Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

30.300 færre offentligt ansatte end for otte år siden

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 2. kvt. 2018

Omregnet til fuldtid steg beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service med 900 ansatte fra første til andet kvartal 2018, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. Der var dog i andet kvartal 2018 stadigvæk 30.300 færre offentligt beskæftigede end for otte år siden, hvor den offentlige beskæftigelse var på det højeste niveau nogensinde. Alle tallene er beregnet på grundlag af betalte timer omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeret

Fortsat størst stigning i staten

I andet kvartal 2018 steg beskæftigelsen i både staten og kommunerne i forhold til kvartalet før, og den største stigning var i staten. I denne periode var der således 700 flere beskæftigede i staten, mens beskæftigelsen steg med 300 i kommunerne. I samme periode faldt beskæftigelsen i regionerne med 100.

Beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret. 2018

 

1. kvt.

2. kvt.

 

1. kvt.

2. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

715393

716278

 

0,2

0,1

Staten

173839

174558

 

0,3

0,4

Regioner

121775

121638

 

0,2

-0,1

Kommuner

417663

417957

 

0,1

0,1

Sociale kasser og fonde

2117

2126

 

-0,8

0,4

Beskæftigelsen falder på to af de tre store velfærdsområder

De tre største velfærdsområder er social beskyttelse, sundhedsvæsen og undervisning. Disse områder udgør mere end tre fjerdedele af den samlede offentlige beskæftigelse. Fra første til andet kvartal 2018 steg beskæftigelsen inden for social beskyttelse med 400. Social beskyttelse omfatter blandt andet personale som beskæftiger sig med ældre- og handicapområdet, børnepasning og arbejdsløshed. Til gengæld faldt beskæftigelsen i samme periode på både sundheds- og undervisningsområdet. Inden for sundhed faldt beskæftigelsen med 500 ansatte og inden for undervisning var tallet 100.

Ændrede kommunale kontonumre i 2018

Fra og med 2018 er den kommunale kontoplan ændret, således at kommunerne på social- og beskæftigelsesområdet nu skal sondre mellem ældre og voksne med særlige behov. Denne sondring har man ikke haft i den tidligere kontoplan. Voksne med særlige behov omfatter blandt andet personer med handicap. I denne offentliggørelse er opdelingen på formål som udgangspunkt dannet på baggrund af de tidligere indberettede kontonumre for at mindske eventuelle databrud. Der er dog stadigvæk lidt større usikkerhed end normalt på opgørelsen af især de to største velfærdsområder social beskyttelse og sundhedsvæsen. I statistikken vil opdelingen på formål overgå til fordeling efter de nye kommunale kontonumre på et senere tidspunkt, når tidsserien i øvrigt revideres.

Beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret. 2018

 

1. kvt.

2. kvt.

 

1. kvt.

2. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

715393

716278

 

0,2

0,1

Generelle offentlige tjenester

59359

60029

 

1,1

1,1

Forsvar

23492

23382

 

0,4

-0,5

Offentlig orden og sikkerhed

24520

24861

 

1,3

1,4

Økonomiske anliggender

23351

23472

 

0,4

0,5

Miljøbeskyttelse

3939

3928

 

-3,6

-0,3

Boliger og offentlige faciliteter

2269

2288

 

1,7

0,8

Sundhedsvæsen

184332

183860

 

-0,1

-0,3

Fritid, kultur og religion

25588

25603

 

0,4

0,1

Undervisning

137896

137804

 

-0,3

-0,1

Social beskyttelse

230643

231043

 

0,4

0,2

Uoplyst

4

7

 

..

..

Nyt fra Danmarks Statistik

12. september 2018 - Nr. 339

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. december 2018

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer. Tallene er fordelt på formål (COFOG) og sektor.
Statistikken beskæftigelse for lønmodtagere, som også offentliggøres i dag, er ligeledes baseret på eIndkomst. Derfor er de to statistikker ens med hensyn til opgørelser af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere både for hele sektoren offentlig forvaltning og service og dens delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information