Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Både eksporten og importen stiger i maj

Udenrigshandel med varer (md) maj 2018

I maj steg eksporten af varer med 2,5 pct. og importen af varer steg med 3,3 pct. For eksporten er det især en stigning på 13,0 pct. i salget af maskiner undt. transportmidler, der driver udviklingen. For importen er der en stigning i næsten alle varegrupper. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeret

Overskud på samhandlen med Frankrig

Frankrig var Danmarks 8. største eksportmarked i 2017, og der var overskud på samhandlen. I 2017 udgjorde eksporten til Frankrig 23,4 mia. kr. svarende til 3,5 pct. af Danmarks samlede eksport. For eksporten var den største varegruppe maskiner undt. transportmidler.

Importen fra Frankrig udgjorde 19,0 mia. kr. svarende til 3,1 pct. af Danmarks samlede import. Den største varegruppe var kemikalier og kemiske produkter, som bl.a. dækker over medicinalvarer. Både eksporten og importen er steget siden 2015. Læs mere i Bag tallene fra 26. juni 2018.

Import og eksport af varer overfor Frankrig, faktiske tal

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. Maj 2018

 

Maj

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

April

Maj

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

pct., sæsonkorrigerede tal

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

6,8

5,3

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

47,3

46,7

 

-4,4

3,3

-0,7

0,3

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,4

7,0

 

-1,5

1,4

-0,3

1,8

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,6

1,6

 

-3,7

-3,0

-2,5

5,8

Kemikalier og kemiske produkter

6,8

6,5

 

-9,2

7,1

-0,3

1,1

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,5

7,2

 

-4,2

3,5

-1,8

3,3

Maskiner undt. transportmidler

11,6

11,3

 

-3,2

3,5

-0,1

-0,7

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,5

4,3

 

-4,0

0,0

-1,0

-1,1

Færdigvarer og andre varer

8,0

8,8

 

-4,9

4,4

-0,5

-2,9

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

54,1

52,0

 

-2,4

2,5

-2,0

-1,3

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,8

10,5

 

-1,5

1,9

1,0

-2,1

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,9

2,2

 

39,0

-18,3

-0,5

2,9

Kemikalier og kemiske produkter

12,0

11,7

 

-3,4

3,5

-1,9

-0,1

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,2

4,8

 

-3,7

-2,6

-4,1

6,8

Maskiner undt. transportmidler

12,9

11,9

 

-13,0

13,0

-5,1

-8,7

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,8

1,7

 

9,0

-5,7

-2,3

5,1

Færdigvarer og andre varer

8,6

9,2

 

1,8

0,5

-0,4

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

3,8

2,3

 

 

 

 

 

Import i alt

53,4

52,8

 

12,0

-10,6

5,3

8,4

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,9

3,9

 

39,6

2,4

9,5

18,5

Skibe, fly mv.

2,2

2,2

 

 

 

 

 

Eksport i alt

57,2

55,2

 

-3,0

3,8

-3,2

-0,9

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,9

2,9

 

-12,8

26,0

-5,4

7,2

Skibe, fly mv.

0,2

0,2

 

 

 

 

 

1 Marts-maj 2018 i forhold til december 2017-februar 2018.

2 Januar-maj 2018 i forhold til januar-maj 2017.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). Maj 2018

 

Import

 

Eksport

 

Sæsonkorr.

 

April

Maj

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

April

Maj

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

I alt

46,7

 

-4,4

3,3

-0,7

0,3

 

52,0

 

-2,4

2,5

-2,0

-1,3

EU

35,1

 

-3,5

2,7

-0,4

0,7

 

31,1

 

-3,4

5,8

-3,3

-0,9

Tyskland

10,7

 

-2,5

1,4

0,2

-0,8

 

8,7

 

-1,5

10,8

1,2

-1,7

Sverige

6,1

 

-1,8

5,9

2,7

2,9

 

5,4

 

-0,5

3,9

0,2

-0,2

Storbritannien

1,9

 

-1,1

-0,6

-5,3

0,0

 

3,0

 

0,2

-6,4

-10,2

-19,5

Nederlandene

4,1

 

-5,3

6,1

0,8

4,4

 

2,1

 

8,1

-2,7

3,3

9,5

Frankrig

1,6

 

-1,4

2,4

4,7

2,6

 

2,1

 

-7,2

18,5

-4,4

7,0

Verden uden for EU

11,6

 

-7,0

5,0

-1,5

-1,1

 

20,9

 

-1,2

-1,9

0,0

-1,8

Norge

1,3

 

-2,8

-7,5

4,1

8,8

 

3,6

 

6,1

0,4

7,6

0,1

USA

1,2

 

-16,1

8,7

-1,4

1,7

 

3,7

 

-11,0

-5,7

-6,6

-7,2

Kina

3,5

 

-5,8

5,9

-1,1

-7,7

 

2,2

 

-9,4

8,2

-4,4

-8,8

Rusland

0,4

 

20,9

-4,1

-13,5

14,9

 

0,6

 

-0,2

10,8

-4,0

7,7

BRIIKS3

4,8

 

-14,2

15,5

-3,4

-4,0

 

3,6

 

-2,8

2,0

-8,1

-4,0

1, 2 Se noter til første tabel.

3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Danmarks Statistik har for året 2017 opjusteret importen med 0,1 mia. kr. og nedjusteret eksporten med 0,1 mia. kr. For januar-april 2018 er importen opjusteret med 1,6 mia. kr., og eksporten er nedjusteret med 0,5 mia. kr.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. juli 2018 - Nr. 273

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. august 2018

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Statistik­dokumentation

Anden information