Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Bruttoledigheden er uændret

Arbejdsløsheden (md.) december 2015

Fra november til december er bruttoledigheden steget med 100 fuldtidspersoner til 119.900 bruttoledige i december. Det svarer til en bruttoledighedsprocent på 4,5 pct., hvilket er uændret i forhold til november og oktober. Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. De ledighedstal, der omtales i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Bruttoledighed, nettoledighed og AKU-ledighed, sæsonkorrigeret

Stort set uændret nettoledighed og aktivering

I afrundede tal steg nettoledigheden med 100 til 99.100 fra november til december, mens antallet af aktiverede ledige omvendt faldt med 100 til 20.800.

AKU-ledigheden ligger på 176.000

Korrigeret for sæsonudsving var der 176.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år i december, hvilket svarer til 6,0 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.

Lille fald i samtlige ledighedsbegreber over det seneste år

AKU-ledigheden har større udsving end bruttoledigheden, men overordnet set har de to ledighedsopgørelser haft en nogenlunde ensartet udvikling i løbet af det seneste år. I forhold til september 2015 er den sæsonkorrigerede AKU-ledighed uændret, mens den sæsonkorrigerede bruttoledighed er faldet med 1.200 i samme periode. I ikke-sæsonkorrigerede tal er AKU-ledigheden i løbet af det seneste år faldet med 6.000, mens bruttoledigheden er faldet med 9.400.

15-74-årige i AKU-arbejdsstyrken

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal

 

Dec.
2015

Sept. 2015
- dec. 2015

Dec.
2015

Usikkerhed
dec. 2015

Dec. 2014
- dec. 2015

 

1.000 personer

Arbejdsstyrken

2947

14

2943

±24

15

Beskæftigede

2772

15

2767

±23

21

AKU-ledige 15-74 år

176

0

176

±13

-6

Mænd

90

3

89

±10

-6

Kvinder

86

-3

87

±9

0

 

pct.

AKU-ledighedsprocent

6,0

0,01

6,0

-0,21

Mænd

5,7

0,11

5,7

-0,41

Kvinder

6,2

-0,31

6,3

0,01

Anm.: Alle månedstal er afrundede, hvilket kan føre til små forskelle, når de lægges sammen.
Den statistiske usikkerhed, der er anført i tabellen, viser 95 pct.-konfidensintervallet på de ikke-sæsonkorrigerede tal.
1 Ved ændring i AKU-ledighedsprocenten er der tale om procentpoint.

Mændenes bruttoledighed falder - kvindernes stiger

Fra november til december faldt bruttoledigheden for mændene 300 fuldtidspersoner, mens kvindernes bruttoledighed steg med 400. Siden september er bruttoledighedsprocenten faldet med 0,1 procentpoint for mændene, mens den er steget med 0,1 procentpoint for kvinderne.

Lille ledighedsfald for de 30-39-årige

Fra november til december faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 30-39-årige. For de øvrige aldersgrupper forblev ledighedsprocenterne uændrede. Ledighedsprocenten er dermed fortsat lavest for de 16-24-årige med 2,9 pct. og højest for de 25-29-årige med 7,7 pct.

Stigende bruttoledighed i Nordjylland og fald på Østsjælland

Fra november til december steg ledighedsprocenten i Nordjylland med 0,1 procentpoint. Modsat faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Østsjælland. Bruttoledigheden var uændret for de øvrige landsdele. Bruttoledigheden er herefter fortsat lavest i Nordsjælland med 3,4 pct. og højest på Bornholm med 5,5 pct.

Ledighedsbegreberne

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse og har de senere år været på et højere niveau end de registerbaserede tal for ledigheden. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. Bl.a. inkluderer AKU-ledigheden (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og en række andre lande.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2015

2015

2014

2015

2014

2015

 

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Dec.

Dec.

Dec.

Dec.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

121,1

120,5

119,8

119,9

4,6

4,5

4,5

4,5

129,1

119,7

4,9

4,5

Nettoledige

101,1

100,2

99,0

99,1

3,8

3,8

3,7

3,7

102,3

96,0

3,8

3,6

Dagpengemodtagere

74,6

73,6

72,7

73,2

75,8

71,0

Kontanthjælpsmodtagere

26,5

26,6

26,2

25,9

26,5

25,0

Aktiverede

20,0

20,2

20,9

20,8

26,9

23,7

Dagpengemodtagere

10,8

11,0

11,5

11,5

15,5

13,5

Kontanthjælpsmodtagere

9,3

9,2

9,3

9,4

11,4

10,2

Mænd

60,2

59,5

58,7

58,4

4,4

4,3

4,3

4,3

64,7

58,5

4,7

4,3

Kvinder

61,0

61,0

61,1

61,5

4,7

4,7

4,8

4,8

64,5

61,2

5,0

4,8

16-24 år

10,9

10,9

10,8

10,7

2,9

2,9

2,9

2,9

11,3

10,5

3,1

2,8

25-29 år

18,7

18,8

18,8

18,9

7,6

7,7

7,7

7,7

17,7

17,8

7,2

7,3

30-39 år

31,5

31,3

31,0

30,9

5,5

5,4

5,4

5,3

34,2

30,7

5,9

5,3

40-49 år

27,5

27,2

27,0

27,0

4,0

3,9

3,9

3,9

30,7

27,2

4,4

3,9

50-59 år

25,7

25,5

25,5

25,6

4,3

4,2

4,2

4,2

28,6

26,5

4,7

4,4

60-64 år

6,9

6,8

6,9

6,9

4,0

4,0

4,0

4,0

6,7

7,0

3,9

4,1

Byen København

21,1

20,9

20,7

20,7

5,4

5,4

5,3

5,3

23,2

20,3

5,9

5,2

Københavns omegn

12,1

12,0

11,9

11,9

4,8

4,8

4,7

4,7

13,2

11,9

5,2

4,7

Nordsjælland

7,3

7,2

7,2

7,1

3,5

3,5

3,4

3,4

7,8

7,2

3,8

3,4

Bornholm

0,9

0,9

0,9

0,9

5,4

5,5

5,5

5,5

1,2

1,1

7,0

6,4

Østsjælland

4,4

4,3

4,3

4,3

3,8

3,8

3,8

3,7

4,7

4,3

4,2

3,7

Vest- og Sydsjælland

12,6

12,5

12,5

12,5

4,9

4,9

4,9

4,9

13,2

12,4

5,1

4,8

Fyn

11,6

11,5

11,5

11,5

5,3

5,3

5,3

5,3

11,9

11,5

5,5

5,3

Sydjylland

13,6

13,4

13,5

13,6

4,1

4,1

4,1

4,1

14,5

13,8

4,4

4,2

Østjylland

16,9

16,9

16,8

16,7

4,2

4,2

4,1

4,1

17,6

16,5

4,3

4,1

Vestjylland

7,1

7,1

7,1

7,1

3,6

3,6

3,6

3,6

7,4

7,1

3,7

3,6

Nordjylland

13,7

13,6

13,5

13,6

5,1

5,1

5,0

5,1

14,3

13,6

5,3

5,1

Anm.: Fra og med januar 2014 er jobparate personer på uddannelseshjælp og personer på arbejdsmarkedsydelse inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere. Fra og med oktober 2015 er personer på kontantydelse ligeledes inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere.

1 Disse ikke-sæsonkorrigerede tal opgøres for december 2014 som de endelige faktiske tal og for december 2015 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på, hvor stor en andel af indberetningerne, der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned
2 Ledighedsprocenterne i tabellen udregnes alle i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige med reference til den sidste uge i november 2013.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. januar 2016 - Nr. 37

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. februar 2016

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Kilder og metode

Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed og arbejdskraftundersøgelsen på www.dst.dk/akuledighed.
Informationer om revisioner i den månedlige arbejdskraftundersøgelse kan ses i statistikdokumentationen. Øvrige oplysninger findes på www.dst.dk/aku-maaned.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation

Anden information