Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Industriens konjunkturindikator fortsætter opad

Konjunkturbarometer for erhvervene august 2018

Industriens konjunkturindikator steg igen i august, og er med nettotallet 5 på det højeste niveau i tre et halvt år. Dette er medvirkende til, at tillidsindikatoren, der sammenfatter de fire erhvervs konjunkturbarometre med og uden forbrugerforventningerne, stiger svagt. Denne NYT fokuserer på sammenhængen mellem virksomhedernes vurdering af deres omsætning og deres mangel på arbejdskraft.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, sæsonkorrigeret

Faldende tendenser i serviceerhverv og i detailhandlen

Serviceerhvervenes konjunkturindikator er steget en anelse fra 9 i juli til 10 i august. Detailhandlens konjunkturindikator er faldet fra 7 til 5, hvilket især skyldes, at vurderingen af de seneste måneders omsætning er faldet. Dette opvejes noget af, at der forventes øget omsætning de kommende måneder.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv (sæsonkorrigeret) og detailhandel

Tillidsindikatorerne ligger i forholdsvis flad udvikling

Erhvervstillidsindikatoren, baseret alene på de fire erhverv, dvs. industri, bygge og anlæg, service og detailhandel, er steget fra 0,88 i juli til 1,01 i august.

Tillidsindikatoren, baseret på de fire erhvervs konjunkturindikatorer samt forbrugerforventningerne, er steget svagt fra 1,01 i juni til 1,03 i august. Tilsvarende indikatorer steg i juli i større eller mindre grad for EU, Tyskland og Storbritannien, mens den faldt for Sverige. Augusttal for EU-landene offentliggøres dags dato omkring kl. 11 i omregnede tillidsindikatortal hos Danmarks Statistik og i originale Economic Sentiment Indicators hos EU-kommissionen.

Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret

Virksomheder i vækst og mangel på arbejdskraft

En betydelig andel af virksomheder med stigende produktion eller omsætning melder om mangel på arbejdskraft som en begrænsende faktor for deres virksomhed. Andelen heraf er forskellig på tværs af erhvervene.

Stigende produktion / omsætning og mangel på arbejdskraft

Virksomheder med stigende omsætning mangler arbejdskraft

I juli blev det opgjort, at 31 pct. af virksomhederne i industrien havde haft stigende produktion. I august meldte 21 pct. af virksomhederne inden for bygge og anlæg om stigende omsætning, og inden for serviceerhvervene var det 21 pct., der meldte om stigende omsætning. Ud fra en simpel optælling af stikprøvebesvarelserne (ikke-vægtet; ikke-opregnet) er det opgjort, hvordan virksomheder med stigende produktion eller omsætning har svaret med hensyn til arbejdskraftmangel.

Blandt industrivirksomheder med stigende produktion i tremånedersperioden april-juni er der 23 pct., der angiver manglende arbejdskraft som en produktionsbegrænsende faktor. For bygge og anlæg er det 56 pct. af virksomhederne med stigende omsætning i perioden maj-juli, der angiver mangel på arbejdskraft, mens det er 30 pct. inden for serviceerhvervene.

De anførte tal varierer noget fra måned til måned og viser først og fremmest den gennemgående tendens.

Sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Tabellen viser erhvervenes sammensatte konjunkturindikatorer for de seneste seks måneder samt for august sidste år.

Sammensat konjunkturindikator og komponenter. Sæsonkorrigerede tal er angivet med: (s.k.)

 

 

2017

2018

 

 

Aug.

Mar.

Apr.

Maj

juni

juli

Aug.

Industri

Sammensat (s.k.)

0

-2

1

4

2

3

5

 

Produktionsforventning (s.k.)

15

13

21

27

18

22

24

 

Ordrebeholdning

-7

-11

-10

-7

-7

-11

-7

 

Færdigvarelagre

8

8

8

7

6

3

3

Bygge og anlæg

Sammensat (s.k.)

-4

-3

-4

-1

-2

0

0

 

Beskæftigelsesforventning (s.k.)

8

6

5

9

6

9

10

 

Ordrebeholdning (s.k.)

-16

-11

-12

-11

-9

-9

-10

Serviceerhverv

Sammensat (s.k.)

10

13

10

9

10

9

10

 

Faktisk omsætning (s.k.)

10

14

8

9

9

10

10

 

Forventet omsætning (s.k.)

14

15

12

13

14

12

10

 

Faktisk forretningssituation (s.k.)

6

10

9

6

6

6

10

Detailhandel

Sammensat

2

5

9

7

11

7

5

 

Faktisk omsætning

7

10

5

11

31

18

8

 

Forventet omsætning

12

16

35

22

12

14

17

 

Lagerbeholdning

12

12

12

13

10

11

10

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer er beregnet som simpelt gennemsnit af de to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. august 2018 - Nr. 317

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. september 2018

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation