Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Øget overskud på handelsbalancen i september

Udenrigshandel med varer (md) september 2017

I september steg eksporten af varer med 1,4 pct. og importen faldt med 1,9 pct. Varehandlen er generelt præget af en del udsving, og i de første ni måneder af 2017 steg eksporten 5,1 pct., og importen steg 5,8 pct. sammenlignet med de første ni måneder af 2016. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeret

Generatorer trækker eksporten af vindmølledele

De fire største varer, som en vindmølle er sammensat af, står i perioden januar-september 2017 for omkring fem pct. af den samlede eksport svarende til 24,6 mia. kr. Ser man på fordelingen af disse varer står generatorer for næsten havdelen af denne andel. Fra år til år er der stor forskel på hvilke lande, som aftager vindmølledele. I perioden januar-september 2017 var Storbritannien den største aftager af disse varer, mens Nederlandene var den største aftager i samme periode i 2016.

Eksport af udvalgte varer og lande inden for vindemølleindustrien, faktiske tal

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For januar-august 2017 er importen nedjusteret med 0,2 mia. kr. og eksporten nedjusteret med 1,0 mia. kr.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. September 2017

 

September

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

August

September

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

pct., sæsonkorrigerede tal

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

9,6

7,8

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

46,4

46,1

 

1,2

-1,9

-0,7

5,8

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

6,6

6,4

 

5,9

-11,9

-0,6

4,5

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,3

1,6

 

-1,4

-2,9

4,0

11,4

Kemikalier og kemiske produkter

6,5

6,6

 

-1,4

2,7

0,3

9,5

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,3

7,1

 

0,4

0,1

0,1

7,9

Maskiner undt. transportmidler

11,1

11,1

 

-1,6

0,0

-1,4

3,3

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,2

4,4

 

7,5

-5,0

-0,4

7,8

Færdigvarer og andre varer

9,4

8,9

 

1,1

0,8

-2,4

3,9

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

56,1

54,0

 

0,0

1,4

1,5

5,1

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,9

10,5

 

-3,1

-2,3

3,1

8,1

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,6

2,4

 

-2,2

1,5

19,0

14,5

Kemikalier og kemiske produkter

11,1

11,3

 

-5,8

4,0

-2,2

4,5

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

6,0

5,4

 

4,4

4,1

3,2

5,6

Maskiner undt. transportmidler

13,5

13,3

 

5,9

0,4

0,5

2,2

Transportmidler ekskl. skibe mv.

2,0

2,0

 

3,3

15,4

4,6

12,2

Færdigvarer og andre varer

10,0

9,0

 

0,7

-0,2

0,3

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

8,8

7,0

 

 

 

 

 

Import i alt

50,8

50,5

 

-1,5

-2,3

1,2

7,7

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,9

2,9

 

-6,7

-0,1

12,7

18,0

Skibe, fly mv.

1,5

1,5

 

 

 

 

 

Eksport i alt

59,6

57,5

 

0,1

2,6

2,2

6,3

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,1

3,1

 

1,0

24,3

23,6

29,1

Skibe, fly mv.

0,4

0,4

 

 

 

 

 

1 Juli-september 2017 i forhold til april - juni 2017.

2 Januar-september 2017 i forhold til januar-september 2016.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.).
September 2017

 

Import

 

Eksport

 

Sæsonkorr.

 

August

September

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

August

September

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

I alt

46,1

 

1,2

-1,9

-0,7

5,8

 

54,0

 

0,0

1,4

1,5

5,1

EU

34,7

 

0,3

-0,3

-0,3

5,5

 

33,3

 

2,3

2,0

2,9

4,6

Tyskland

10,7

 

3,0

-1,5

-0,7

6,1

 

8,5

 

-0,3

1,2

1,4

2,5

Sverige

5,7

 

-2,2

1,5

-0,8

3,0

 

5,2

 

0,0

-1,6

0,4

5,8

Storbritannien

2,0

 

2,1

-2,2

-1,5

4,3

 

5,3

 

39,6

-2,0

-3,2

42,4

Nederlandene

3,8

 

-0,2

-1,3

-1,3

6,6

 

2,1

 

-1,7

7,2

5,1

-35,2

Frankrig

1,4

 

-7,7

-7,8

-0,8

8,2

 

2,0

 

-0,3

0,9

4,8

6,6

Verden udenfor EU

11,4

 

3,9

-6,4

-2,0

6,8

 

20,6

 

-3,5

0,4

-0,5

5,7

Norge

1,2

 

3,4

-4,4

2,2

8,0

 

3,3

 

-2,6

2,5

-1,0

7,2

USA

1,1

 

8,1

-10,8

0,3

-5,7

 

3,6

 

-18,4

1,5

-6,2

-3,2

Kina

3,6

 

0,5

-2,5

-5,5

10,3

 

2,8

 

5,5

13,4

5,7

5,8

Rusland

0,3

 

-2,0

-17,3

-6,1

19,0

 

0,5

 

-22,8

-1,8

17,4

13,3

BRIIKS3

4,8

 

2,0

-3,0

-4,4

11,8

 

4,2

 

-0,2

10,4

3,9

7,9

1, 2 Se noter til første tabel.

3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. november 2017 - Nr. 434

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. december 2017

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Anden information

Seneste nyt om Udenrigshandel