Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Varehandlen trækker betalingsbalancen op i maj

Betalingsbalancen over for udlandet maj 2018

I maj var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 10,5 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Det er en stigning på 10,1 mia. kr. i forhold til april, hvor overskuddet faldt som følge af en ekstraordinær høj import af skibe og fly.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede tal

Varehandel bidrager mest til overskuddet på betalingsbalancen overfor USA

Der er for tiden et stort fokus på handelsrelationerne mellem EU og USA. I 2017 var Danmarks overskud på betalingsbalancens løbende poster overfor USA på 70,6 mia. kr. Overskuddet var især trukket af et overskud på varehandlen på 63,0 mia. kr., mens overskuddet på tjenestehandlen var på 1,1 mia. kr. I 2016 var der et underskud på tjenester overfor USA på 1,3 mia. kr., primært som følge af et fald i eksporten af søtransport. For EU som helhed har varehandlen ligeledes givet et væsentligt bidrag til overskuddet på betalingsbalancens løbende poster overfor USA. I 2017 bidrog varerne med et overskud på 1.187 mia. kr. Overskuddet på EU-landenes tjenestehandel med USA var på 131 mia. kr.

Vare- og tjenestebalance overfor USA, faktiske tal for EU og Danmark

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Danmarks Statistik har nedjusteret overskuddet på betalingsbalancens løbende poster med 3,1 mia. kr. for 2017. For januar-april 2018 er overskuddet nedjusteret med 1,0 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigerede tal

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2018

Januar-Maj

 

Maj

April

Maj

2017

2018

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

15,5

0,4

10,5

79,8

43,3

Indtægter

119,7

112,3

116,0

584,6

575,5

Udgifter

104,2

111,9

105,5

504,8

532,2

Varer

9,9

-2,0

7,6

52,2

30,2

Eksport

64,4

59,6

61,8

310,4

310,0

Import

54,6

61,5

54,1

258,2

279,8

Tjenester

0,4

0,6

0,7

18,0

5,1

Eksport

36,6

35,2

36,4

187,9

179,7

Import

36,1

34,6

35,8

170,0

174,6

Indkomst

8,3

4,4

5,1

21,7

21,9

Indtægter

17,2

15,4

15,8

75,7

75,7

Udgifter

8,9

11,1

10,7

53,9

53,8

Løbende overførsler

-3,1

-2,6

-2,9

-12,1

-13,9

Indtægter

1,5

2,1

1,9

10,6

10,1

Udgifter

4,6

4,8

4,8

22,7

24,0

Kapitaloverførsler mv

0,1

0,1

0,1

0,5

0,4

Nyt fra Danmarks Statistik

9. juli 2018 - Nr. 276

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. august 2018

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Betalings- og kapitalbalance