Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Industriens konjunkturindikator falder igen

Konjunkturbarometer for industri maj 2017

Ikke så snart industriens sammensatte konjunkturindikator kom i plus i april, er den nu igen negativ med minus 5 i maj, og altså faldet fra plus 1 i april. Bagved ligger markante fald i både ordrebeholdningen og produktionsforventningerne. Hvorvidt den stigende trend igennem 2015 og 2016 er brudt, er det for tidligt at sige. Især branchegruppen fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder (fx medicin og fødevarer) oplever tilbagegang.

Sammensat konjunkturindikator for industri, sæsonkorrigeret

Fald i produktionsforventningerne og ordrebeholdningen

De sæsonkorrigerede produktionsforventninger er faldet fra 18 i april til 7 i maj, og i ikke-sæsonkorrigerede tal er vurderingen af ordrebeholdningen gået tilbage fra minus 7 i april til minus 12 i maj.

Sammensat konjunkturindikator for industri og dens tre komponenter


Nettotal

 

Færdig-
varelagre1

Samlet
ordrebeholdning

 

Produktions-
forventninger

Sammensat
konjunkturindikator

 

 

ikke-sæsonkorrigeret

 

sæsonkorrigeret

2016

Maj

11

-26

 

14

-8

 

December

7

-19

 

20

-2

2017

Januar

10

-22

 

20

-4

 

Februar

11

-17

 

20

-3

 

Marts

9

-10

 

16

-1

 

April

9

-7

 

18

1

 

Maj

10

-12

 

7

-5

1 Færdigvarelagre, der er vurderet som værende for store, påvirker den sammensatte konjunkturindikator i negativ retning.

Udvikling i produktionsforventningerne er markante

I ikke-sæsonkorrigerede tal er industriens produktionsforventninger samlet set faldet fra 16 i maj sidste år til 8 i maj i år. I de enkelte sektorer ses der markante ændringer i forhold til maj sidste år. Medicinalindustrien er faldet fra nettotallet 81 til nul. Føde-, drikke- og tobaks-vareindustrien er faldet fra minus 18 til minus 36 og elektronikindustrien er faldet fra 51 til 35. Omvendt er metalindustrien steget fra 7 til 32, fremstilling af elektronisk udstyr er steget fra 8 til 26 og kemisk industri er steget fra minus 2 til 11.

Produktionsforventninger for branchegrupper i industrien, ikke-sæsonkorrigeret

 

2016

2017

Nettotal

Maj

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Industri, i alt

16

14

23

24

20

26

8

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

-18

5

10

2

-32

-15

-36

Tekstil- og læderindustri

18

35

41

46

2

32

18

Træ- og papirindustri, trykkerier

22

-2

2

-3

37

45

27

Kemisk industri

-2

7

12

25

14

4

11

Medicinalindustri

81

82

74

74

80

83

0

Plast-, glas- og betonindustri

13

-19

4

21

18

17

22

Metalindustri

7

-5

13

17

17

28

32

Elektronikindustri

51

28

25

23

25

46

35

Fremst. af elektrisk udstyr

8

15

21

30

24

37

26

Maskinindustri

15

8

32

28

29

22

11

Transportmiddelindustri

1

17

33

26

3

28

7

Møbel og anden industri mv.

8

18

11

16

18

24

9

Positive forventninger til beskæftigelsen

Opgjort i ikke-sæsonkorrigerede tal er der positive forventninger til beskæftigelsen både i den samlede industri og i branchegrupperne. I produktionsforventningerne ligger fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder (fx fødevarer og medicin) meget negativt som den eneste branchegruppe.

Forventninger til udviklingen de næste tre måneder, maj-juli 2017, ikke-sæsonkorrigeret

Nyt fra Danmarks Statistik

30. maj 2017 - Nr. 225

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Nettotal er forskellen imellem procentandelene af virksomheder, der angiver positiv og negativ udvikling.
Brancherne i industri er grupperet i fire hovedsektorer ud fra, hvilke produkter der fremstilles. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital som maskiner og transportmidler. Mellemprodukter er materialer, som andre industrier eller erhverv videreforarbejder, fx råstoffer og kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer.
Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Anden information