Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Hver familie betaler 17.400 kr. i grønne afgifter

Grønne afgifter og miljøstøtte 2017

Hver familie i Danmark betalte i gennemsnit 17.400 kr. i grønne afgifter i 2017. Den største del af de grønne afgifter er energiafgifterne, som udgjorde 9.600 kr. pr. familie. Afgifter på transport (primært registrerings- og vægtafgift) er den næststørste gruppe, som udgjorde 7.100 kr. pr. familie. Forurenings- og ressourceafgifter (primært afgifter på vand og bekæmpelsesmidler) udgjorde kun 700 kr. af de grønne afgifter. I alt betalte de danske familier 46,7 mia. kr. i grønne afgifter.

Husholdningernes grønne afgifter

Faldende grønne afgifter for erhverv pga. faldende PSO-afgift

Erhvervene betalte 34,2 mia. kr. i grønne afgifter i 2017. Det er et fald på 3,8 pct. i forhold til 2016. Faldet skyldes primært PSO-afgiften, som udfases i perioden 2017-2022. Energiafgifterne udgjorde over halvdelen af erhvervenes grønne afgifter. Disse var i 2017 på 17,8 mia. kr.

De samlede grønne afgifter faldt med 1,8 pct.

De samlede grønne afgifter udgjorde 80,9 mia. kr. i 2017, hvilket er et fald på 1,8 pct. i forhold til 2016. Mere end halvdelen af de samlede grønne afgifter er afgifter på energi, som var på 43,5 mia. kr. i 2017. Transportafgifterne var i 2017 på 33,6 mia. kr., heraf udgjorde registreringsafgifter på motorkøretøjer 20,0 mia. kr.

Stigende miljøstøtte

Miljøstøtten steg fra 9,3 mia. kr. i 2016 til 10,4 mia. kr. i 2017, hvilket er en stigning på 11,5 pct. Stigningen skyldes primært øget støtte til el-produktion og vedvarende energi. I alt blev der givet 8,7 mia. kr. i energirelateret miljøstøtte. Derudover blev der givet miljøstøtte på 0,6 mia. kr. gennem udviklingsbistand på miljø- og klimaområdet samt 1,1 mia. kr. gennem andre ordninger som fx tilskud til miljøvenligt landbrug, affaldsordninger og støtte til udvikling af grøn teknologi. 76 pct. af den samlede offentlige miljøstøtte er finansieret af PSO-afgiften.

Fald i statens indtægter fra Nordsøen

I 2017 var statens indtægter fra beskatning af olie- og gasindvinding i Nordsøen (den såkaldte skat på ressourcerente) 4,2 mia. kr. Siden 2012, hvor provenuet var på 21,3 mia. kr., er indtægterne fra beskatning af ressourcerenten faldet med hele 80 pct. Indtægterne påvirkes både af, hvor meget der indvindes i Nordsøen og af prisen på olie og gas.

Grønt skattetryk på 3,8 pct.

Det grønne skattetryk var 3,8 pct. i 2017. Siden 2008 har det grønne skattetryk ligget stabilt på omkring 4 pct. Det grønne skattetryk beregnes som de samlede grønne afgifters (eksklusive skat på ressourcerente) andel af BNP. De grønne afgifter udgjorde 8,1 pct. af de samlede skatter og afgifter, der var på 1.000 mia. kr. i 2017.

Grønne afgifter også på vedvarende energi

For at sikre international sammenlignelighed er de danske grønne afgifter opgjort efter Eurostats liste over grønne afgifter. Denne inkluderer afgifter på el, uanset hvordan den er produceret, og dermed indgår også afgifter på vindkraft, selvom miljøpåvirkningen herfra er minimal i forhold til andre energityper. Der er dermed ikke en direkte sammenhæng mellem de grønne afgifters størrelse og størrelsen af miljøpåvirkningen.

Grønne afgifter og miljøstøtte fordelt på erhverv og husholdninger. 2017*

 

Miljøstøtte
 

 

Grønne afgifter
 

 

Skat på ressource-
rente1

 

Energi

Bistand

Andet

I alt

 

Energi

Transport

Andet

I alt

 

 

 

mio. kr.

I alt

8665

617

1098

10379

 

43499

33636

3784

80919

 

4178

Husholdninger

1880

-

266

2145

 

25727

19129

1872

46728

 

-

Erhverv

6785

617

832

8234

 

17772

14507

1911

34191

 

4178

Erhvervenes produktion

4779

-

832

5611

 

17395

4283

1873

23551

 

4178

Landbrug, skovbrug og fiskeri

332

-

349

681

 

987

204

411

1602

 

-

Råstofindvinding

19

-

-

19

 

50

4

22

76

 

4178

Industri

1552

-

41

1593

 

3862

283

403

4549

 

-

Forsyningsvirksomhed

995

-

369

1364

 

883

65

85

1033

 

-

Bygge og anlæg

68

-

5

73

 

1166

890

99

2155

 

-

Handel og transport mv.

947

-

42

989

 

4978

1609

379

6966

 

-

Serviceerhverv

403

-

26

429

 

2233

1121

174

3529

 

-

Offentlig administration, undervisning og sundhed

462

-

-

462

 

3236

108

299

3642

 

-

Erhvervenes investeringer mv.

2006

617

-

2623

 

377

10224

38

10640

 

-

* Foreløbige tal.
1 Skat på ressourcerenten består af kulbrinteskat og selskabsskat af kulbrintevirksomhed, der begge relaterer sig til indvindingen af olie og naturgas i Nordsøen.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. juni 2018 - Nr. 256

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. juni 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Grøn økonomi

Kilder og metode

Statistikken benytter samme begreber, som anvendes for den offentlige sektor i nationalregnskabet. Statistikken er baseret på oplysninger fra nationalregnskabets varebalancesystem.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information