Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Lidt færre er på offentlig forsørgelse

Offentligt forsørgede, 16-64-årige (kvt.) 3. kvt. 2016

Fra andet til tredje kvartal i år faldt antallet af offentligt forsørgede 16-64-årige, eksklusive SU-modtagere, med 6.000 personer til i alt 741.000. Antallet toppede i første kvartal 2010, og er siden faldet støt med 104.900. Fra fjerde kvartal 2008 til fjerde kvartal 2015 var der en kraftig stigning i antallet af SU-modtagere på hele 125.400. Siden da har antallet af SU-modtagere været svagt faldende til de nuværende 323.100 personer. Alle opgørelser af personer er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for normale sæsonudsving.

Offentligt forsørgede 16-64-årige, sæsonkorrigerede

Lidt flere nettoledige

Siden andet kvartal er antallet af nettoledige steget med 2.300 personer til i alt 93.100, hvilket svarer til en stigning på 2,6 pct. Siden tredje kvartal sidste år er antallet af nettoledige dog faldet med 8.500, svarende til et fald på 8,4 pct.

Færre i vejledning og opkvalificering

Siden andet kvartal er antallet af personer i vejledning og opkvalificering i alt faldet med 2.100, svarende til et fald på 5,1 pct.

Lidt flere i fleksjob og færre på jobrotation

Siden andet kvartal er antallet af personer i fleksjob steget med 1.200 til 59.700, svarende til en stigning på 2,0 pct. Samtidig er antallet af personer i jobrotation i alt faldet med 300 til 600, svarende til et fald på 30,2 pct.

Stadig færre trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet

Siden andet kvartal er antallet af tilbagetrukne fra arbejdsmarkedet faldet med 4.800 personer til i alt 278.100. Dette fald skyldes, at der er 1.700 færre på førtidspension, 2.900 færre på efterløn og 200 færre på fleksydelse. Det seneste år er antallet af tilbagetrukne fra arbejdsmarkedet faldet med 21.100, eller 7,1 pct.

Færre passive kontanthjælpsmodtagere, men flere på integrationsydelse mv.

Siden andet kvartal er antallet af kontanthjælpsmodtagere, der hverken er i aktivering eller ledige, faldet med 4.500 personer. Omvendt er antallet af personer på integrationsydelse og kontanthjælp til udlændinge steget med 3.200 tilsammen.

Stadig flere personer deltager i ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Siden andet kvartal er der kommet 800 flere personer i ressourceforløb, så der nu er 14.800, mens antallet i jobafklaringsforløb er steget med 500 personer til 13.500. Det seneste år ligger de tilsvarende stigninger på hhv. 3.700 og 4.200.

Offentligt forsørgede, 16-64-årige, sæsonkorrigeret

 

2015

2016

Ændring
2. kvt. 2016

Ændring
3. kvt 2015

 

3. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

- 3. kvt. 2016

- 3. kvt. 2016

 

fuldtidsmodtagere

pct.

I alt uden SU-modtagere

764094

746962

740977

-0,8

-3,0

Nettoledige i alt

101648

90760

93102

2,6

-8,4

Ledige dagpengemodtagere

75345

68279

71084

4,1

-5,7

Ledige kontanthjælpsmodtagere

26303

22481

22017

-2,1

-16,3

Feriedagpenge

4546

3794

3777

-0,4

-16,9

Vejledning og opkvalificering i alt

39545

40828

38764

-5,1

-2,0

Vejledning og opkvalificering (d)

3340

3828

3319

-13,3

-0,6

Vejledning og opkvalificering (k)

35092

35798

34278

-4,2

-2,3

Jobrettet uddannelse (d) 

1112

1202

1167

-2,9

4,9

Støttet beskæftigelse i alt

90236

93561

94042

0,5

4,2

Virksomhedspraktik(d)

3110

3518

3562

1,3

14,5

Virksomhedspraktik(k)

17051

18236

17798

-2,4

4,4

Nytteindsats (k)

1456

1706

1467

-14,0

0,8

Ansættelse med løntilskud (d)

3336

3100

2967

-4,3

-11,1

Ansættelse med løntilskud (k)

3592

3521

3820

8,5

6,3

Jobrotation (d)

1520

684

482

-29,5

-68,3

Jobrotation (k)

439

196

132

-32,7

-69,9

Fleksjob1

55838

58538

59724

2,0

7,0

Skånejob1

3894

4063

4090

0,7

5,0

Barselsdagpenge i alt2

46134

47909

48112

0,4

4,3

Tilbagetrækning i alt

299209

282905

278091

-1,7

-7,1

Førtidspension3

214611

206743

205032

-0,8

-4,5

Efterløn

79033

71263

68401

-4,0

-13,5

Fleksydelse

5565

4899

4658

-4,9

-16,3

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

182777

187206

185089

-1,1

1,3

Kontanthjælpsmodtagere4

88009

87312

82792

-5,2

-5,9

Integrationsydelse mv.5

5850

6795

9991

47,0

70,8

Revalideringsydelse

1612

1460

1448

-0,8

-10,2

Ledighedsydelse

12532

12392

12650

2,1

0,9

Sygedagpenge mv.2,6

54327

52253

49914

-4,5

-8,1

Ressourceforløb

11163

14062

14827

5,4

32,8

Jobafklaringsforløb

9284

12932

13467

4,1

45,1

SU-modtagere

325225

324285

323090

-0,4

-0,7

Anm.: Betegnelserne (d) og (k) dækker hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer, der kan indgå i bruttoledigheden hvis de skønnes jobparate. Statistikken indeholder fortsat ikke data for voksenlærlinge, da Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering fortsat skønner, at indberetningerne af disse data er stærkt undervurderet. Desuden kan antallet af ydelsesmodtagere være undervurderet for det seneste kvartal.

1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
2 Fra og med 2. kvartal 2016 er de faktisk indberettede tal for seneste kvartal for syge- og barselsdagpenge blevet opjusteret (inden de sæsonkorrigeres), i hen-

hold til de historisk observerede opdateringsefterslæb for disse to ordninger. I 3. kvartal 2016 er barselsdagpengemodtagerne opregnet med 5 pct., mens sygedagpengemodtagerne er blevet opregnet med 2 pct. inden sæsonkorrektion.
3 Modtagere af invaliditetsydelse er ikke medtaget i opgørelsen over personer på førtidspension.
4 Dækker de kontanthjælpsmodtagere, der hverken er i aktivering eller ledige.
5 Dækker de integrationsydelsesmodtagere, der hverken er i aktivering eller ledige. 'Mv.' dækker over personer på 'kontanthjælp til udlændinge'.
6 Fra og med 2015 kan ledige dagpengemodtagere fortsætte på alm. dagpenge de første to uger af et sygdomsforløb. Disse perioder inkluderes i denne offentliggørelse under sygedagpenge mv.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. december 2016 - Nr. 546

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. marts 2017

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over de 16-64-årige offentligt forsørgede fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydelser for de 16-64-årige. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen. Fx giver to personer, der begge har været offentligt forsørget i et halvt år, én fuldtidsledig. I denne offentliggørelse er personerne opdelt efter herkomst, hvor der for indvandrere også er set på oprindelsesland. Efterkommerne og personer med dansk oprindelse er opgjort for sig i ovenstående tabel. Bl.a. faktorer som indvandringsår, opholdsgrundlag, køn og alder har indflydelse på, hvor mange offentligt forsørgede der er inden for grupperne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation