Gå til sidens indhold

Flere lomme- og tasketyverier

Kriminalitet (kvt.) 4. kvt. 2016

Antallet af lomme- og tasketyverier stiger. I fjerde kvartal blev der anmeldt 12.406 tilfælde af lomme- og tasketyveri, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er 12 pct. flere end i tredje kvartal, hvor antallet var 11.106. Det er en fortsættelse af den stigende tendens, der har været gældende de seneste par år. Også i de faktiske tal var der en tydelig stigning på 23 pct. fra tredje til fjerde kvartal.

Lomme og tasketyveri, sæsonkorrigerede og faktiske tal

Stigningen vedrører i høj grad København

De sæsonkorrigerede tal for lomme- og tasketyveri er en sammenlægning af de to overtrædelsestyper tyveri af taske/bagage og tyveri fra lomme/taske/bagage. I de faktiske tal kan man se, at stigningen udelukkende vedrører tyveri fra lomme/taske/bagage, og at 81 pct. af stigningen vedrører København.

Fortsat fald i anmeldte indbrud i beboelser

Antallet af anmeldelser om indbrud i beboelser har været faldende de sidste to kvartaler, når der er korrigeret for sæsonudsving. Med 7.340 anmeldelser er det det laveste antal siden 2006.

Indbrud i beboelser, sæsonkorrigeret

Færre straffelovsforbrydelser

Der blev i alt anmeldt 95.190 straffelovsforbrydelser i fjerde kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er et fald på 1 pct. i forhold til kvartalet før.

Anmeldte straffelovsforbrydelser, sæsonkorrigeret. Ændring 3. kvt. - 4. kvt. 2016

Anmeldte straffelovsforbrydelser, sæsonkorrigeret

 

2015

2016

Ændring
3. kvt. 2016

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

- 4. kvt. 2016

 

antal

pct.

Anmeldte straffelovsforbrydelser i alt

93870

93258

91920

95405

95993

96730

96200

95190

-1,0

Seksualforbrydelser i alt

630

571

715

710

765

1189

866

1037

19,7

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voldtægt mv.1

84

78

103

154

148

205

189

202

6,9

Blufærdighedskrænkelse

339

323

349

406

402

448

540

533

-1,4

Voldsforbrydelser i alt

4100

4090

4101

4679

5025

5398

5491

5373

-2,1

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vold o.l. mod offentlig myndighed1

773

858

820

1108

1167

1388

1365

1395

2,2

Vold mod privatperson

2226

2203

2270

2503

2662

2755

2761

2661

-3,6

Trusler1

817

812

825

863

864

1032

1095

1014

-7,4

Ejendomsforbrydelser i alt

87105

86474

85352

88081

88442

87759

87856

86702

-1,3

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indbrud i alt

15340

15801

15638

15891

16330

14840

14612

14097

-3,5

Indbrud i forretning, virksomhed mv.

4213

4241

4254

3944

3973

3573

3659

3708

1,4

Indbrud i beboelser

8013

8046

8196

8595

8988

7969

7623

7340

-3,7

Indbrud i ubeboede bebyggelser

3115

3515

3188

3353

3368

3299

3330

3049

-8,4

Tyveri i alt

36344

36232

36242

36558

36549

36680

35969

37794

5,1

Tyveri fra bil, båd mv.

5569

5379

5231

5200

4909

5072

5076

5890

16,0

Butikstyverier mv.

4495

4536

4690

4810

4961

4855

4497

4050

-9,9

Andre tyverier

26280

26316

26321

26547

26679

26753

26395

27853

5,5

Lomme og tasketyveri

9167

9134

9499

10182

10851

11335

11106

12406

11,7

Tyveri, tricktyveri i beboelse1

242

176

246

237

174

204

253

233

-7,9

Tyveri/brugstyveri af køretøj

2112

2031

2140

2152

2176

2262

2214

2187

-1,2

Røveri

479

522

498

506

535

540

570

501

-12,1

Hærværk

6051

5845

6173

6144

5973

6153

6114

5450

-10,9

Andre forbrydelser i alt1

2036

2124

1752

1935

1761

2384

1986

2079

4,7

1 Denne type overtrædelser har ikke sæson, derfor er der her undtagelsesvis medtaget faktiske tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. januar 2017 - Nr. 25

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. april 2017

Kontakt

Statistik­dokumentation