Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Vareeksporten steg igen i juni

Udenrigshandel med varer (md) juni 2018

I juni steg eksporten af varer med 3,5 pct. Det er anden måned i træk, at eksporten stiger. Dog er eksporten de seneste tre måneder faldet 0,1 pct. sammenlignet med de tre foregående måneder. Ser man på det seneste halve år er eksporten faldet 0,7 pct. sammenlignet med første halvår af 2017. Importen af varer faldt i juni med 1,0 pct. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeret

Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked

I 2017 var Sverige Danmarks næststørste eksportmarked med en eksport på 78,5 mia. kr. svarende til 11,7 pct. af Danmarks samlede eksport. For eksporten var den største varegruppe olieprodukter, der generelt er præget af udsving.

Importen af varer fra Sverige udgjorde 72,5 mia. kr. svarende til 11,9 pct. af Danmarks samlede vareimport i 2017. Den største varegruppe var maskiner undt. transportmidler, som bl.a. dækker over dele til telefoner og computere.

Import og eksport af varer over for Sverige, faktiske tal

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. Juni 2018

 

Juni

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

Maj

Juni

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

pct., sæsonkorrigerede tal

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

9,6

7,4

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

46,0

46,6

 

4,2

-1,0

-1,3

0,5

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

6,8

6,7

 

1,5

-3,5

-1,4

1,4

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,4

1,8

 

0,4

5,6

-3,2

5,9

Kemikalier og kemiske produkter

6,3

6,4

 

6,7

-2,0

-3,4

1,1

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,4

7,2

 

5,4

-1,0

-1,9

3,3

Maskiner undt. transportmidler

10,8

10,9

 

4,6

-4,3

-0,7

-1,1

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,6

4,4

 

-0,7

1,5

-2,2

0,2

Færdigvarer og andre varer

8,7

9,2

 

6,2

3,4

0,8

-1,5

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

55,6

54,0

 

2,6

3,5

-0,1

-0,7

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,2

9,8

 

2,3

-5,6

-1,3

-2,8

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,0

2,3

 

-20,2

7,8

10,2

4,3

Kemikalier og kemiske produkter

12,1

11,9

 

3,3

1,8

-0,9

0,8

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,8

5,3

 

-3,0

9,3

-4,6

5,3

Maskiner undt. transportmidler

15,0

13,9

 

13,7

15,2

1,3

-5,8

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,9

1,8

 

-4,7

0,5

2,7

4,5

Færdigvarer og andre varer

8,5

9,0

 

0,4

-2,7

0,1

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

7,2

5,0

 

 

 

 

 

Import i alt

51,2

51,7

 

-9,9

-2,9

3,2

7,7

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,6

3,6

 

3,1

-9,9

23,5

21,8

Skibe, fly mv.

1,6

1,6

 

 

 

 

 

Eksport i alt

58,3

56,7

 

4,7

1,7

-1,1

-0,2

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,6

2,6

 

43,7

-21,7

-2,3

11,2

Skibe, fly mv.

0,1

0,1

 

 

 

 

 

1 April-juni 2018 i forhold til januar-marts 2018.

2 Januar-juni 2018 i forhold til januar-juni 2017.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). Juni 2018

 

Import

 

Eksport

 

Sæsonkorr.

 

Maj

Juni

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Maj

Juni

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

I alt

46,6

 

4,2

-1,0

-1,3

0,5

 

54,0

 

2,6

3,5

-0,1

-0,7

EU

34,7

 

3,4

-2,0

-1,0

0,9

 

32,5

 

5,8

3,7

-0,1

-0,3

Tyskland

10,4

 

1,4

-3,0

-1,7

-0,7

 

10,6

 

11,4

21,1

13,1

3,2

Sverige

5,8

 

6,6

-4,4

2,4

3,7

 

5,0

 

4,1

-6,9

-0,7

-1,1

Storbritannien

2,1

 

0,0

8,8

1,5

1,4

 

4,3

 

-7,9

40,9

3,9

-17,5

Nederlandene

3,9

 

7,5

-3,7

-1,0

4,2

 

2,2

 

-2,1

2,2

5,8

10,3

Frankrig

1,6

 

4,0

-3,3

2,8

2,5

 

1,8

 

17,9

-14,2

-5,3

4,2

Verden uden for EU

11,9

 

6,6

2,0

-2,2

-0,6

 

21,5

 

-1,8

3,2

-0,2

-1,3

Norge

1,3

 

-7,3

3,9

-1,2

8,3

 

3,6

 

0,2

0,2

9,5

1,9

USA

1,2

 

8,5

5,0

-6,1

2,7

 

4,4

 

-7,2

18,3

-7,3

-4,4

Kina

3,6

 

8,5

0,7

-1,8

-7,1

 

2,2

 

7,9

-2,5

-8,3

-9,4

Rusland

0,5

 

4,7

12,1

2,6

20,6

 

0,5

 

9,6

-9,3

-4,0

7,1

BRIIKS3

4,9

 

16,7

1,2

-3,5

-3,2

 

3,5

 

1,6

-1,9

-9,4

-4,6

1, 2 Se noter til første tabel.

3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Danmarks Statistik har for året 2017 opjusteret importen med 0,2 mia. kr., mens eksporten er uændret. For januar-maj 2018 er importen opjusteret med 0,9 mia. kr., og eksporten med 0,5 mia. kr.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. august 2018 - Nr. 302

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. september 2018

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Anden information

Seneste nyt om Udenrigshandel