Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Detailhandlens konjunkturer er forsigtigt positive

Konjunkturbarometer for detailhandel maj 2017

Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen er på 3 i maj mod 9 i april. Til trods for dette fald og til trods for den mere langsigtede faldende tendens igennem 2016 og begyndelsen af 2017, er der dog antydning af en påbegyndt stigende tendens væk fra nullet i marts, som var det laveste punkt siden januar 2013. Indikatoren udviser ikke sæsonmønster og er derfor ikke korrigeret herfor.

Sammensat konjunkturindikator for detailhandel, ikke-sæsonkorrigeret

Faktisk omsætning er steget

Vurderingen af omsætningens udvikling over de seneste tre måneder er på nettotallet 9. Det har været stigende siden marts, men er langt fra maj sidste år, hvor tallet var på 27.

Forventningerne til omsætningen de kommende tre måneder (maj-juli) er på nettotallet 16, hvilket er ganske højt, men lavere end i april, hvor det var oppe på 37. For den korte periode marts-maj ses et lignende udviklingsmønster i den månedlige undersøgelse om Forbrugerforventninger. Her var der også en stigning fra marts til april og et fald fra april til maj.

Sammensat konjunkturindikator for detailhandel og dens komponenter, ikke-sæsonkorrigeret


Nettotal

 

Omsætning,
faktisk

Lagerbeholdning1

Omsætning,
forventet

Sammensat
konjunkturindikator

2016

Maj

27

17

38

16

 

December

13

14

28

9

2017

Januar

11

15

7

1

 

Februar

6

13

15

3

 

Marts

0

14

13

0

 

April

6

15

37

9

 

Maj

9

15

16

3

1 En lagerbeholdning vurderet som for stor påvirker den sammensatte konjunkturindikator i negativ retning.

Jævnt positive forventninger i alle brancher

Den sammensatte konjunkturindikator beregnet for branchegrupperne viser, at de alle ligger i et snævert positivt interval mellem 2 og 6. Handel med fødevarer ligger med nettotallet 2 temmelig lavt både i forhold til april (12) og i forhold til maj sidste år (32).

Sammensat konjunkturindikator for branchegrupper, ikke-sæsonkorrigeret

 

2016

2017

Nettotal

Maj

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Detailhandel i alt

16

9

1

3

0

9

3

Bilhandel inkl. engros

4

-3

-3

1

1

5

6

Bilværksteder

5

0

0

-6

2

5

5

Handel med fødevarer, drikke- og tobaksvarer

32

18

4

5

0

12

2

Anden detailhandel ekskl. tankstationer

4

5

0

2

-3

6

3

Anm.: Tallene er beregnet som gennemsnit af faktisk og forventet omsætning samt lagerbeholdning, der tæller negativt.

Beskedne positive forventninger til beskæftigelsen

De samlede forventninger til omsætningen for detailhandlen er positive med nettotallet 16. Det samme gælder for forventningerne til ordrebeholdning hos leverandører, hvor nettotallet er på 6 mod 27 i maj sidste år.

Også forventningerne til beskæftigelsen er positive, dog forholdsvis beskedne med et nettotal på 3, som er på niveau med de seneste fem års middelværdi (2,5). Sidste år i maj var tallet 8. Forventningerne til salgspriserne er samlet set også positive med nettotallet 1, men kun takket være handel med fødevarer og bilværksteder. Her var tallet negativt i maj 2016 med minus 2.

Forventninger til udviklingen de næste tre måneder, maj-juli 2017, ikke-sæsonkorrigeret

Nyt fra Danmarks Statistik

30. maj 2017 - Nr. 227

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Nettotal er forskellen imellem procentandelene af virksomheder, der angiver hhv. positiv og negativ udvikling.
Der spores ikke udpræget sæsonmønster i data, hvorfor der ikke korrigeres herfor.
Historiske danske data frem til og med april 2011 er citeret fra DG ECFIN.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Anden information