Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Afmatning i industriens konjunkturindikator

Konjunkturbarometer for industri februar 2016

Den sammensatte konjunkturindikator for industrien er faldet til minus 7 i februar fra minus 4 i januar. Trods faldet spores stadig en opadgående - om end afmattende - tendens siden december 2014. Indikatoren er båret oppe af produktionsforventningerne, mens ordrebeholdning og færdigvarelagre trækker ned.

Sammensat konjunkturindikator for industri, sæsonkorrigeret

Negativ vurdering af ordrebeholdningen

I ikke-sæsonkorrigerede tal har industrien igennem 2015 og starten af 2016 vurderet ordrebeholdningen som ikke tilstrækkelig, senest med minus 24 ved indgangen til februar mod minus 20 i januar. Dette er dog noget højere end i februar 2015, hvor tallet var minus 33. Færdigvarelagrene har industriens virksomheder vurderet som for store. Nettotallet er på 14 ved indgangen til februar.

I sæsonkorrigerede tal har industriens produktionsforventninger ligget positivt siden starten af 2015 og er på nettotallet 18 for februar. Nettotallet udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Sammensat konjunkturindikator for industri


Nettotal

 

Færdig-
varelagre1

Samlet
ordrebeholdning

 

Produktions-
forventninger

Sammensat
konjunkturindikator

 

 

ikke-sæsonkorrigeret

 

sæsonkorrigeret

2015

Februar

15

-33

 

12

-12

 

September

15

-15

 

11

-6

 

Oktober

17

-17

 

18

-5

 

November

17

-22

 

17

-7

 

December

16

-23

 

18

-7

2016

Januar

17

-20

 

25

-4

 

Februar

14

-24

 

18

-7

1 Færdigvarelagre, der er vurderet som værende for store, påvirker den sammensatte konjunkturindikator i negativ retning.

Mellemproduktindustrien ligger bedst

I ikke-sæsonkorrigerede tal er den sammensatte konjunkturindikator på minus 7 i februar. Blandt branchegrupperne i industrien ligger mellemproduktindustrien (fx råstoffer og kemiske produkter) bedst i februar, med tallet minus 3.

Sammensat konjunkturindikator for branchegrupper i industrien, ikke-sæsonkorrigeret

 

2015

2016

Nettotal

Feb.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Industri, i alt

-12

-4

-5

-11

-10

-6

-7

Investeringsgodeindustri

-20

-9

-11

-12

-17

-8

-13

Mellemproduktindustri

-15

-4

-9

-10

-15

-5

-3

Fremstilling af varige forbrugsgoder

-15

-4

-20

-21

-15

-13

-6

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

-3

1

6

-8

2

-2

-4

Anm.: Tallene er beregnet som gennemsnit af forventet produktion, vurderet færdigvarelager og vurderet ordrebeholdning.

Faldende forventninger til beskæftigelsen

I ikke-sæsonkorrigerede nettotal er forventningerne til udviklingen i beskæftigelsen faldet fra 6 i januar til nul i februar. I 2015 så man en lidt mere afdæmpet nedgang fra januar til februar, fra nul til minus 2.

Forventninger til udviklingen de næste tre måneder, februar-april 2016, ikke sæsonkorrigeret

Produktionsforventningerne er i plus

Forventningerne til produktionen er positive med nettotallet 17 mod 11 i februar 2015. Mest positive er fremstilling af varige forbrugsgoder. Forventningerne til salgspriserne er på minus 5 mod minus 8 i februar 2015.

Nyt fra Danmarks Statistik

26. februar 2016 - Nr. 88

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. marts 2016

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Nettotal er forskellen imellem procentandelene af virksomheder, der angiver positiv og negativ udvikling.
Brancherne i industri er grupperet i fire hovedsektorer ud fra, hvilke produkter der fremstilles. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital som maskiner og transportmidler. Mellemprodukter er materialer, som andre industrier eller erhverv videreforarbejder, fx råstoffer og kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer.
Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Anden information