Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Økonomisk succes for økologiske landmænd

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2016

Samlet set steg driftsresultatet for de økologiske heltidsbedrifter for syvende år i træk og endte i 2016 på 973.000 kr. - en stigning på 351.000 kr. i forhold til året før. Driftsresultatet efter aflønningen af ejeren steg til 507.000 kr. Til sammenligning steg driftsresultatet for de konventionelle heltidsbedrifter med 49.000 kr. til 204.000 kr., og driftsresultatet var efter ejeraflønning på minus 267.000 kr.

Driftsresultat for heltidsbedrifter

Markant fremgang for økologiske mælkeproducenter

De økologiske mælkeproducenter opnåede et gennemsnitligt driftsresultat på knap 1,2 mio. kr., hvilket var 428.000 kr. bedre end året før. Afregningsprisen på økologisk mælk steg til 3,38 kr. pr. kg, hvilket var 1,23 kr. højere end afregningsprisen på konventionel mælk og 0,26 kr. højere end året før. Prisstigningen sammenholdt med en stigning i mælkeydelsen på knap 350 kg pr. ko medførte det forbedrede driftsresultat. Afkastningsgraden steg med 0,8 procentpoint til 4,0 pct. i 2016. Til sammenligning havde konventionelle mælkeproducenter et negativt driftsresultat på minus 127.000 kr. og en afkastningsgrad på 0,7 pct.

Økologiske svinebedrifter overgår rekordåret 2015

Det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske svinebedrifter steg med 514.000 kr. til 3,0 mio. kr. i 2016. Fremgangen skyldes prisstigninger samt en lidt større produktion af økologisk svinekød. På baggrund af de seneste års gode resultater er de økologiske svineproducenters gennemsnitlige gæld faldet markant. Selvom produktionen af økologisk svinekød er stigende, udgør den kun knap 1 pct. af den samlede svineproduktion i Danmark. Driftsresultatet for de konventionelle svineproducenter steg med knap 1,4 mio. kr. til 969.000 kr. i 2016, men ligger væsenligt under resultaterne for de økologiske producenter.

Højere driftsresultat for økologiske planteavlere

I modsætning til 2015 steg driftsresultatet for økologiske planteavlere til 420.000 kr. i 2016, hvilket var en stigning på 337.000 kr. Driftsresultatet for de konventionelle planteavlere faldt derimod til 86.000 kr. i 2016.

Hovedtal for økologiske heltidslandbrug

 

Malkekvæg

Svin

Planteavl

Alle

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

 

antal

Bedrifter

347

326

323

29

30

31

94

97

81

618

613

568

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

208

198

209

190

154

169

197

270

285

182

183

202

Dyreenheder, antal

298

282

295

176

157

155

9

13

9

190

176

199

 

1.000 kr. pr. bedrift

Bruttoudbytte

7417

6924

8079

8904

10176

10871

2567

3141

3259

5577

5380

6522

- Heraf miljøtilskud

170

128

183

167

121

161

157

333

320

151

151

194

Driftsomkostninger

6184

5689

6473

7942

7153

7545

2013

2500

2351

4665

4345

5162

- Heraf foder

2819

2612

3112

4578

3831

4349

182

250

111

2067

1866

2355

- Heraf arbejdskraft

600

558

668

792

813

734

195

333

353

432

453

552

Resultat af primær drift

1233

1235

1606

961

3022

3326

553

640

909

912

1035

1360

Finansieringsomkostninger

1173

1058

1013

1018

901

678

828

1211

1122

933

909

898

Generelle driftstilskud

648

562

573

514

372

359

514

654

633

544

497

510

Driftsresultat

708

738

1166

457

2493

3007

239

83

420

523

622

973

- Bedste fjerdedel

1660

1573

2363

..

..

5861

779

..

1196

1426

1697

2442

- Dårligste fjerdedel

-138

15

148

..

..

930

-504

..

-151

-217

-175

-18

Driftsresultat efter ejeraflønning

201

222

656

-38

2029

2509

-185

-252

64

57

191

507

Balance, ultimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiver

48397

45739

47788

42922

40689

42298

38557

53337

54000

40538

40695

44019

- Heraf landbrugsaktiver

42716

40515

41495

39101

36424

36692

34068

47464

47257

35653

36062

38385

Gæld

28723

26233

25808

26481

23594

19855

14401

21445

20419

21675

20837

21328

Hensatte forpligtelser

2851

2821

3103

4120

4041

4158

4051

3246

3139

2993

2796

2997

Forpagtningsværdi

10970

10280

11714

7982

7014

7496

14528

22801

22983

10156

11184

12673

Egenkapital

5852

6405

7162

4339

6039

10789

5577

5846

7460

5714

5878

7021

 

pct. pr. bedrift

Afkastningsgrad

3,2

3,2

4,0

2,5

8,0

8,7

1,9

2,0

2,5

2,8

3,1

3,7

Soliditetsgrad efter hensættelser

15,6

18,1

19,9

12,4

17,9

31,0

23,2

19,1

24,1

18,8

19,9

22,4

Nyt fra Danmarks Statistik

27. oktober 2017 - Nr. 414

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. september 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på en stikprøve og dækker fuldt omlagte økologiske bedrifter. Data indsendes til EU's informationsnet for landøkonomisk bogføring, der sammenstiller landenes data.
Heltidslandbrug har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer.
Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital.
Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er aflønnet med en beregnet timeløn. Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct.
Soliditetsgrad efter hensættelser viser egenkapital efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Økologi