Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Industriens energiforbrug stiger efter lang nedgang

Erhvervenes energiforbrug (Industrien) 2016

Industriens totale energiforbrug er steget fra 2014 til 2016. I 2016 brugte danske indvindings- og industrivirksomheder lidt over 93,5 mio. gigajoule (GJ), hvilket er 3 pct. mere end i 2014, hvor der blev anvendt 90,5 mio. GJ - det laveste i mange år.

Industriens energiforbrug, produktion og beskæftigelse

Faldende energiintensitet kan have flere årsager

Stigningen i energiforbruget (3,3 pct.) er mindre end stigningen i industriens produktion (4,8 pct.), men større end beskæftigelsen (3,1 pct.). Der er således et fald i energiintensiteten, der er et mål for energiforbruget pr. produceret enhed. Et fald i energiintensiteten kan fortolkes, som en bedre udnyttelse af energien.

Faldet i energiintensiteten skyldes bl.a., at industrien er blevet mere energieffektiv. En anden forklaring kan være, at andelen af dansk ejet produktion i udlandet er steget. Energiforbruget i Danmark falder, når virksomheder flytter deres produktion til udlandet, men når produktionen i udlandet er dansk ejet tælles den med i den danske produktion, og den beregnede energiintensitet for Danmark vil vise et fald.

Energityperne er de samme som i 2005

Siden 2005 er industriens totale energiforbrug faldet med næsten 20 pct. fra 115,5 mio. GJ til 93,5 mio. GJ. Til trods for det betydelige fald i den samlede energiforbrug er sammensætning af anvendte energityper stort set uændret siden 2005.

Elektricitet står for 25 pct. i 2005 og 26 pct. i 2016. Fjernevarme er den mindst anvendte energitype og udgjorde 5 pct. af det samlede energiforbrug i 2005 og 4 pct. i 2016. Energi fra gas er med en andel på 46 pct. i både 2005 og 2016 den største post, mens de flydende og faste brændsler sammenlagt står for ca. en fjerdedel af det samlede energiforbrug.

Industriens energiforbrug opgjort på energitype

Øget energiforbrug i de fleste brancher

Sammenlignet med 2014 har de fleste brancher oplevet en stigning i energiforbruget. Fx steg brancherne råstofindvinding, medicinalindustri, plast-, glas- og betonindustri og møbelindustri hver med mellem 13 og 19 pct.

I den modsatte ende ses et fald i energiforbruget i brancherne træ- og papirindustri inkl. trykkerier, olieraffinaderier mv. og transportmiddelindustri på mindst 8 pct.

Industriens energiforbrug opgjort på brancher

 

2014

2016

Ændring

 

1.000 GJ

pct.

Råstofindvinding og industri i alt

90544

93492

2947

3,3

Råstofindvinding

2386

2851

466

19,5

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

22735

23367

633

2,8

Tekstil- og læderindustri

595

608

12

2,1

Træ- og papirindustri, trykkerier

4970

4459

-512

-10,3

Olieraffinaderier mv,

17549

15890

-1659

-9,5

Kemisk industri

7426

7813

386

5,2

Medicinalindustri

2360

2675

315

13,3

Plast-, glas- og betonindustri

19571

22318

2747

14,0

Metalindustri

5896

6262

367

6,2

Elektronikindustri

594

636

42

7,0

Fremstilling af elektrisk udstyr

551

549

-2

-0,4

Maskinindustri

3754

3735

-20

-0,5

Transportmiddelindustri

582

533

-48

-8,2

Møbel og anden industri mv.

1575

1795

221

14,1

Nyt fra Danmarks Statistik

22. august 2017 - Nr. 334

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. august 2019

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Industriens energiforbrug har siden 2005 været gennemført i 2007,2009, 2012 og 2014. Energioplysningerne er omregnet til energienheden joule, hvor 1 GJ = 1 000 000 000 joule. Tabellerne omfatter alle industriarbejdspladser tilhørende firmaer med mindst 20 ansatte.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information


Seneste nyt om Miljø og energi