Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Benzin-prisfald medvirker til lavere forbrugerpriser

Forbruger- og nettoprisindeks september 2018

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,6 pct. i september i forhold til samme måned sidste år. Det er et fald i forhold til august, hvor den årlige stigning var 1,0 pct. Hovedgrupperne transport samt restauranter og hoteller trækker betragteligt mindre op i den årlige stigning i september end i august måned. I disse to hovedgrupper er det især prisfald på hhv. benzin og sommerhusleje, der bidrager til den lavere årsstigning i forhold til måneden før.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupper

Sommerhusleje, charterrejser og personbiler trak indekset ned

Fra august til september faldt forbrugerprisindekset 0,3 pct. Isoleret set trak prisfald på sommerhusleje, charterrejser og personbiler forbrugerprisindekset ned med 0,61 procentpoint.

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Aug. - sept. 2018

 

 

Sept. 2017 - sept. 2018

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Månedlig ændring i

 

 

 

Årlig ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

-0,3

 

forbrugerprisindekset

 

0,6

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Tøj

3,59

0,21

 

Husleje

21,09

0,24

Bøger

0,33

0,03

 

Elektricitet

2,60

0,16

Brød og kornprodukter

1,49

0,03

 

Benzin

1,86

0,15

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Sommerhusleje

0,71

-0,52

 

Fjernvarme

1,96

-0,17

Charterrejser

1,60

-0,06

 

Tøj

3,59

-0,09

Personbiler

3,54

-0,03

 

Radio/tv-udstyr

0,68

-0,08

Årsstigningen på varer er negativ

Årsstigningen på varer faldt til minus 0,1 pct. i september fra 0,1 pct. måneden før, hvilket især kan tilskrives prisfald på benzin. Det er første gang siden marts 2018, at årsstigningen på varer er negativ. Årsstigningen på tjenester faldt i september til 1,3 pct. fra 1,6 pct. måneden før, hvilket bl.a. hænger sammen med prisfald på leje af sommerhus.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset, varer og tjenester

Størst prisstigning på undervisning det seneste år

Uddannelse har den største prisstigning i september i forhold til samme måned sidste år. Stigningen på 2,4 pct. skyldes i høj grad højere priser for at gå på privat- og efterskole. Kommunikation havde det største prisfald på 2,1 pct., hvilket især skyldes lavere priser på mobiltjenester.

Lavere priser på sommerhusleje den seneste måned

Den seneste måned har restauranter og hoteller haft det største prisfald. Prisfaldet på 6,9 pct. skyldes primært lavere priser på sommerhusleje. Beklædning og fodtøj steg 5,7 pct., hvilket overvejende skyldes, at sommerudsalget er afsluttet.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 


 

2017

2018

Ændring

 

Vægte pr.
januar 2018

September
 

August
 

September
 

Aug. 2018
- sept. 2018

Aug. 2017
- aug. 2018

Sept. 2017
- sept. 2018

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

101,8

102,7

102,4

-0,3

1,0

0,6

Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer

11,86

103,9

102,5

103,1

0,6

-1,4

-0,8

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,38

101,2

102,4

102,3

-0,1

1,1

1,1

Beklædning og fodtøj

4,43

99,3

92,5

97,8

5,7

-1,3

-1,5

Bolig

29,84

102,0

103,2

103,4

0,2

1,3

1,4

Boligudstyr, husholdningstjenester

5,15

98,0

97,3

96,9

-0,4

-0,6

-1,1

Sundhed

3,00

100,0

101,1

100,9

-0,2

1,2

0,9

Transport

12,22

101,0

103,7

103,0

-0,7

3,5

2,0

Kommunikation

2,25

87,2

85,8

85,4

-0,5

-1,8

-2,1

Fritid og kultur

10,90

102,5

102,8

102,7

-0,1

0,6

0,2

Uddannelse

0,82

106,7

109,3

109,3

0,0

2,4

2,4

Restauranter og hoteller

6,46

104,8

114,3

106,4

-6,9

3,3

1,5

Andre varer og tjenester

9,69

103,5

103,9

104,2

0,3

0,4

0,7

Varer

46,90

99,4

98,6

99,3

0,7

0,1

-0,1

Tjenester

53,10

104,0

106,5

105,4

-1,0

1,6

1,3

Forbrugerprisindeks ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

86,98

102,1

102,8

102,5

-0,3

0,6

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

102,1

103,1

102,8

-0,3

0,9

0,7

HICP i alt

101,5

102,2

102,0

-0,2

0,8

0,5

HICP-CT i alt

101,7

102,6

102,4

-0,2

1,0

0,7

Nyt fra Danmarks Statistik

10. oktober 2018 - Nr. 386

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. november 2018

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information