Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tidligere dømte begår oftest ny kriminalitet

Tilbagefald til kriminalitet 2013-2015

En tredjedel af de 109.686 mænd i alderen 20 år eller derover, som blev løsladt eller fik en fældende strafferetlig afgørelse i 2013, begik ny kriminalitet inden for to år. For de mænd, der ikke havde fået en dom i de forudgående fem år, var andelen på 18 pct. For mænd med én tidligere dom, var andelen på 30 pct. Andelen med tilbagefald til ny kriminalitet steg med antallet af tidligere domme, så 90 pct. af mændene, der havde fået 10 eller flere domme i de forudgående fem år, begik ny kriminalitet indenfor to år. Mønstret er parallelt for kvindernes vedkommende, dog generelt med en lavere andel, der begår ny kriminalitet. Fældende afgørelser omfatter betingede frihedsstraffe, bøder og tiltalefrafald.

Tilbagefald til ny kriminalitet efter tidligere antal domme

Jo flere tidligere domme, jo flere nye lovovertrædelser

Der er en klar sammenhæng mellem antallet af tidligere domme og antallet af nye lovovertrædelser i de efterfølgende to år. Blandt de mænd, der begik ny kriminalitet, var der i alt 50 pct., der kun begik én ny lovovertrædelse. Denne andel var med 71 pct. højest blandt de mænd, der ikke havde nogen tidligere domme. Andelen med kun én ny lovovertrædelse falder med antallet af tidligere domme og blandt de mænd med 10 eller flere tidligere domme, der begik ny kriminalitet, var der kun 12 pct., der kun havde begået ét nyt lovbrud. Til gengæld var der 34 pct. af denne gruppe, der begik 10 eller flere nye lovovertrædelser. Samme mønster genfindes hos kvinderne.

Flest blandt de unge begår nye lovbrud

13.331 mænd i alderen 15-19 år blev i 2013 enten løsladt efter afsoning eller fik en fældende dom. Af disse begik 6.805 en ny lovovertrædelse indenfor to år. Det svarer til 51 pct. Andelen falder med alderen og blandt mænd på 60 år eller derover var det kun 14 pct., der begik ny kriminalitet. For kvinderne var det 23 pct. af de 15-19-årige faldende til 9 pct. for kvinder på 60 år eller derover.

Tilbagefald til ny kriminalitet efter tidligere antal domme. Mænd

Unge begår også flest nye lovbrud

Det er også blandt de unge, at der er flest, der begår mere end ét nyt lovbrud indenfor to år. Af de 15-19-årige mænd, der begik ny kriminalitet, var der 39 pct. der kun begik ét nyt lovbrud og 11 pct., der begik 10 eller flere. For mændene på 60 år og derover var de tilsvarende andele på 73 pct. og under 1 pct. Blandt de kvinder, der begår ny kriminalitet, er der generelt en højere andel, der kun begår ét nyt lovbrud, fx 52 pct. af de 15-19-årige, men ellers ses helt det samme billede som for mændene med flest nye lovovertrædelse blandt de unge.

Tilbagefald til ny kriminalitet efter alder. Mænd

Nyt fra Danmarks Statistik

4. oktober 2017 - Nr. 386

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. september 2018

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

 • Personer
  køn, alder, varighed til tilbagefald, oprindelig straf og oprindelig lovovertrædelse
 • Personer
  køn, alder, oprindelig lovovertrædelse og lovovertrædelse ved første tilbagefald
 • Personer
  køn, alder, oprindelig straf, oprindelig lovovertrædelse, lovovertrædelse ved første tilbagefald og straf ved første tilbagefald
 • Personer
  køn, alder, oprindelig straf, oprindelig lovovertrædelse, lovovertrædelse (ved strengeste straf i opfølgningsperioden) og straf (ved strengeste straf i opfølgningsperioden)
 • Personer
  køn, alder, oprindelig straf, oprindelig lovovertrædelse og tilbagefald i opfølgningsperioden
 • Personer
  køn, alder, uddannelse og varighed til tilbagefald
 • Personer
  køn, alder, uddannelse og lovovertrædelse (ved strengeste straf i opfølgningsperioden)
 • Personer
  køn, alder, uddannelse og straf (ved strengeste straf i opfølgningsperioden)
 • Personer
  køn, alder, uddannelse og recidiv hændelser
 • Personer
  køn, alder, tidligere domme, recidiv hændelser og varighed til tilbagefald
 • Personer
  køn, alder, tidligere domme, recidiv hændelser og straf ved første tilbagefald
 • Personer
  køn, alder, tidligere domme, recidiv hændelser og straf (ved strengeste straf i opfølgningsperioden)
Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Statistikken beskriver personer, der i et givent år er blevet løsladt efter afsoning i fængsel mv., eller som har fået en fældende strafferetlig afgørelse, dog eksklusive ubetingede frihedsstraffe. Hvis disse personer begår en ny lovovertrædelse inden for to år, betragtes det som tilbagefald til ny kriminalitet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information