Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Priserne på enfamiliehuse steg i hele landet

Ejendomssalg (kvt.) 2. kvt. 2018

På landsplan steg priserne på enfamiliehuse med 1,7 pct. fra første til andet kvartal 2018, mens priserne på ejerlejligheder steg med 1,2 pct. i samme periode. Priserne på enfamiliehuse steg i alle regioner - mest i Region Midtjylland med 3,0 pct. og mindst i Region Nordjylland med 0,7 pct. For ejerlejligheder steg priserne i fire ud af fem regioner. Største stigning var i Region Sjælland, hvor priserne steg med 5,4 pct., mens priserne faldt med 0,3 pct. i Region Syddanmark.

Prisudvikling for enfamiliehuse og ejerlejligheder. 1. kvt. 2018 - 2. kvt. 2018*

På årsbasis steg ejerlejligheder markant mere end enfamiliehuse

Selvom priserne på enfamiliehuse er steget mere end priserne på ejerlejligheder fra første til andet kvartal 2018, er ejerlejligheder steget væsentlig mere end enfamiliehuse fra andet kvartal 2017 til andet kvartal 2018. På landsplan steg ejerlejligheder med 6,2 pct. i perioden, mens enfamiliehuse steg med 3,9 pct. Stigningen dækker over væsentlige regionale forskelle.

Prisudvikling for salg i almindelig fri handel på landsplan og fordelt på regioner

 

2017

2018

Ændring

 

2. kvt.
 

3. kvt.
 

4. kvt.
 

1. kvt.*
 

2. kvt.*
 

1. kvt. 2018
-2. kvt. 2018

2. kvt. 2017
-2. kvt. 2018

 

indeks 2006 = 100

pct.

Enfamiliehuse. Hele landet

104,2

104,7

104,0

106,5

108,3

1,7

3,9

Hovedstaden

101,7

103,0

102,6

105,2

106,,6

1,3

4,8

Sjælland

92,6

92,9

92,3

95,9

97,1

1,3

4,9

Syddanmark

105,1

104,8

103,3

107,8

109,0

1,1

3,7

Midtjylland

107,3

107,5

107,4

108,3

111,6

3,0

4,0

Nordjylland

112,8

113,3

112,8

114,5

115,3

0,7

2,2

Ejerlejligheder. Hele landet

118,5

121,0

121,1

124,3

125,8

1,2

6,2

Hovedstaden

118,8

121,5

121,7

125,0

127,1

1,7

7,0

Sjælland

95,8

97,9

96,3

94,6

99,7

5,4

4,1

Syddanmark

107,5

109,4

107,4

114,7

114,4

-0,3

6,4

Midtjylland

112,2

113,7

114,1

114,1

117,9

3,3

5,1

Nordjylland

140,2

144,2

139,5

141,6

142,7

0,8

1,8

* Foreløbige tal.

Flere handlede enfamiliehuse og færre handlede ejerlejligheder

I andet kvartal 2018 var der 13.596 handler med enfamiliehuse mod 13.198 i samme kvartal året før, hvilket er en stigning på 3,0 pct. Dette dækker imidlertid over regionale forskelle, fx faldt antallet af handler af enfamiliehuse med 4,2 pct. i Region Hovedstaden, mens de steg 10,4 pct. i Region Syddanmark. I den samme periode faldt antallet af handler med ejerlejligheder på landsplan med 7,5 pct. I Region Midtjylland faldt antallet af handler med ejerlejligheder med 10,8 pct., mens de steg med 2,5 pct. i Region Sjælland. Tallene for andet kvartal 2018 er baseret på et estimeret antal tinglyste handler baseret på forrige års forsinkelsesmønster, da alle handler for denne periode endnu ikke er blevet tinglyst.

Beregnet antal salg, almindelig fri handel, enfamiliehuse og ejerlejligheder, fordelt på regioner

Antallet af ejendomshandler ligger i den høje ende

For 2018 er det kvartalsvise gennemsnitlige antal handler med enfamiliehuse indtil videre på 12.562 i kvartalet, mens det tilsvarende tal er 4.799 for ejerlejligheder. Det laveste antal handler siden statistikkens start i sin nuværende form i 1992 var i 2011, hvor der blev handlet 8.050 enfamiliehuse og 2.966 ejerlejligheder. Antallet af handler toppede i 2005, hvor det kvartalvise gennemsnit var 14.972 for enfamiliehuse og 6.327 for ejerlejligheder.

Antal handler i almindelig fri handel

Antal handler i almindelig fri handel

 

2. kvt.

Ændring

 

2017
 

2018*
 

2. kvt. 2017
-2. kvt. 2018

 

antal

pct.

Enfamiliehuse. Hele landet

13198

13596

3,0

Hovedstaden

3157

3023

-4,2

Sjælland

2338

2502

7,0

Syddanmark

3041

3358

10,4

Midtjylland

3155

3180

0,8

Nordjylland

1507

1533

1,7

Ejerlejligheder. Hele landet

5252

4858

-7,5

Hovedstaden

3242

2960

-8,7

Sjælland

354

363

2,5

Syddanmark

425

426

0,2

Midtjylland

860

767

-10,8

Nordjylland

371

342

-7,8

* Foreløbige tal.

Forhold mellem foreløbigt og endeligt beregnede kvartalsvise prisændringer

Opgørelsen af ejendomssalg er foretaget på baggrund af de handler, som er tinglyst på beregningstidspunktet (for seneste kvartal ca. 90 pct. af det forventede antal handler). De foreløbige tal beregnes dermed på baggrund af et ufuldstændigt datamateriale, idet ikke alle handler er blevet tinglyst på beregningstidspunktet. Først ved den anden revision erklæres tallene for endelige.

I tabellen nedenfor vises bias og afvigelse for de kvartalsvise procentvise prisændringer, der er mellem første offentliggørelse og de endelige tal. Tallene er beregnet for de seneste fire kvartaler, hvor der foreligger endelige tal.

Bias og afvigelse. 1. kvt. 2017 - 4. kvt. 2017

 

Bias

Afvigelse

 

procentpoint

Enfamiliehuse

0,1

0,5

Ejerlejligheder

-0,1

0,4

Sommerhuse

-0,3

0,5

Bias fortæller, om revisionerne i gennemsnit går i en bestemt retning. En positiv bias betyder, at prisændringerne er blevet revideret op ved den endelige opgørelse. Bias opgøres som gennemsnittet af de kvartalsvise afvigelser i procentpoint.

Afvigelse fortæller noget om, hvor tæt den første offentliggørelse ligger på den endelige version. Jo større afvigelse, desto større er afvigelsen på første offentliggørelse. Afvigelsen opgøres som gennemsnittet af de kvartalsvise afvigelser (absolutte værdier) i procentpoint.

Læs mere om usikkerheden i de foreløbige tal i statistikdokumentationen.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. september 2018 - Nr. 356

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. december 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker kun ejendomme solgt i almindelig fri handel. Beregningsprincipperne er identiske i den månedlige, kvartalsvise og årlige ejendomssalgsstatistik. Almindelig fri handel er salg mellem parter, der ikke er i familie med hinanden, og hvor der ikke er tale om en delvis gave. En ufyldestgjort panthavers videresalg af en ejendom, som er overtaget på tvangsauktion, er almindeligt frit salg; ufyldestgjort vil sige, at der ikke er opnået fuld dækning for tilgodehavender.
Familieoverdragelse er salg mellem ægtefæller eller mellem personer, der er beslægtede eller besvogrede, også selv om salget ikke indeholder en gave. Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem den officielle ejendomsvurdering og den faktiske købesum.

Vis hele teksten » « Minimer teksten