Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Ingen store kønsforskelle på flytning fra små byer

Flytninger 2014

Der er generelt ikke meget store forskelle på yngre mænds og kvinders nettofraflytning fra de mindre byer og landdistrikter. For de 17-24-årige mænd og kvinder lå den største forskel i Region Hovedstaden, hvor lidt flere kvinder end mænd fraflyttede netto. For de 25-39-årige lå den største forskel i nettoflytninger for mænd og kvinder i Region Sjælland, hvor flere kvinder end mænd flyttede til en lille by i 2014.

Samlede nettoflytninger i regionernes små byer (inkl. landdistrikter) med under 2.000 indbyggere. 2014

Unge flytter fra de små byer og landdistrikterne

I alle regioner fraflyttede der flere 17-24 årige fra mindre byer og landdistrikter med under 2.000 indbyggere i 2014, end der tilflyttede. Nettofraflytningen var størst i Region Midtjylland og Region Syddanmark efterfulgt af Region Sjælland og Region Nordjylland. Modsat gælder, at der var en nettotilflytning til de mindre byer og landdistrikterne for de 25-39-åriges vedkommende. Her var nettotilflytningen størst i de mindre byer og landdistrikter i Region Syddanmark og Region Midtjylland efterfulgt af Region Sjælland og Region Hovedstaden. Region Nordjylland har med 283 den mindste nettotilflytning af de 25-39-årige til byerne med under 2.000 indbyggere.

Ældre flytter fra de mindre byer

I alle regioner er der fraflyttet flere over 64 år fra byerne med under 2.000 indbyggere og landdistrikter end der er tilflyttet og flest i Region Syddanmark og Region Midtjylland. For både de 0-16-årige og 40-64-årige er der i Region Hovedstaden og Region Sjælland tilflyttet flere til de mindste byer og landdistrikter, end der er fraflyttet. Hvorimod der i Region Midtjylland, Region Nordjylland og især i Region Syddanmark er fraflyttet flere end der er tilflyttet.

Samlede nettoflytninger i regionernes små byer (inkl. landdistrikter) med under 2.000 indbyggere. 2014

Hver fjerde flytning sker til eller indenfor hovedstadsområdet

Hver fjerde flytning eller 216.834 flytninger blev foretaget til eller indenfor hovedstadsområdet og hver femte eller 175.548 blev foretaget indenfor hovedstadsområdet. Hver ottende flytning eller 104.133 blev foretaget mellem eller indenfor byer med mellem 20.000 og 99.999 indbyggere. I alt blev der foretaget 845.267 flytninger i 2014. det er en stigning på 6 pct. siden 2009, hvor antallet af årlige flytninger havde nået sit laveste niveau siden 1982.

Tre ud af fire flytter fra landdistriktet til by

I alt blev der foretaget 82.611 flytninger fra og indenfor landdistrikter og 74.857 flytninger til og indenfor landdistrikterne. 44 pct. af fraflytningerne fra landdistrikterne foretages til en by med under 2.000 indbyggere eller landdistrikt.

Flytninger efter fra- og tilflytningsbyens størrelse. 2014

 

Størrelse på tilflytningsby

I alt
Størrelse på fraflytningsby

Hoved-
stads-
området

100.000
indb. og
derover

20.000
-99.999 indb.
 

2.000
-19.999
indb.

200
-1.999
indb.

Under 200 indb.
(inkl. land-
distrikter)

Uoplyst

 

2014

2009

I alt 2009

194683

100727

161878

168 1861

77783

69181

24940797378

I alt 2014

216834

110321

172 7901

173971

82267

74857

14227

845267Flytninger i 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedstadsområdet2

175548

3261

12108

12167

4607

4939

1601

214231

190112

100.000 indb. og derover

5952

71220

7323

11681

5121

5652

3182

110131

98506

20.000-99.999 indb.

12458

8615

104133

16784

12272

11345

3434

169041

157950

2.000-19.999 indb.

11700

12329

18968

90160

16371

16908

3007

169443

167460

200-1.999 indb.

4218

5848

13867

19148

27142

13269

1211

84703

78294

Under 200 indb. (inkl. landdistrikter)

4750

6629

12815

20480

15333

21 3703

1234

82611

78444

Uoplyst

2208

2419

3576

3551

1421

1374

558

15107

26612

1 Birkerød har passeret de 20.000 indbyggere siden 2009.
2 Hovedstadsområdet omfatter København, Frederiksberg, Albertslund,
Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner, dele af Ballerup, Rudersdal og Furesø, samt Ishøj By og Greve Strand By.

3 De 13.992 blev foretaget inden for samme kommune og 7.378 inden for landdistrikterne henover en kommunegrænse.

Nyt fra Danmarks Statistik

1. juli 2015 - Nr. 340

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. marts 2016

Kontakt

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Statistik­dokumentation

Anden information


Seneste nyt om Flytninger