Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Sociale skel på fuldførelse af ungdomsuddannelser

Fuldførte ungdomsuddannelser 2014/2015

Ændret 06. juni 2016 kl. 08:59

Der er desværre konstateret fejl i data, som betyder en ændring på 1-2 procentpoint i nogle af tallene. Alle reviderede tal er markeret med rødt.

Jo højere socialt niveau blandt forældrene, desto større andel af 25-årige opnår en fuldført ungdomsuddannelse. Sammenhængen gælder, uanset om man ser på forældres uddannelsesniveau, beskæftigelse eller indkomst. I 2015 havde 91 pct. af de 25-årige, hvis forældre havde en indkomst på mere end 900.000 kr., fuldført en ungdomsuddannelse. Til sammenligning gjaldt det kun for 53 pct. af de 25-årige, hvis forældre havde en indkomst på under 300.ooo kr. Af de 25-årige med forældre med en lang videregående uddannelse havde 90 pct. fuldført en ungdomsuddannelse. Det gjaldt 56 pct., når forældrene har grundskole som højeste uddannelse.

25-årige med fuldført ungdomsuddannelse fordelt på forældres indkomst. 2015

Fremgang siden 2012

Andelen af 25-årige med en ungdomsuddannelse er steget med 2 procentpoint i perioden 2012-2015, således at 69 pct. har gennemført en ungdomsuddannelse i 2015 mod 67 pct. i 2012.

Andel 25-årige med en fuldført ungdomsuddannelse

Lidt mindre forskel på kønnene

Både blandt kvinder og mænd kan der ses en stigning i andelen af 25-årige med en gennemført ungdomsuddannelse. Tendensen er størst blandt mændene, hvilket betyder, at forskellen mellem kønnene er faldet til 4 procentpoint. Forskellen var endnu mindre - under 2 procentpoint - i 2005, men den var i den mellemliggende periode øget til en forskel på 5 procentpoint. Blandt de 25-årige kvinder havde 71 pct. gennemført en ungdomsuddannelse i 2015, mens det samme gjaldt for 67 pct. af mændene.

Mænd vælger i højere grad erhvervsuddannelser

Der er stor forskel i valg af ungdomsuddannelse, når man sammenligner kønnene. I 2015 havde 27 pct. af de 25-årige mænd fuldført en erhvervsuddannelse. Til sammenligning havde 19 pct. af kvinderne fuldført en erhvervsuddannelse. Til gengæld havde 40 pct. af de 25-årige kvinder gennemført en almengymnasial uddannelse mod 25 pct. af mændene.

Andel af 25-årige, der har fuldført en ungdomsuddannelse fordelt på uddannelsestyper. 2015

Størst andel fuldfører en ungdomsuddannelse i Midtjylland

Andelen af 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse, varierer med 5 procentpoint afhængigt af, hvor de gik i grundskole. Region Midtjylland ligger højst med 81 pct. af de 25-årige, som har fuldført en ungdomsuddannelse. I den anden ende ligger Region Sjælland med 76 pct. fuldførte. I alle regioner kan man se en stigning i andelen af fuldførte siden 2005. Den største stigning ses i Region Hovedstaden, hvor andelen er steget fra 74 til 78 pct. fuldførte.

Medbragte uddannelser og kurser indgår ikke i opgørelsen

Opgørelsen bygger uddannelsesinstitutionernes indberetning til Elevregisteret. En andel af den 25-årige befolkning er udlændinge, hvoraf en del har taget en uddannelse i deres hjemlande. Uddannelser taget i udlandet indgår ikke i Elevregisteret og indgår derfor ikke i denne opgørelse. Åbne uddannelser og enkeltfag taget i Danmark indgår heller ikke.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. april 2016 - Nr. 199

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. april 2017

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

 • 18 - 25 åriges ungdomsuddannelser
  uddannelsesstatus, alder og køn
 • 18-25 årige
  status for ungdomsuddannelse, alder og forældres højest fuldførte uddannelse
 • 18-25 årige
  status for ungdomsuddannelse, alder og forældres indkomstniveau
 • 18-25 årige
  status for ungdomsuddannelse, alder og forældres beskæftigelsesstatus
 • 18-25 årige
  status for ungdomsuddannelse, alder og grundskoleinstitutionstype
 • 18-25 årige
  status for ungdomsuddannelse, alder, køn, grundskolens beliggenhed og herkomst
 • 18-25 årige
  status for ungdomsuddannelse, alder og gns. grundskolekarakter for dansk og matematik
Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Elevregistret er et forløbsregister, hvor den enkelte studerende kan følges gennem uddannelseskarrieren.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information