Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Produktionen af svin viser lille stigning

Animalsk produktion (kvt.) 3. kvt. 2016

Der blev slagtet 4,7 mio. svin og eksporteret 3,2 mio. levende svin i tredje kvartal, hvilket er en stigning i produktionen af svin på 2,1 pct. i forhold til samme periode sidste år. Stigningen skyldtes flere slagtninger og især en større eksport af smågrise, der nu udgør 99 pct. af de levende eksporterede dyr. Det er primært Tyskland og Polen, der er aftagerlande. Hver gang der blev slagtet tre svin i Danmark blev der eksporteret to smågrise. Der var 12,3 mio. svin i Danmark 1. oktober. Se flere tal om svinebestanden på www.statistikbanken.dk/SVIN.

Produktionen af svin fordelt på antal slagtninger og eksport

Lille fald i den samlede animalske produktion

Mængdeindekset for den animalske produktion faldt med 2,5 pct. i tredje kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Det skyldtes, at produktionen af mælk faldt, mens der var en lille stigning i produktionen af kvæg og svin. Produktionen af animalske produkter lå på et højere niveau end i 2010, som er basisår i indekset. Dette gælder alle salgsprodukter.

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2010

2015

2016

Ændring
3. kvt. 2015

 

 

3. kvt.

Juli

August

September

3. kvt.

- 3. kvt. 2016

 

promille

2010 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

634

106,3

107,8

93,1

115,9

104,0

-2,5

Kvæg

42

97,4

76,1

116,0

116,5

102,9

5,6

Svin

340

102,9

107,1

81,6

124,2

104,3

1,4

Fjerkræ

25

108,4

Mælk2

213

113,0

116,0

108,1

101,4

108,5

-4,0

Æg

11

111,4

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke. 2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.

Den totale mælkeproduktion faldt, men den økologiske steg

Den totale produktion af mælk faldt med 4,0 pct., mens den økologiske produktion steg med 6,6 pct. i tredje kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Det er første gang siden mælkekvotens ophør 1. april 2015, at mælkeproduktionen opgjort på kvartal er faldet. Produktion af kvæg steg i samme periode pga. flere slagtninger af køer og kvier, mens slagtningerne af handyr stort set var uændret.

Animalsk produktion

 

2015

2016

 

Ændring
3. kvt. 2015

 

3. kvt.

Juli

August

September

3. kvt.

 

- 3. kvt. 2016

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

126,6

34,0

50,2

50,2

134,4

 

6,2

Slagtninger1

115,7

30,7

47,1

46,4

124,2

 

7,3

Eksport af levende kvæg til slagtning

10,9

3,4

3,1

4,0

10,5

 

-3,4

Heraf kalve

8,9

3,0

2,7

3,4

9,0

 

1,0

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

33,2

8,6

13,1

13,1

34,9

 

5,1

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

7803,8

2793,5

2162,6

3009,3

7965,4

 

2,1

Slagtninger1

4681,6

1597,1

1168,9

1956,9

4722,9

 

0,9

Eksport af levende svin

3122,2

1196,4

993,7

1052,4

3242,5

 

3,9

Heraf smågrise

3042,9

1171,1

976,8

1052,2

3200,1

 

5,2

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

489,4

168,0

125,1

198,4

491,5

 

0,4

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

24684

 

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1384,8

473,6

441,6

414,9

1330,0

 

-4,0

Heraf økologisk

116,2

43,2

41,2

39,6

123,9

 

6,6

1 Inkl. slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. november 2016 - Nr. 492

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. februar 2017

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare-styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

For at stabilisere og regulere markedet for mejeriprodukter inden for EU, var der i perioden 1984 til og med 31. marts 2015 gennemført årlige mælkekvoter. Mælkekvoten betød, at der for hvert medlemsland blev fastsat en produktionsmængde, for hvilken der blev garanteret en rentabel salgspris. For yderligere produktion blev der opkrævet en afgift (superafgift) af en sådan størrelse, at denne produktion blev urentabel.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information