser) pr. arbejdstime. Tallene for bruttoværditilvækst i kædede 2010-priser samt antal arbejdstimer stammer fra de løbende offentliggørelser af nationalregnskabet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information


Seneste nyt om Produktivitet og input-output