Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Færre firmaer søgte finansiering i 2014

Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014

Næsten en tredjedel eller 32 pct. af de små og mellemstore firmaer med 5 til 249 ansatte søgte finansiering i 2014. Det er færre end i 2009/2010, hvor andelen var 45 pct. Faldet ses på tværs af samtlige brancher, men er mest udpræget blandt firmaer inden for industrien samt bygge og anlæg.

Andel af firmaer med 5 til 249 ansatte, der søgte finansiering

Fald ses især i lånefinansiering

Der er tale om et fald for alle former for finansiering, men det største fald findes i andelen af firmaer, der søgte lånefinansiering. I 2014 søgte 13 pct. af firmaerne at optage lån, hvilket er betydeligt under andelen i både 2009/2010 og 2007. Andelen af firmaer, der søgte at opnå andre former for finansiering end låne- og egenkapitalfinansiering, faldt fra 30 pct. i 2009/2010 til 24 pct. i 2014. De mest udbredte andre former for finansiering er overtræk, kassekredit og leasing.

Faldet i andelen af firmaer, der søgte at opnå finansiering i 2014, skal bl.a. ses i lyset af den økonomiske krise i 2009 og 2010. 75 pct. af firmaerne, der ikke søgte lånefinansiering i 2014, begrunder dette med, at de ikke havde behov for finansiering. I 2009/2010 angav 70 pct. manglende behov som årsag. 4 pct. begrunder det i 2014 med, at de ikke anså det for muligt at opnå lån, og 2 pct. anså det kun for muligt til for høj en rente.

Større andel opnåede fuldt ud den søgte finansiering

I 2014 opnåede en større andel af virksomhederne den søgte finansiering fuldt ud, end det var tilfældet i 2009/2010. Det gælder for både låne- og egenkapitalfinansiering samt for andre former for finansiering. Andelen, der opnåede den søgte finansiering fuldt ud, er dog fortsat væsentligt under niveauet for 2007, dvs. før krisen, for alle tre finansieringsformer. Banker og sparekasser er den mest benyttede kilde til lånefinansiering. Andelen af virksomheder, der fuldt opnåede det søgte lån fra denne kilde, steg fra 55 pct. i 2009/2010 til 64 pct. i 2014. I realkreditinstitutterne faldt andelen til gengæld fra 60 til 50 pct.

Flere søgte forgæves lån i realkreditinstituttet

Andelen, der ikke opnåede den søgte lånefinansiering, steg imidlertid også i 2014. Andelen var på 3 pct. i 2007, 12 pct. i 2009/2010, og steg til 14 pct. i 2014. 22 pct. af de firmaer, der søgte lånefinansiering i banker og sparekasser, opnåede det ikke i 2014, hvilket er stort set uændret i forhold til 2009/2010 og dermed fortsat betydeligt højere end i 2007. Blandt de firmaer, der søgte finansiering i realkreditinstitutter, steg andelen, der fik afslag, imidlertid til 38 pct. mod 24 pct. i 2009/2010 og blot 5 pct. i 2007.

Forsøg på at opnå finansiering samt udfald. Efter finansieringsform

 

Låne-
finansiering

Egenkapital-
finansiering

Andre former for
finansiering

 

2007

2009/10

2014

2007

2009/10

2014

2007

2009/10

2014

 

pct. af alle firmaer

Søgte finansieringsform

19

24

13

3

6

3

22

30

24

 

pct. af firmaer, der søgte finansieringsformen

Udfald af søgt finansiering:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuldt opnået

92

69

72

90

72

72

95

80

88

Delvist opnået

5

19

14

5

16

16

4

17

10

Ikke opnået

3

12

14

5

12

12

0

3

2

Forsøg på at opnå finansiering samt udfald. Udvalgte lånefinansieringskilder

 

Banker og
sparekasser

Realkredit-
institutter

Ejere og
direktører

 

2007

2009/10

2014

2007

2009/10

2014

2007

2009/10

2014

 

pct. af lånesøgende firmaer

Søgte lån hos kilde

76

70

79

24

37

40

16

39

18

 

pct. af firmaer, der søgte lån hos kilde

Udfald af søgt finansiering:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuldt opnået

91

55

64

91

60

50

87

67

59

Delvist opnået

6

24

15

3

17

11

8

22

29

Ikke opnået

3

21

22

5

24

38

6

11

13

Nyt fra Danmarks Statistik

16. april 2015 - Nr. 184

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information