Gå til sidens indhold

70 pct. færre jordbrugsbedrifter på 40 år

Landbrugs- og gartneritællingen 24. maj 2019

Siden 1979 er antallet af bedrifter med jordbrug - landbrug og gartneri - blevet reduceret med 70 pct. fra 111.000 til 34.000. Det svarer til, at der hvert år er blevet 2,9 pct. færre bedrifter sammenlignet med året før. Faldet er dog ikke det samme år for år. De største fald så vi i 2006 og 1996, hvor antal bedrifter faldt med hhv. 8 og 6 pct. Set i det lys er faldet fra 2018 til 2019 ret beskedent, kun 1,5 pct.

Antal bedrifter med landbrug og gartneriKilde: Diverse årgange af Landbrugsstatistik, www.statistikbanken.dk/bdf11 og www.statistikbanken.dk/bdf. Om udviklingen i antal bedrifter 2004-2006, se Nyt fra Danmarks Statistik 2007:158.

Langt flere store bedrifter på 40 år

Samtidig med faldet i antal bedrifter i de seneste 40 år har det danske jordbrug undergået en drastisk strukturudvikling. I 1979 var der således blot 2,0 pct. bedrifter med mindst 100 ha. I 2019 er det derimod 22 pct. af de danske bedrifter, som dyrker mindst 100 ha jord. Disse store bedrifter besidder omtrent 75 pct. af Danmarks landbrugsjord mod blot 13 pct. i 1979. Den gennemsnitlige bedriftsstørrelse er blevet tredoblet i perioden fra 26 ha til 78 ha.

Antal bedrifter med landbrug og gartneri efter arealstørrelse

 

1979

2019

 

Bedrifter

Areal

Bedrifter

Areal

 

antal

ha

antal

ha

Alle størrelsesgrupper

110568

2880952

33607

2625965

0,0-4,9 ha

4506

9881

2128

2021

5,0-9,9 ha

21588

157631

7299

52751

10,0-19,9 ha

32098

456679

5880

84243

20,0-29,9 ha

21337

521558

3135

77401

30,0-49,9 ha

19591

741008

3472

135387

50,0-99,9 ha

9363

612709

4325

314281

100,0 ha og derover

2085

381486

7367

1959882

Anm: Tallet for bedrifter under 5,0 ha i 1979 er omregnet for bedst muligt at sikre sammenligneligheden med 2019, hvor bedrifter under 5,0 ha kun medregnes, hvis de dyrker særlige afgrøder med højt økonomisk udbytte pr. ha eller har mange husdyr, fx fjerkræ og mink.
Kilde: Landbrugsstatistik 1979, side 10 og 100-101 og www.statistikbanken.dk/bdf11.

De små bedrifter er ikke forsvundet

Trods den voldsomme strukturudvikling fra 1979 til 2019 er det værd at bide mærke i, at der stadig er mange små bedrifter i Danmark. Bedrifter under 30 ha udgør faktisk godt og vel halvdelen af alle bedrifter. Andelen af små bedrifter var dog langt større i 1979, nemlig godt 70 pct.

Sønderjylland

Det er i år 100 år siden, at Sønderjylland vendte tilbage til Danmark som en konsekvens af det tyske nederlag i Første Verdenskrig. Sønderjylland havde været under tysk herredømme siden det danske nederlag i Den Anden Slesvigske Krig i 1864. Genforeningen fik også konsekvenser for det danske landbrug. I 1920 var der lidt over 14.000 sønderjyske bedrifter mod 206.000 i hele Danmark. Danmarks landbrugsareal blev med ét slag forøget med 300.000 ha og kom til at udgøre 3,3 mio. ha. De sønderjyske landbrug var større end de øvrige danske landbrug, nemlig 23 ha mod 16 ha for landsgennemsnittet. Den dag i dag er de sønderjyske bedrifter stadig større end danske bedrifter som helhed, nemlig 91 ha mod 78 ha for landsgennemsnittet. Lidt over 3.000 landmænd i Sønderjylland dyrker 300.000 ha.

Nyt fra Danmarks Statistik

26. marts 2020 - Nr. 116

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. maj 2021

Kontakt

Kilder og metode

Landbrugs- og gartneritællingen er en stikprøvetælling med deltagelse af landbrug i Danmark. Siden 1995 er oplysninger om afgrøder og forpagtning hentet fra landmændenes ansøgning om arealstøtte. Før den tid blev disse oplysninger indhentet ved spørgsmål på spørgeskemaet. Tællingerne i 1982, 1983, 1985, 1987, 1989, 1999, 2010 og 2020 var totaltællingerne med deltagelse af alle landbrugs- og gartneribedrifter i Danmark, og de øvrige tællinger stikprøver med en varierende udvalgsandel, typisk omkring 25-30 pct.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug