Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

59.000 grønne arbejdspladser

Grønne varer og tjenester 2014

I 2014 var 59.000 beskæftiget med at producere grønne varer og tjenester, omregnet til fuldtidsarbejdspladser. Det er en stigning på 900 i forhold til året før. I alt udgør beskæftigelsen med grønne varer og tjenester 2,8 pct. af den samlede beskæftigelse i virksomheder. Grønne varer og tjenester bidrager til, at der enten spares på ressourcer som energi, vand m.m., eller at der direkte sker en beskyttelse af miljøet ved at rense eller reducere fx udledning. Statistikken er en del af det grønne nationalregnskab, som man fra i dag kan finde en samlet indgang til og følge udviklingen i på www.dst.dk/groentnr.

Beskæftigelsen med grønne varer og tjenester fordelt efter branche. 2014

Flest grønne jobs i industrien

De fleste, som producerer grønne varer og tjenester, arbejder i industrien. Her var beskæftigelsen på 28.500 årsværk, hvilket er ca. 11 pct. af den samlede beskæftigelse i industrien. I både branchegruppen bygge og anlæg og videnservice var ca. 9.000 beskæftiget med grønne produkter, og det er ca. 6,5 pct. af den samlede beskæftigelse på områderne. I branchegruppen renovation og genbrug, som direkte handler om miljø- og ressourcebeskyttelse, var der 7.500 beskæftiget.

Grønne varer og tjenester fordelt efter branchegrupper

 

Omsætning

Eksport

Beskæftigelse

 

2013

2014*

2013

2014*

2013

2014*

 

mio. kr.

årsværk

I alt

164771

173793

65402

71615

57867

58769

Landbrug og skovbrug

4113

4202

80

80

3191

3358

Industri

96238

102345

56682

61646

27696

28460

Energiforsyning

14309

14442

1191

961

1969

1899

Renovation og genbrug

24792

26630

3212

4427

7195

7439

Bygge og anlæg

13784

14397

180

188

9343

9053

Videnservice

11535

11776

4057

4312

8473

8560

*Foreløbige tal

Stigende omsætning og eksport

Omsætningen af grønne varer og tjenester var 174 mia. kr. i 2014, og det er 9 mia. kr. mere end året før og 4 mia. kr. højere end i 2012. Hovedparten af stigningen var fra produktion i industrien. Eksporten af grønne varer og tjenester udgjorde næsten 72 mia. kr. og var således 6 mia. kr. højere end året før. Over 85 pct. af eksporten af grønne produkter er fra industrien, herunder vindmøllesektoren.

Fornybar energi er største indsatsområde

Økonomien i grønne produkter er også opgjort efter miljøformål inden for hhv. miljøbeskyttelse og ressourcebesparelse. Produkter inden for fornybar energi (vind, biomasse og andre vedvarende energikilder) havde den største omsætning med 86,1 mia. kr. i 2014. Det dækker bl.a. produktion af vindmøller og værdi af grøn el og varme. Omsætning rettet mod direkte miljøbeskyttelse løb op i 48,8 mia. kr. i 2014. Affaldshåndtering og genindvinding var med 19,3 mia. kr. det største område.

Grønne varer og tjenester fordelt efter miljøformål

 

Omsætning

Beskæftigelse

 

2013

2014*

2013

2014*

 

mio. kr.

årsværk

I alt

164771

173793

57867

58769

Miljøbeskyttelse i alt

46413

48849

19734

20243

Beskyttelse af luftkvalitet og klima

5495

5523

2810

2846

Spilde- og regnvandshåndtering

14144

14721

4144

4153

Affaldshåndtering og genindvinding

17559

19320

7022

7282

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

7058

7006

4127

4304

Støj- og vibrationsbekæmpelse

767

870

566

600

Beskyttelse af biodiversitet og landskab

393

402

221

222

Miljøbeskyttelsesrelevant forskning og udvikling

523

528

494

504

Anden eller tværgående aktivitet vedr. miljøbeskyttelse

474

480

350

332

Ressourcebesparelse i alt

118357

124944

38133

38526

Håndtering af vandressourcer

1979

2010

1296

1288

Håndtering af skovressourcer

4065

4068

2246

2192

Produktion af energi fra fornybare kilder

79832

86053

16569

17464

Reduceret energi- og varmeforbrug

24048

24312

13360

12839

Reduceret forbrug af fossile stoffer som råmaterialer

2760

2731

1028

1013

Reduceret forbrug af jern, metal og glas

1868

1921

864

889

Forskning og udvikling i ressourcebesparelse

2078

2099

1964

2004

Anden eller tværgående aktivitet vedr. ressourcebesp.

1728

1750

806

838

*Foreløbige tal

Grønt nationalregnskab - et overblik

Opbygningen af et samlet grønt nationalregnskab for Danmark kan fra i dag følges på siden www.dst.dk/groentnr, hvor det også er muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev, der annoncerer, når der kommer nye tal. Udviklingen af de enkelte statistikker kan samtidig følges på deres emnesider.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. oktober 2015 - Nr. 503

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. oktober 2016

Kontakt

Kilder og metode

Formålet med statistikken er at give en økonomisk belysning af den markedsmæssige indsats på miljøområdet. Der skelnes mellem aktiviteter til miljøbeskyttelse og aktiviteter, som betyder reduceret brug af knappe ressourcer. Økonomien måles alene i første produktionsled. Tallene baserer sig både på eksisterende statistikker og en særskilt spørgeskemaundersøgelse. Der er en betydelig usikkerhed knyttet til resultaterne. Resultaterne for aktuelt år er foreløbige og vil blive revideret til endelige tal i ved næste offentliggørelse.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Grønt Nationalregnskab