Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Dansk økonomi opjusteres

Nationalregnskab (år) 2015 november-version

Ændret 15. november 2016 kl. 09:35

Der er desværre konstateret fejl i den sidste tabel i tallene for årlig realvækst i 2009. Tallene er rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Bruttonationalproduktet (BNP) er steget med 0,9 pct. i 2013, 1,7 pct. i 2014 og 1,6 pct. i 2015 efter korrektion for prisudviklingen. Det viser nye beregninger, som også indeholder resultaterne af en datarevision i nationalregnskabet. Dermed er fremgangen i dansk økonomi større end hidtidigt beregnet. Sammenlignet med seneste offentliggørelse er BNP-væksten opjusteret med 1,1 procentpoint i 2013, med 0,4 procentpoint i 2014 og med 0,6 procentpoint i 2015.

Revisioner i BNP og BNP-vækst

Datarevision har hævet BNP

Nationalregnskabet er i denne november-version ekstraordinært datarevideret tilbage til 1966. Datarevisionen har som hovedformål haft indarbejdelsen i nationalregnskabet af datareviderede betalingsbalancetal for 2005-2015, som blev offentliggjort 10. oktober 2016. Resultatet af indarbejdelsen af betalingsbalancetallene er et niveauløft af BNP, men kun mindre justeringer af realvæksten i årene siden 2005.

Der er også indarbejdet enkelte andre revisioner. Mest betydningsfuld blandt disse er en revideret beregning af væksten i det offentlige forbrug af sygehustjenester fra 2010 og frem, som bidrager til opjustering af BNP-væksten i disse år.

Arbejdstidsregnskabet, som blev offentliggjort 15. september 2016 med revisioner for perioden 2008-2015, er også indarbejdet i nationalregnskabet med datarevisionen.

BNP opjusteret 2013-2015

Bruttonationalproduktet (BNP) er i 2013 opjusteret med 26,2 mia. kr., i 2014 med 34,7 mia. kr. og i 2015 med 41,8 mia. kr. i løbende priser ift. seneste offentliggørelse. Det vil sige, at BNP for årene 2013-2015 nu er på hhv. 1.930 mia. kr., 1.977 mia. kr. og 2.027 mia. kr. Revisionen for disse år skyldes både datarevisionen og ordinære løbende revisioner, der normalt følger af nyt kildemateriale. Med de nye betalingsbalancetal er nettoeksporten i årene 2013-2015 revideret op med 12,2 mia. kr., 19,9 mia. kr. og 25,7 mia. kr. Herudover er navnlig investeringerne opjusteret i årene 2013-2015 med hhv. 7,9 mia. kr., 8,1 mia. kr. og 12,0 mia. kr.

Højere BNP-vækst 2013-2015

Både de reviderede betalingsbalancetal og revisioner i det offentlige forbrug bidrager positivt til revisionerne i BNP-væksten 2013-2015. Endelige beregninger og nye kilder medfører samtidig større revisioner af bruttoinvesteringerne, der også trækker BNP-væksten op. Alt i alt bliver revisionerne i BNP-væksten 2013-2015 relativt kraftige.

Stigende forbrug i husholdningerne

Husholdningernes forbrug har været stigende i perioden 2013-2015 med vækstrater på hhv. 0,4 pct., 0,6 pct. og 2,0 pct. Denne forbrugsudvikling er næsten uændret i forhold til tidligere offentliggjorte tal, men dækker over en række forskydninger på undergrupper. Forbruget af brændsel, drikkevarer og tobak er især opjusteret, mens andre varer og tjenester er nedjusteret.

Opjustering af det offentlige forbrug

Væksten i det offentlige forbrug har i årene 2013-2015 været hhv. minus 0,1 pct., 1,2 pct. og 0,6 pct. I forhold til seneste offentliggørelse er vækstraterne justeret en del op som følge af en revideret beregning af væksten i det offentlige forbrug af sygehustjenester fra 2010 og frem. Revisionerne i væksten i det samlede offentlige forbrug er i årene 2013-2015 hhv. 0,6 procentpoint, 1,0 procentpoint og 1,3 procentpoint.

Fremgang i investeringerne

De samlede faste bruttoinvesteringer viser en pæn fremgang i de seneste år. Investeringerne er i løbende priser opjusteret med hhv. 7,9 mia. kr., 8,1 mia. kr. og 12,0 mia. kr. i årene 2013-2015 og udviser nu en vækst på hhv. 2,7 pct., 3,5 pct. og 2,5 pct. Generelt er investeringerne i maskiner, transportmidler mv. og andre bygninger og anlæg opjusteret, mens boliger er nedjusteret.

Stigende beskæftigelse

Beskæftigelsen er steget med godt 60.000 personer mellem 2013 og 2015. Antallet af beskæftigede personer er med indarbejdelsen af nye tal fra arbejdstidsregnskabet revideret op med mellem 24.000 og 33.000 personer i alle årene 2013-2015. Sammenlignet med seneste offentliggørelse er beskæftigelsesudviklingen generelt uændret.

Forsyningsbalance, præsterede timer og beskæftigelse

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

 

løbende priser, mia. kr.

Bruttonationalprodukt (BNP)

1722,1

1810,9

1846,9

1895,0

1929,7

1977,3

2027,2

Import af varer

448,3

491,7

557,0

576,9

585,3

595,8

604,7

Import af tjenester

285,8

297,4

318,9

344,3

345,2

344,6

364,8

Forsyning i alt

2456,3

2600,1

2722,7

2816,2

2860,2

2917,6

2996,7

Eksport af varer

505,9

568,3

632,5

644,5

656,4

665,8

690,3

Eksport af tjenester

305,7

346,6

361,5

390,8

401,6

412,1

429,2

Husholdningernes forbrugsudgifter

807,9

834,3

855,7

879,7

890,6

902,9

926,5

NPISH forbrugsudgifter2

27,0

27,9

29,2

30,7

29,8

29,6

29,3

Offentlige forbrugsudgifter

481,1

495,6

490,6

501,6

501,9

511,9

520,8

Faste bruttoinvesteringer

347,3

328,0

335,4

355,8

367,6

378,8

389,9

Lagerforøgelser

-21,3

-3,2

14,8

9,6

8,6

13,1

7,3

Ansk. minus afh. af værdigenstande

2,7

2,5

3,1

3,5

3,7

3,4

3,3

Endelig anvendelse i alt

2456,3

2600,1

2722,7

2816,2

2860,2

2917,6

2996,7

Præsterede arbejdstimer i alt (mio.)

4044,8

3965,3

4004,5

3938,0

3943,9

3951,1

3995,3

Beskæftigelse

 

 

 

 

 

 

 

i alt3 (1.000 personer)

2854,4

2787,9

2786,7

2766,9

2766,5

2793,7

2828,7

 

2010-priser, kædede værdier1, mia. kr.

Bruttonationalprodukt (BNP)

1777,7

1810,9

1835,1

1839,3

1856,5

1887,6

1917,9

Import af varer

472,4

491,7

521,6

526,6

544,3

559,1

568,5

Import af tjenester

313,1

297,4

326,3

345,1

339,2

356,4

358,3

Forsyning i alt

2562,3

2600,1

2683,0

2710,5

2740,6

2803,5

2845,4

Eksport af varer

533,6

568,3

601,4

597,9

612,0

620,1

633,3

Eksport af tjenester

357,2

346,6

379,4

395,4

396,9

426,0

431,8

Husholdningernes forbrugsudgifter

827,8

834,3

835,6

838,7

842,2

847,7

864,5

NPISH forbrugsudgifter2

27,7

27,9

29,0

30,3

29,2

28,5

28,0

Offentlige forbrugsudgifter

487,8

495,6

492,5

496,2

495,7

501,7

504,7

Faste bruttoinvesteringer

348,0

328,0

329,3

341,6

350,9

363,0

372,0

Lagerforøgelser

-22,8

-3,2

13,1

9,0

11,4

16,6

9,3

Ansk. minus afh. af værdigenstande

2,8

2,5

2,8

3,0

3,2

2,8

2,7

Endelig anvendelse i alt

2562,3

2600,1

2683,0

2710,5

2740,6

2803,5

2845,4

 

realvækst i pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

-4,9

1,9

1,3

0,2

0,9

1,7

1,6

Import af varer

-16,2

4,1

6,1

1,0

3,4

2,7

1,7

Import af tjenester

-4,3

-5,0

9,7

5,8

-1,7

5,1

0,5

Forsyning i alt

-7,3

1,5

3,2

1,0

1,1

2,3

1,5

Eksport af varer

-10,4

6,5

5,8

-0,6

2,4

1,3

2,1

Eksport af tjenester

-7,4

-3,0

9,5

4,2

0,4

7,3

1,4

Husholdningernes forbrugsudgifter

-3,6

0,8

0,2

0,4

0,4

0,6

2,0

NPISH forbrugsudgifter

1,3

0,8

3,8

4,6

-3,6

-2,5

-1,8

Offentlige forbrugsudgifter

3,0

1,6

-0,6

0,8

-0,1

1,2

0,6

Faste bruttoinvesteringer

-13,0

-5,7

0,4

3,7

2,7

3,5

2,5

Lagerforøgelser4

-2,1

1,1

0,9

-0,2

0,1

0,2

-0,3

Ansk. minus afh. af værdigenstande4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Endelig anvendelse i alt

-7,3

1,5

3,2

1,0

1,1

2,3

1,5

* Foreløbige tal.
1 Kædede værdier er ikke additive. Summen af komponenterne er således ikke lig med den viste total. Størrelsen af differencen imellem de to kan ikke betragtes som indikator for resultaternes pålidelighed.
2 Non-profit institutioner rettet mod husholdninger.
3 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
4 Realvækst i pct. for Lagerforøgelser samt anskaffelser minus afhændelser af værdigenstande. angiver bidrag til BNP vækst.

Stigning i udenrigshandel, formueindkomst og BNI

Med de nye betalingsbalancetal er nettoeksporten i årene 2013-2015 revideret op med hhv. 12,2 mia. kr., 19,9 mia. kr. og 25,7 mia. kr. Væksten i importen og eksporten er i alle tre år opjusteret, men mest markant for eksportens vedkommende med 0,7 pct., 0,6 pct. og 1,5 pct. Dermed bidrager revisionen i nettoeksporten positivt til revisionerne i BNP-væksten. Formueindkomsten er i 2014 steget med 3,7 mia. kr. og i 2015 med 17,0 mia. kr. Ændringerne i betalingsbalancen har samlet set ført til en realvækst i den disponible bruttonationalindkomst (BNI) på 1,5 pct. i 2015. BNI-væksten er revideret op med 1,4 procentpoint.

Real disponibel bruttonationalindkomst mv.

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

 

 

 

løbende priser, mio. kr.

1

 

Bruttonationalprodukt, BNP

1722143

1810926

1846854

1895002

1929677

1977255

2027171

2

 

Afl. af ansatte og formueindkomst fra udland netto

11326

25497

34851

38511

56614

67212

63850

3

 

Prod.- og imp.skatter minus -subsidier fra udland.

5859

4124

4095

4280

4486

4473

4085

4

 

Bruttonationalindkomst (1+2+3), BNI

1739327

1840547

1885799

1937793

1990777

2048940

2095106

5

 

Løbende overførsler fra udlandet, netto

-34951

-36559

-35415

-37836

-38880

-33313

-32380

6

 

Disponibel bruttonationalindkomst (4+5)

1704376

1803988

1850384

1899958

1951896

2015627

2062725

 

 

 

årlig realvækst i pct.

1

 

Bruttonationalprodukt, BNP

-4,9

1,9

1,3

0,2

0,9

1,7

1,6

2

 

Bruttonationalprodukt, BNP real købekraft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bytteforholds-korrigeret)

-4,8

3,1

0,3

0,5

1,5

2,1

1,7

3

 

Bruttonationalindkomst, BNI

-4,8

3,6

0,7

0,7

2,4

2,7

1,4

4

 

Disponibel bruttonationalindkomst

-5,3

3,7

0,9

0,6

2,4

3,0

1,5

* Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. november 2016 - Nr. 476

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. november 2017

Kontakt

Kilder og metode

Nationalregnskabet udarbejdes på grundlag af stort set al statistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med nationalregnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede. Tallene for de seneste to år er foreløbige, mens de foregående år er baseret på det endelige nationalregnskab.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Grøn økonomi

Anden information

Seneste nyt om Årligt nationalregnskab