Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Eksporten steg i december

Udenrigshandel med varer (md) december 2015

I december steg importen med 0,8 pct., og eksporten med 0,3 pct. Stigningen i eksporten skete på trods af et fald i salget af brændsel på 20,5 pct., som var båret af et fald i salget af olieprodukter samt et fald i eksporten af kemikalier og kemiske produkter. Handelsoverskuddet faldt 0,3 mia. kr. og endte på 5,3 mia. kr. Det viser tallene eksklusive skibe og fly mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer samt handelsbalance, eksklusive skibe, fly mv., sæsonkorrigeret

Udenrigshandlen med brændsel falder

Set over hele fjerde kvartal steg eksporten med 1,0 pct., mens importen steg med 0,2 pct. I denne periode faldt eksporten af brændsel med 9,5 pct., mens importen faldt med 15,2 pct. Begge fald skyldes nedgang i handlen med olieprodukter og især et fald i olieprisen. Mens handlen med brændsel faldt, steg handlen med transportmidler. Eksporten steg med 9,0 pct. og importen med 13,0 pct.

Øget eksport til lande udenfor EU

I fjerde kvartal steg eksporten til lande uden for EU med 2,7 pct. grundet en stigning i eksporten til Norge på 7,5 pct. Eksporten til EU-lande har i samme periode et fald på 0,1 pct. Importen fra EU-lande steg omvendt 1,4 pct. pga. bl.a. øget køb fra Storbritannien og Frankrig. Fra lande uden for EU faldt importen 2,6 pct.

Set i forhold til fjerde kvartal 2014 steg eksporten til lande uden for EU med 7,3 pct. Dette er især båret af store stigninger i eksporten til lande som USA og Kina. Til EU-lande faldt eksporten omvendt med 4,1 pct. Dette fald skete som følge af et fald i salg til bl.a. Storbritannien på 28,3 pct. og Tyskland på 5,7 pct.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For januar-november er importen opjusteret med 0,4 mia. kr., og eksporten er nedjusteret med 0,4 mia. kr. Bemærk, at Danmarks Statistik i dag offentliggør Nyt fra Danmarks Statistik nr. 58 om Danmarks udenrigsøkonomi 2015 med hovedtal for både betalingsbalance, varehandel og tjenestehandel for året 2015.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. December 2015

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

November

December

November

December

 

November

December

3 mdr.1

År2

 

mia. kr.

 

pct., sæsonkorrigerede tal

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly mv.)

5,0

1,9

5,6

5,3

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly mv.)

47,5

46,5

46,5

46,9

 

-1,2

0,8

0,2

3,5

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

6,6

6,4

6,5

6,6

 

-5,8

1,1

1,2

2,8

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,5

1,8

1,5

1,4

 

-1,9

-3,4

-1,9

-9,0

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,6

2,5

2,6

2,5

 

-21,8

-3,0

-15,2

-22,3

Kemikalier og kemiske produkter

6,0

5,8

6,0

6,1

 

2,5

1,0

-0,5

-0,2

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

6,5

5,7

6,4

6,4

 

-0,4

-0,1

-1,1

2,8

Maskiner undt. transportmidler

11,5

11,4

10,7

10,7

 

0,1

-0,3

1,7

9,1

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,7

4,4

4,3

4,5

 

9,2

4,3

13,0

30,7

Færdigvarer og andre varer

8,1

8,4

8,4

8,6

 

1,3

2,9

0,0

3,5

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly mv.)

52,5

48,4

52,1

52,3

 

2,3

0,3

1,0

0,2

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,0

9,6

9,5

9,8

 

-1,8

2,2

1,6

4,2

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,9

1,6

2,2

2,2

 

-6,1

0,0

10,4

-2,2

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,7

2,1

2,7

2,1

 

-11,1

-20,5

-9,5

-29,0

Kemikalier og kemiske produkter

11,2

9,6

11,4

11,1

 

16,2

-3,3

-1,0

10,1

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

4,6

3,9

4,5

4,7

 

1,5

4,4

1,6

-3,4

Maskiner undt. transportmidler

12,0

12,0

11,6

12,0

 

-1,9

3,4

4,8

-3,1

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,7

1,6

1,6

1,7

 

8,6

3,5

9,0

13,9

Færdigvarer og andre varer

8,5

7,9

8,6

8,8

 

3,3

2,3

-2,4

2,4

Udenrigshandlen (inkl. skibe, fly mv.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt (eksport-import)

5,2

1,9

5,8

5,4

 

 

 

 

 

Import i alt

47,7

46,9

46,7

47,3

 

-3,3

1,3

-0,3

1,8

Eksport i alt

52,8

48,8

52,5

52,7

 

2,1

0,4

0,9

0,5

1 Oktober-december 2015 i forhold til juli-september 2015.

2 Oktober-december 2015 i forhold til oktober-december 2014.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper. December 2015

 

Import ekskl. skibe, fly mv.

 

Eksport ekskl. skibe, fly mv.

 

Faktisk

Sæsonkorr.

 

December

3 mdr.1

År2

 

Faktisk

Sæsonkorr.

 

December

3 mdr.1

År2

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

I alt

46,5

46,9

 

0,8

0,2

3,5

 

48,4

52,3

 

0,3

1,0

0,2

Tyskland

9,5

9,9

 

-0,5

1,3

3,7

 

7,8

8,5

 

4,7

-0,9

-5,7

Sverige

6,2

5,8

 

-2,0

-1,9

1,6

 

5,7

6,0

 

-3,8

-0,7

2,2

Storbritannien

2,1

2,1

 

8,8

3,3

-5,8

 

2,9

3,0

 

-3,6

-0,7

-28,3

Nederlandene

4,4

4,1

 

-0,2

1,3

6,6

 

2,1

2,2

 

-0,4

-0,5

-1,4

Norge

2,0

2,0

 

3,2

-8,9

-13,4

 

3,3

3,6

 

2,2

7,5

-4,0

USA

1,6

1,7

 

16,7

4,0

28,4

 

4,4

4,6

 

2,6

-2,4

22,5

Kina

3,3

3,7

 

2,9

2,1

7,9

 

1,9

2,1

 

-10,1

-3,2

19,3

Frankrig

1,5

1,5

 

-1,2

5,5

6,2

 

1,7

1,9

 

10,8

5,9

0,5

Italien

1,6

1,6

 

-4,0

-5,5

-1,9

 

1,1

1,3

 

-7,5

5,1

4,7

Polen

1,7

1,7

 

2,4

2,3

8,8

 

1,4

1,5

 

-7,4

-0,2

13,2

EU

33,8

33,5

 

-0,3

1,4

3,6

 

28,1

30,4

 

-1,3

-0,1

-4,1

Verden udenfor EU

12,8

13,5

 

3,7

-2,6

3,1

 

20,3

21,8

 

2,5

2,7

7,3

OECD

38,4

38,2

 

0,2

0,6

3,5

 

39,6

43,4

 

3,7

1,9

-1,1

BRIK3

4,5

5,1

 

5,4

-1,7

3,5

 

3,1

3,3

 

-1,9

-6,6

3,4

1, 2 Se noter til første tabel.

3 BRIK omfatter Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. februar 2016 - Nr. 56

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. marts 2016

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Anden information

Seneste nyt om Udenrigshandel