Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Økologisalg til storkøkkener har rundet 2 mia. kr.

Salg af økologiske varer til foodservice 2016

Denne offentliggørelse er fejlbehæftet. Der var desværre fejl i dataleverancerne til Danmarks Statistik for opgørelserne 2015 og 2016. Resultater for 2015 er nedjusteret med 14 pct. og 2016 er nedjusteret 15 pct. Rettede tal kan findes på www.statistikbanken.dk/oeko7 og /oeko8.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice fortsatte den stejle stigning og endte på 2 mia. kr. i 2016. Det er 21 pct. højere end salget i 2015. Økologiske varer udgjorde 9,2 pct. af det samlede salg af madvarer til foodservice i 2016. Foodservicesektoren er dermed tæt på at indhente detailhandlen, hvor den økologiske andel af fødevaresalget var 9,6 pct. i 2016. Foodservice omfatter servering af mad fra køkkener i institutioner, restauranter, kantiner, caféer, udbringning mv.

Økologiske varers andel af samlet salg til foodservice og detailhandel

Flere køkkener i provinsen lægger om til økologi

Den store stigning i salg af økologiske varer til foodservice skyldes til dels tilgang af spisesteder med økologi. Antallet af spisesteder med "Det Økologisk Spisemærke" steg med 24 pct. fra 1.503 i januar 2016 til 1.861 i januar 2017 ifølge Miljø- og Fødevareministeriet. Provinsens andel af spisemærkerne er steget fra 37 pct. til 42 pct. i samme periode. Region Hovedstaden står dog stadig for over halvdelen af spisestederne med økologimærket.

Offentlige køkkener købte økologiske varer for 847 mio. kr.

Den offentlige sektors andel af det økologiske marked til foodservice kan estimeres til 42 pct. - svarende til ca. 847 mio. kr. Det er en stigning fra ca. 725 mio. kr. i 2015. Størstedelen af den offentlige sektors indkøb gik til offentlige institutioner (hospitaler, børnehaver, uddannelse o.l.), som aftog 31 pct. af det samlede salg og yderligere 11 pct. gik til kantiner på offentlige arbejdspladser.

Den private sektor aftog de resterende 58 pct. - svarende til ca. 1.171 mio. kr. Heraf udgjorde kantiner på private arbejdspladser 26 pct. og hoteller, restauranter, caféer o.l. tilsvarende 26 pct. Endelig aftog andre former for foodservice, fx diner transportable og take-away, 6 pct. af det samlede salg.

Den offentlige sektors andel af det samlede salg er faldet lidt fra 44 pct. i 2015 til 42 pct. i 2016. I den private sektor er andelen steget fra 56 pct. i 2014 til 58 pct. i 2015. Der er dog stor beløbsmæssig stigning i salget i begge sektorer. Det er først og fremmest hoteller, restauranter, caféer o.l. som tegner sig for den private sektors stigning.

Salg af økologiske varer til foodservice - efter kundegrupper. 2016

Frugt og grønt i markant vækst i storkøkkenerne

Mejerivarer og kolonialvarer udgjorde hver 33 pct. af det samlede salg af økologiske varer til foodservice i 2016. Frugt og grønt tegnede sig for 23 pct. af salget. Salget af frugt og grønt er steget med 121 mio. kr. og står dermed for ca. en trediedel af den samlede stigning i det økologiske salg. Også i Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2016 udgjorde frugt og grønt den største del af den samlede stigning i salget.

Kød, fjerkræ og fisk udgjorde kun 3 pct. af det samlede salg til foodservice. Hvis frosne varer inkluderes, kommer andelen dog op på 5 pct. Det er lidt lavere end detailhandlen, hvor de samme varer udgjorde 8 pct. af salget af økologiske varer.

Salg af økologiske varer til foodservice - efter varegrupper. 2016

Salg af økologiske varer til foodservice - efter varegrupper

 

2015

2016

2015

2016

 

mio. kr.

pct.

I alt

1661,4

2017,7

100,0

100,0

Mejeri

599,0

666,7

36,1

33,0

Kolonial

556,8

663,1

33,5

32,9

Frugt og grønt

334,7

455,8

20,1

22,6

Frost

125,0

170,6

7,5

8,5

Kød, fjerkræ og fisk

45,9

61,5

2,8

3,0

Frugt og grønt inkl. frost

355,6

487,7

21,4

24,2

Kød, fjerkræ og fisk inkl. frost

96,3

100,8

5,8

5,0

Anm.: Tallene viser fødevareleverandørers salg til disse køkkener, dvs. grossistpriser ekskl. moms.
Det samlede salg er mere sikkert end salget fordelt på varegrupper.

Salg af økologiske varer til foodservice - efter kundegrupper

 

2015

2016

2015

2016

 

mio. kr.

pct.

I alt

1661,4

2017,7

100,0

100,0

Offentlige institutioner

533,1

615,6

32,1

30,5

Kantiner på offentlige arbejdspladser

192,3

231,1

11,6

11,5

Kantiner på private arbejdspladser

458,2

517,3

27,6

25,6

Hoteller, restauranter, caféer o.l.

379,9

533,9

22,9

26,5

Andet (fx diner transportable, take-away)

97,9

119,7

5,9

5,9

Offentlig sektor i alt

725,4

846,8

43,7

42,0

Privat sektor i alt

936,0

1170,9

56,3

58,0

Anm.: Ved kundegrupper forstås den institution, virksomhed m.m. hvor maden serveres.
Offentlige institutioner: Hospitaler, børnehaver, uddannelse o.l. Andet: event-catering, diner transportable, take-away mv.
Det samlede salg er mere sikkert end salget fordelt på kundegrupper.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. august 2017 - Nr. 338

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. september 2018

Kontakt

Kilder og metode

Fødevarestyrelsens økologiske spisemærke viser andelen økologiske indkøbte føde- og drikkevarer: guld (90-100 pct.), sølv (60-90 pct.) og bronze (30-60 pct.). Antal spisemærker siger ikke noget om størrelsen af spisestederne.

Der er en vis usikkerhed knyttet til resultaterne, da ikke alle virksomheder kender den økologiske omsætning præcist. Salget fordelt på kundegrupper er baseret på skøn fra virksomhederne.
Undersøgelsen er gennemført med finansieringsbidrag fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation