Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Næsten dobbelt så mange vælger udveksling

Udvekslingsstuderende 2014/2015

Antallet af de danske studerende, der vælger et ophold i udlandet, er i perioden fra 2010 til 2015 steget fra 6.000 til 11.600 personer. Dette er en stigning på 93 pct. En del af stigningen skal ses i lyset af regeringens målsætning fra 2013 om, at mindst 50 pct. af studerende på videregående uddannelser i løbet af deres studietid skal have haft et udlandsophold. Ophold ned til 14 dages varighed kan medtages, så længe de indgår som en anerkendt del af et kursus/uddannelsesforløb. Antallet af udenlandske studerende, der vælger at tage et udvekslingsophold i Danmark, er faldet fra 9.400 i 2010 til 7.800 i 2015, hvilket svarer til et fald på 17 pct.

Udvekslingsstuderende fordelt på ind- og udgående ophold

Færre udvekslingsstuderende kommer hertil fra Europa

Langt de fleste udenlandske udvekslingsstuderende kommer til Danmark fra Europa. I 2015 kom der 5.100 europæere, som dermed udgør 66 pct. af alle indkomne ophold. I 2010 udgjorde den samme gruppe 74 pct. af alle udenlandske udvekslingsstuderende.

Udenlandske udvekslingsstuderendes oprindelsesland fordelt på områder

Kvinderne udgør en større del af de udenlandske udvekslingsstuderende

I 2010 var 54 pct. af de udenlandske udvekslingsstuderende kvinder og 46 pct. mænd. Til sammenligning var der 59 pct. kvinder og 41 pct. mænd i 2015. Forskellen på andelen af kvinder og mænd er dermed steget fra 9 procentpoint i 2010 til 19 procentpoint i 2015. Tilsvarende har tallene for de danske udvekslingsstuderende ligget konstant på ca. 60 pct. kvinder og 40 pct. mænd.

Fordelingen af køn på ind- og udgående udvekslingsophold

Flest vælger et ophold på 4-6 mdr.

For langt de fleste udenlandske udvekslingsstuderende gælder det, at de fleste vælger et ophold på 4-6 måneder. I 2015 havde 75 pct. af de udenlandske udvekslingsstuderende et ophold i Danmark på 4-6 måneder. Blandt de danske udvekslingsstuderende valgte lige over halvdelen et ophold på 4-6 måneder i udlandet. De udenlandske studerende har en større andel af længere ophold end de danske studerende. 15 pct. af alle udenlandske studerende i Danmark havde et ophold på mere end seks måneder varighed, mens det kun gjaldt for 7 pct. af de danske studerende.

Kandidatstuderende tager på udvekslingsophold

Tre ud af fire udenlandske udvekslingsstuderende tog i 2015 et ophold på en kandidatuddannelse i Danmark. For de danske udvekslingsstuderende var halvdelen i gang med en kandidatuddannelse, da de var på ophold i udlandet. Udvekslingsophold på mellemlange videregående uddannelser udgør den næststørste gruppe. Dette gælder både for de udenlandske og de danske studerende, hvor andelen udgør hhv. 16 pct. og 21 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. august 2016 - Nr. 358

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. juni 2017

Kontakt

Kilder og metode

Et udvekslingsophold er defineret som et meritgivende studie- eller praktikophold i udlandet for korte, mellemlange og lange videregående ordinære uddannelser. Udvekslingsopholdet skal være afsluttet i perioden 1. september til 31. august.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation