Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Forskning og udvikling udgør 3 pct. af BNP

Forskning og udvikling 2015

De samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2015 er opgjort til 60,0 mia. kr., hvilket svarer til 3,0 pct. af BNP. Dette er stort set uændret fra 2014, hvor udgifterne udgjorde 2,9 pct. af BNP. I 2015 bidrog erhvervslivet med 38,4 mia. kr., mens den offentlige sektor brugte 21,6 mia. kr. Udgifterne er steget med 3,9 pct. fra 2014, hvor de var på 57,7 mia. kr. (i løbende priser). Realvæksten, som dækker stigningen målt i faste priser, var på 1,7 mia. kr. Fordelt med en stigning for erhvervslivet på 1,2 mia. kr. og for den offentlige sektor på 0,5 mia. kr.

Forskning og Udviklings andel af bruttonationalproduktet

Danmark lever op til Barcelona-målsætning

Danmark har tilsluttet sig EU's såkaldte Barcelona-målsætning om, at mindst 3 pct. af BNP skal investeres i FoU. En del af væksten i de offentlige forskningsudgifter kan tilskrives Globaliseringsaftalen fra 2006, hvor Folketingets partier besluttede at give FoU et løft. Detaljerede oplysninger om FoU i den offentlige sektor 2015 offentliggøres også i dag og er tilgængelige i Statistikbanken.

Erhvervslivets andel af de samlede FoU udgifter falder

Siden 2009 har FoU-udgifternes andel af BNP i Danmark ligget stabilt omkring 3 pct. af BNP. Der er dog sket en forskydning mellem de to sektorers andel af udgifterne. Erhvervslivets udgifter har været faldende siden 2009, hvorimod der i samme periode har været en stigning i den offentlige sektors udgifter til FoU. Erhvervslivets andel af de samlede udgifter udgjorde således 70 pct. i 2009 og 64 pct. i 2015. Målt i faste priser er den offentlige sektors bidrag til FoU steget med 2,2 mia. kr. fra 2012 til 2015, mens udgifterne i erhvervslivet er steget med 1,3 mia. kr.

Fald i det offentlige forskningsbudget for 2016

Den offentlig sektors FoU er primært finansieret gennem det offentlige forskningsbudget, og her kan man se et fald på 1 mia. (5 pct.) fra 2015 til 2016.  Man kan derfor forvente en nedgang i de realiserede offentlige FoU-aktiviteter i 2016. Det er første gang siden 2006, at det offentlige forsknings budget falder. Faldet skyldes primært et fald i finanslovsbevillingerne på 1 mia. kr. fra 2015 til 2016.  Der vil være mindre forskelle i beløb mellem de realiserede aktiviteter, der belyses i statistikken om offentlig FoU, og det offentlige forskningsbudget: eksempelvis kan der være forskel på budgetterede beløb og de faktisk anvendte beløb, og der er andre finansieringskilder til den offentlige forskning end det offentlige budget.

Flere arbejdede med forskning og udvikling

Der har været en vækst på 400 årsværk (fuldtidsbeskæftigede), der anvendes til FoU i den offentlige sektor fra 2014 til 2015. I erhvervslivet var der en stigning på 800 årsværk i 2015. I alt blev der anvendt 59.500 årsværk til FoU i 2015. Det var en stigning på 2,0 pct. i forhold til året før. Erhvervslivet tegnede sig for 36.200 årsværk, mens der var 23.300 årsværk i den offentlige sektor.

Samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2015-priser og andel af BNP

 

2012

2013

2014

2015*

 

mio. kr. i 2015-priser

FoU-udgifter

57959

58289

58254

59976

Den offentlige sektor

19954

21368

21106

21618

Erhvervslivet

38005

36921

37148

38358

 

mio. kr. i løbende priser

FoU-udgifter

56495

57321

57732

59976

Den offentlige sektor

19450

21013

20917

21618

Erhvervslivet

37045

36308

36815

38358

 

pct.

FoU-udgifter i pct. af BNP

2,98

2,97

2,92

2,96

Den offentlige sektor

1,03

1,09

1,06

1,07

Erhvervslivet

1,95

1,88

1,86

1,89

* Foreløbige tal.

Offentligt forskningsbudget(FoU) i 2016-priser og løbende priser

 

2013

2014

2015

2016*

 

mio. kr.

Faste priser

21903

21893

22319

21215

Løbende priser

21471

21547

22098

21215

* Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. december 2016 - Nr. 523

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. marts 2018

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Forskning og udvikling

Kilder og metode

Tabellerne er baseret på statistik om FoU i den offentlige sektor og FoU i erhvervslivet.  Faste priser beregnes med udgangspunkt i prisniveauet i det seneste år, der bliver offentliggjort data for. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information