Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Lidt længere mellem de innovative virksomheder

Innovation i erhvervslivet 2014

44 pct. af virksomhederne var innovative i perioden 2012-2014, og det er et fald på 2 procentpoint sammenholdt med perioden 2011-2013. Innovation vil sige, at der er indført nye eller væsentligt forbedrede produkter, produktionsprocesser, organisatoriske eller markedsføringsmæssige tiltag. Andelen af produktinnovative virksomheder er stort set uændret, mens der for både procesinnovation, markedsføringsinnovation og organisatorisk innovation er tale om fald på 1-2 procentpoint.

Andel af virksomheder med innovation

15 pct. af virksomhederne har gang i innovationsaktiviteter

Ud over de faktisk gennemførte innovationer havde 15 pct. af virksomhederne innovationsaktiviteter, der fortsat var i gang ved udgangen af 2014. Blandt de største virksomheder med 250 eller flere fuldtidsbeskæftigede var andelen betydeligt højere, nemlig 39 pct. I 2012-2014 havde 3 pct. af virksomhederne haft innovationsaktiviteter, der blev opgivet - også her var andelen højest blandt de største virksomheder, med 16 pct.

Stigende driftsudgifter og faldende investeringer

Virksomhedernes samlede udgifter til innovation i 2014 var på 44,8 mia. kr. og er dermed faldet med 0,3 pct. i forhold til 2013. Driftsudgifter til egen forskning og udvikling (FoU) udgør med 34 mia. kr. langt den største del af innovationsudgifterne, fulgt af øvrige driftsudgifter til innovation på 4,9 mia. kr. Tilsammen er driftsudgifterne steget med 0,7 mia. kr. eller 1,7 pct. fra 2013 til 2014. Investeringsudgifter, såsom anlægsudgifter, køb af maskinel, udstyr og software, køb af eksterne rettigheder og anden ekstern viden samt køb af konsulentydelser til FoU og innovation er derimod faldet fra 6,7 mia. kr. i 2013 til 5,9 mia. kr. i 2014, svarende til 12 pct.

Virksomhedernes udgifter til innovation

Virksomheder i Region Hovedstaden bruger mest på innovation pr. ansat

Der er store regionale forskelle på, hvor meget de FoU- og innovationsaktive virksomheder anvender til innovation og FoU opgjort pr. fuldtidsansat. I Hovedstaden topper de med en samlet udgift på 400.000 kr. pr. fuldtidsansat, mens de bruger mindst i Syddanmark med udgifter på 210.000 kr. pr. fuldtidsansat. De gennemsnitlige udgifter kan til dels afspejle den branche- og størrelsesmæssige variation imellem regionerne.

Gennemsnitlige udgifter til FoU og innovation pr. fuldtidsansat i innovations- og FoU-aktive virksomheder. 2014*

Nyt fra Danmarks Statistik

17. november 2015 - Nr. 546

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. november 2016

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Forskning og udvikling

Kilder og metode

Undersøgelsen er gennemført efter EU's og OECD's retningslinjer for innovationsstatistik som beskrevet i Oslo-manualen. Danske data er dermed sammenlignelige med de øvrige EU- og OECD-landes. Alle data er opgjort efter Dansk Branchekode 2007.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information