Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Erhvervsservice har skabt flest job siden krisen

Generel firmastatistik 2015

Der er skabt godt 100.000 job målt i antal fuldtidsansatte (antal ansatte omregnet til årsværk) i den private sektor i perioden 2010 til 2015. 2010 var det år siden den økonomiske krise, hvor der var færrest ansatte i den private sektor i Danmark. Denne udvikling dækker over underlæggende forskydninger i erhvervsstrukturen. Industrien faldt med ca. 3.300 fuldtidsansatte i perioden 2010-2015, hvorimod der blev skabt flere job i serviceerhvervene. Fra 2010 til 2015 er der sket en stigning på ca. 28.000 fuldtidsansatte inden for erhvervsservice. Hoteller og restauranter oplevede en stigning på 10.434 fuldtidsansatte og bygge og anlæg på 10.383.

Årsværk i den private sektor fordelt på brancher

Restauranter med størst beskæftigelsesvækst

Når man ser på hvilke brancher, der trak udviklingen, er det især restauranter, der har fået flere fuldtidsansatte efter krisen. Inden for denne branche steg antallet med 9.599 (29 pct.) fra 2010 til 2015. Ligeledes steg antallet af fuldtidsansatte inden for arbejdsformidling og vikarbureauer med 8.028 (53 pct.) i samme periode. Endvidere steg antallet af ansatte inden for virksomhedskonsulenter og arkitekter og rådgivende ingeniører med hhv. 6.225 (38 pct.) og 4.938 (15 pct.) fuldtidsansatte.

Fald i beskæftigelsen inden for industribrancherne

De fleste brancher inden for industrien oplevede et fald i antal fuldtidsansatte i perioden 2010-2015. Særligt inden for fremstilling af motorer, vindmøller og pumper og slagterier faldt beskæftigelsen, hvor antal fuldtidsansatte faldt med hhv. 2.617 (10 pct.) og 1.856 (13 pct.) fra 2010 til 2015. Det største relative fald var inden for tobaksindustri med 53 pct., svarende til 503 fuldtidsansatte. Medicinalindustri er den branche inden for industrien, der har oplevet den største relative og absolutte stigning i antal fuldtidsansatte, med en stigning på 34 pct. svarende til 5.955 ansatte i perioden 2010-2015.

Udvikling i erhvervsstrukturen fra 2014 til 2015

Der var i alt 293.492 reelt aktive firmaer i den private sektor i 2015, hvilket er et fald på 2.584 firmaer fra 2014 (0,9 pct.). Derimod steg antallet af fuldtidsansatte i den private sektor med 2,0 pct. fra 2014 til 2015 svarende til 28.565 fuldtidsansatte, hvorved der var 1.448.036 fuldtidsansatte i 2015.

Næsten alle brancher oplevede et fald i antal reelt aktive firmaer fra 2014 til 2015. Antallet af firmaer faldt især inden for landbrug, skovbrug og fiskeri og handel og transport mv. med hhv. 1.971 (6,7 pct.) og 1.155 (1,7 pct.) firmaer fra 2014 til 2015. Branchen finansiering og forsikring havde den største absolutte og relative stigning i antal firmaer med 8,7 pct., svarende til 876 firmaer.

Den største stigning i antal ansatte fandt sted inden for erhvervsservice med 6.990 fuldtidsansatte (3,6 pct.) i forhold til året før. Der var desuden en stigning i antal ansatte inden for bygge og anlæg og handel med hhv. 4.720 (3,9 pct.) og 2.524 (0,8 pct.) fuldtidsansatte, på trods af at brancherne havde en nedgang i antal firmaer. Det største absolutte fald i antal ansatte var inden for finansiering og forsikring, som faldt med 1.432 fuldtidsansatte (1,9 pct.).

Reelt aktive firmaer og årsværk i den private sektor, fordelt efter brancher

 

Firmaer

Ændring

 

Årsværk

Ændring

 

2014

2015

 

 

2014

2015

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

I alt

296076

293492

-0,9

 

1419471

1448036

2,0

Landbrug, skovbrug og fiskeri

29589

27618

-6,7

 

32173

33185

3,1

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

19581

19340

-1,2

 

280114

282250

0,8

Råstofindvinding

207

213

2,9

 

3192

2898

-9,2

Industri

15007

14832

-1,2

 

258619

260832

0,9

Energiforsyning, vandforsyning og renovation

4367

4.295

-1,6

 

18303

18519

1,2

Bygge og anlæg

31281

31197

-0,3

 

121285

126005

3,9

Handel, transport, restauration mv.

66774

65619

-1,7

 

465969

471644

1,2

Handel

42037

41095

-2,2

 

298921

301445

0,8

Handel med biler og motorcykler

7637

7553

-1,1

 

37941

37885

-0,1

Engroshandel

15295

15071

-1,5

 

133388

136007

2,0

Detailhandel

19105

18471

-3,3

 

127592

127553

0,0

Transport

11048

10809

-2,2

 

115203

114938

-0,2

Hoteller og restauranter

13689

13715

0,2

 

51845

55260

6,6

Information og kommunikation

16105

16105

0,0

 

82325

84512

2,7

Finansiering og forsikring

10063

10939

8,7

 

77090

75658

-1,9

Ejendomshandel og udlejning

27460

26931

-1,9

 

28893

30080

4,1

Erhvervsservice

49994

50012

0,0

 

191577

198567

3,6

Undervisning og sundhed

23384

23758

1,6

 

83147

88840

6,8

Kultur, fritid og anden service

21777

21915

0,6

 

56810

57245

0,8

Nyt fra Danmarks Statistik

20. juni 2017 - Nr. 257

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. juni 2018

Kontakt

Kilder og metode

Generel firmastatistik omfatter alle reelt aktive firmaer (ca. 308.000 aktive firmaer i 2016), således indgår hobbylignende firmaer med ingen eller ringe aktivitet ikke i statistikken. Det samlede antal firmaer, der var registreret i det Centrale Virksomhedsregister i 2016 var ca. 780.500
At statistikken er afgrænset til reelt aktive firmaer betyder, at kun firmaer med et aktivitetsniveau, der modsvarer en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, er omfattet. Denne afgrænsning betyder, at et firma skal have løntimer for ansatte lønmodtagere (baseret på eIndkomstregistret) svarende til mindst 0,5 årsværk eller have en omsætning af en vis størrelse for at blive kategoriseret som reelt aktiv. Fuldtidsansatte er defineret som antal ansatte lønmodtagere omregnet til årsværk. Antallet skal ses som udtryk for den samlede arbejdsmængde, der præsteres af firmaets ansatte, uanset om de arbejder heltid eller deltid, eller om de har været ansat hele året eller kun en del af året.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Anden information

Seneste nyt om Virksomheder generelt