Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Industriproduktionen steg i november

Industriens produktion og omsætning november 2017

Den samlede industriproduktion gik frem med 2,7 pct. fra oktober til november. Denne stigning kom efter en stigning i oktober på 3,2 pct. og et fald i september på 5,5 pct. I perioden september-november faldt industriproduktionen med 0,4 pct. sammenlignet med perioden juni-august. På trods af at trenden siden februar 2017 har været nedadgående, er produktionsindekset for november stadigt på femtehøjeste niveau nogensinde. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. I faktiske tal faldt industriproduktionen 1,2 pct. fra november 2016 til november 2017 og steg 13,8 pct i forhold til november 2015.

Produktionsindeks, Industri, sæsonkorrigeret

Industriproduktionen steg i halvdelen af branchegrupperne i november

Branchegruppen maskinindustri, der vægter 16,5 pct. i beregningen af det samlede produktionsindeks, gik frem med 8,0 pct. i november. Branchegruppen havde i perioden september-november en produktionsfremgang på 2,3 pct. i forhold til perioden juni-august. Branchegrupperne kemisk industri og olieraffinaderier mv. gik frem med 7,1 pct. og møbler og anden industri mv. gik frem med 4,1 pct. i november. Tilsammen vægter disse to grupper 16,8 pct.

Branchegrupperne tekstil- og læderindustri havde produktionstilbagegang i november på 2,8 pct. og fremstilling af elektrisk udstyr havde tilbagegang på 1,0 pct. Tilsammen vægter disse to grupper 4,7 pct.

Stigning i både hjemme- og eksportmarkedsomsætningen i november

Industriens samlede omsætning steg 2,8 pct. i november og var i perioden september-november 0,8 pct. lavere end i perioden juni-august. Størst omsætningsfremgang i november sås i sektorerne mellemproduktindustri med fremgang på 3,3 pct. samt fremstilling af varige forbrugsgoder med fremgang på 2,1 pct. Hjemmemarkedsomsætningen steg 6,8 pct. i november og eksportmarkedsomsætningen steg 0,5 pct. Alle tal er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Revisioner af seneste offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 5,5 pct. i september og steg 3,2 pct. i oktober. Udviklingen i produktionen er nedjusteret med 0,4 procentpoint i september og opjusteret 0,7 procentpoint i oktober i forhold til seneste offentliggørelse. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. November 2017

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellemprodukt-
industri
 

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Sept.
- nov.

Nov.

Sept.
- nov.

Nov.

Sept.
- nov.

Nov.

Sept.
- nov.

Nov.

Sept.
- nov.

Nov.

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-0,1

4,3

-0,9

2,8

-0,7

2,5

-0,6

1,0

-0,4

2,7

Omsætning2

I alt

-3,6

2,0

0,2

3,3

-0,2

2,1

1,4

1,3

-0,8

2,8

 

Eksport

-9,3

-1,4

-0,3

2,3

-0,4

3,0

1,1

0,3

-3,5

0,5

 

Hjemme

13,5

10,9

0,6

4,1

0,0

1,3

2,1

3,8

4,3

6,8

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

30,3

 

29,0

 

3,7

 

36,5

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.

3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers relative andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2010.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. November 2017

 

 

2017

Juni-aug./
sept.-nov.

Okt./
nov.

 

Vægte1

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

 

 

 

indeks 2010 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

121,3

119,4

124,5

117,6

121,4

124,7

-0,4

2,7

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

17,5

102,8

102,2

102,1

102,0

103,5

103,5

0,6

0,0

Tekstil- og læderindustri

1,4

79,6

89,8

83,2

91,5

90,8

88,3

7,1

-2,8

Træ- og papirindustri, trykkerier

5,3

88,8

88,5

86,9

84,7

88,4

87,8

-1,2

-0,7

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

6,4

141,2

137,3

143,4

116,0

139,0

148,8

-4,3

7,1

Medicinalindustri

13,1

141,3

148,0

168,7

151,6

150,9

150,8

-1,0

-0,1

Plast-, glas- og betonindustri

8,6

106,0

107,1

104,4

107,5

106,3

109,7

1,9

3,2

Metalindustri

9,2

120,9

117,7

121,4

118,3

118,4

120,1

-0,9

1,4

Elektronikindustri

6,4

112,5

116,0

118,3

111,0

116,8

117,5

-0,4

0,6

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,3

117,3

118,1

111,5

109,0

114,4

113,2

-3,0

-1,0

Maskinindustri

16,5

131,2

118,5

128,6

123,7

126,6

136,7

2,3

8,0

Transportmiddelindustri

1,9

100,4

104,5

97,8

100,4

99,1

98,5

-1,6

-0,6

Møbler og anden industri mv.

10,4

144,7

139,4

144,8

129,9

140,5

146,3

-2,8

4,1

Investeringsgodeindustri

30,3

127,3

120,7

125,6

122,0

122,9

128,2

-0,1

4,3

Mellemproduktindustri

29,0

115,1

114,8

117,6

108,9

116,2

119,4

-0,9

2,8

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,7

92,0

94,3

92,4

92,5

91,0

93,3

-0,7

2,5

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

36,5

122,6

123,1

132,0

122,0

126,1

127,4

-0,6

1,0

Industri ekskl. medicinalindustri

 

118,3

115,1

117,8

112,5

117,0

120,8

-0,3

3,2

Industri ekskl. fremst. af motorer, vindmøller og pumper

 

120,4

120,4

123,7

117,7

121,4

123,1

-0,6

1,4

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers relative andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2010.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. januar 2018 - Nr. 13

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. februar 2018

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret 9 måneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information


Seneste nyt om Industri